Utdanning.no/Opptakskalkulator

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Opptakskalkulator

I oktober 2012 lanserte Senter for IKT i utdanningen tjenesten Opptakskalkulator på utdanning.no. Nettjenesten har som hovedmålgruppe elever som lurer på hvilke fag de må ta og hvilke karakterer de må ha på videregående for å kunne komme inn på studiene som det kan søkes til i Samorda opptak. Etter å ha valgt hvilket utdanningsprogram (og eve. programområde) de tar, kan de legge inn karaterer de har eller tror de kan klare å få i henholdsvis Fellesfag, Felles programfag og Valgfrie programfag. Fellesfag og Felles programfag er forhåndsvalg ihht programområde. Valgfag og ytterligere fag kan legges til med autofullførtekstboks.


Datauttrekk til opptakskalkulator

1. versjon av opptakskalkulatoren hentet datasett for å presentere valgmulighetene fra en spørring i Grep. 2. versjon håper vi kan hente data fra TFT. For å gjøre et uttrekk som vil kunne overflødiggjøre importrutiner fra Grep-emnekartet, må TFT-uttrekket minimum de felt som Grep-uttrekket (ytterligere felt som ikke benyttes av Opptakskalkulatoren kan en la være hente).


Grep2TFT opptakskalkulator.png

ER-diagram over felter fra Grep som benyttes i opptakskalkulatorgrunnlagsdata

Læreplan og Kompetansemålsett benyttes kun for å hente relasjoner mellom programområde og fag, og er ikke med i datauttrekket.


JSON-format for kalkulatortjenesten

Nedenfor vises et fragment av en JSON-konvertert versjon av datauttrekket med de fleste av feltene i uttrekket. Det er en JSON-fil med dette formatet som benyttes av Kalkulatortjenesten (noen tusen linjer).


// json-fragment av datakilde etter konvertering 
    ...
 "ID": {
   "navn": "Idrettsfag",
   "skip_step2": "IDIDR",
   "fag": [
    
   ],
   "programomraade": {
    "IDIDR": {
     "navn": "Idrettsfag ",
     "fag": {
      "felles_programfag": {
       "IDR2001": {
        "navn": "Aktivitetslære 1",
        "niva": "1",
        "standpunkt": "ja",
        "eksamen": "ingen eksamen",
        "poeng": 0
       },
       "IDR2002": {
        "navn": "Aktivitetslære 2",
        "niva": "1",
        "standpunkt": "ja",
        "eksamen": "trekkfag",
        "poeng": 0
       },
      },
      "valgfritt_programfag": {
       "IDR3004": {
        "navn": "Breddeidrett 1",
        "niva": "1",
        "standpunkt": "ja",
        "eksamen": "trekkfag",
        "poeng": 0
       },
      },
   "fellesfag": {
    "ENG1002": {
     "navn": "Engelsk",
     "niva": "3",
     "standpunkt": "ja",
     "eksamen": "trekkfag",
     "poeng": 0
    },
    "GEO1001": {
     "navn": "Geografi",
     "niva": "2",
     "standpunkt": "ja",
     "eksamen": "trekkfag",
     "poeng": 0
    },
    ...
    ...

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy