Vilbli.no

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

vilbli.no er en informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring.

Innhold

Hva

vilbli.no gir informasjon om utdanningsprogram, programområder og yrker/kompetanser, i tillegg til informasjon om regelverk, inntakskrav, inntaksregler og søknadsprosedyrer. Det er både generell informasjon og informasjon fra det enkelte fylket.

I januar hvert år blir skoletilbudene for det kommende skoleåret tilgjengelige på vilbli.no (for noen fylker er skoletilbudene tilgjengelige før dette).

For hvem

Målgruppene for vilbli.no er ungdom og voksne som skal søke videregående opplæring samt rådgivere og foreldre. vilbli.no skal være søkernes hovedkilde til informasjon om videregående opplæring.

Hvem står bak

Fylkeskommunene, KS og Utdanningsdirektoratet har gått sammen om å etablere en informasjonstjeneste for søkere til videregående opplæring – vilbli.no. Her finner søkerne oppdatert og kvalitetssikret informasjon om videregående opplæring til enhver tid. På grunnlag av denne informasjonen skal søkerne kunne gjøre sine valg.

Grep-"kunde"

vilbli.no er ett av systemene som henter data fra Grep.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy