Utdanningsløp i grunnskole og videregående skole

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

I våre løsninger (Grep og TFT) er ordet utdanningsprogram og utdanningsløp adminsistret likt.

Med løp i grunnskolen (og videregående) menes parallelle og likeverdige løp innenfor et udanningsprogram / innenfor grunnskolen, men med en litt annen fag- og timefordeling enn standardløp. Dette er knyttet til de som har


Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy