Tidligere varslinger

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk


Her er liste over varslinger fra perioden 21.12.2010-13.5.2011.
For dagens varslingstjeneste, se Varslinger.

13.05.2011: Ny vitnemålsmerknad for TAF

Ny vitnemålsmerknad (VMM28) for TAF knyttet til nye retningslinjer gitt av Utdanningsdirektoratet 4.5.11: http://www.utdanningsdirektoratet.no/Brev/_Vitnemal/Tekniske-allmennfag-TAF---vitnemal/
VMM28: Den fireårige opplæringen er gjennomført i nært samarbeid mellom skole og bedrift etter modell for ”tekniske allmennfag” (TAF), jf. vedlegg.
--Are Mjølsnes 13. mai 2011 kl. 11:49 (CEST)

15.04.2011: Oppdatering av fagmerknad FAM39

{{#itemTags:fagmerknad}} Fagmerknad FAM39 har fått oppdatert tekst i henhold til endring i oppdatert vitnemålsskriv per 11.04.2011: Paragrafhenvisning skal være § 3-35
--Eivind 15. apr 2011 kl. 09:00 (CEST)

13.04.2011: Nedetid onsdag 13. april til torsdag 14. april

{{#itemTags:driftsmelding}} Oppgradering av databaseserver (nytt forsøk).
Virtualiseringen av databaseserveren som vi meldte om 29. mars måtte utsettes, men drift har nå fått frigjort tid internt til at denne kan tas i kveld/natt. Det betyr at Grep vil være utilgjengelig fra i kveld, onsdag 13. april fra kl. 16:00. Tjenestene skal være tilbake igjen etter kl. 08:00 i morgen, torsdag 14. april.
Vi beklager sen varsling, og håper dette ikke skaper for store problemer for dere.
--Eivind 13. apr 2011 kl. 11:56 (CEST)

11.04.2011: Fagnavn og Utdanningsprogram på samisk og engelsk

{{#itemTags:endring|språk|engelsek|samisk||fag|utdanningsprogram}} Det er lagt inn engelsk og samisk (nordsamisk) navn på alle fag som er avsluttende (har/kan ha standpunktkarakter). For engelsk gjelder dette programfag/utdanningsprogram i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som ikke var lagt inn tidligere. For samisk gjelder det alle typer fag/utdanningsprogram. Alle publiserte språk har fått kortform på maksimum 30 tegn.
--Are Mjølsnes 11. apr 2011 kl. 14:12 (CEST)

06.04.2011: Ny læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte fra 1. august 2011

{{#itemTags:ny|læreplan}} Ny læreplan i engelsk for døve og sterkt tunghørte fastsatt av Kunnskapsdepartementet som gjeldende fra 1. august 2011. Kompetansemålene på Vg1/Vg2 er revidert i henhold til endringer som allerede er foretatt i den ordinære læreplanen i engelsk for inneværende skoleår. Den gjeldende læreplanen er satt med gyldig fram til og med 31.7. 2011.
--Are Mjølsnes 6. apr 2011 kl. 07:39 (CEST)

06.04.2011: Presisering i ordinær læreplan i engelsk

{{#itemTags:endring|læreplan}} Det er foretatt presisering av timetall for barnetrinnet med spesifisering for 1.-4. og 5.-7. årstrinn i henhold til gjeldende spesifisering og timetall i rundskriv Udir-8-2010, vedlegg 1: ”Fag- og timefordeling i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet”.
--Are Mjølsnes 6. apr 2011 kl. 07:39 (CEST)


01.04.2011: Nedetid mandag 4. april til tirsdag 5. april

{{#itemTags:driftsmelding}} Oppgradering av databaseserver.
Virtualiseringen av databaseserveren som vi meldte om 29. mars må utsettes. Det betyr at Grep vil være utilgjengelig mandag 4. april fra kl. 14:00. Tjenestene skal være tilbake igjen etter kl. 08:00 tirsdag 5. april.
--Are Mjølsnes 1. apr 2011 kl. 11:27 (CET)

01.04.2011: Republisering av alle programområder

{{#itemTags:programområde|innholdsendring}} Det er lagt inn engelsk og samisk (nordsamisk) navn på alle programområder. Alle publiserte språk (bokmål, nynorsk, engelsk og samisk) har fått kortform på maksimum 30 tegn.
--Are Mjølsnes 1. apr 2011 kl. 11:20 (CET)

29.03.2011: Nedetid torsdag 31. mars til fredag 1. april

{{#itemTags:driftsmelding}} Oppgradering av databaseserver.
Drift skal virtualisere databaseserver, og Grep vil derfor være utilgjengelig torsdag 31. mars fra kl. 15:00. Tjenestene skal være tilbake igjen etter kl. 08:00 fredag 1. april.
--Eivind 29. mars 2011 kl. 12:20 (CET)

22.02.2011: Grep har fått ny bakside (baksiden på Skolenettet lukkes snart)

Skolenettet, som er verten til bak.udir.no, går i løpet av året inn i historien. Dermed har leieboeren vært nødt til å finne seg et annet sted å bo. Grep-teamet har derfor benyttet anledningen til å opprette den nye baksiden som en Wiki

Velkommen til grepwiki.udir.no!

Som en følge av dette, vil også Grep-nyhetne bytte adresse til
http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Varslinger (du kan fortsatt abonnere på nyhetene med RSS, men du må oppdatere adressen)

Wiki gir større mulighet til deling
Vi oppfordrer brukere av Grep-data til å dele sine erfaringer med andre brukere (under mottoet "kultur for deling"). Fortell gjerne om ditt prosjekt og hvordan du bruker Grep-data. Du kan også bidra til å oppdatere det øvrige innholdet i wikien, hvis du ønsker.

Velkommen skal du være!
--Are Mjølsnes 22. feb 2011 kl. 14:04 (CET)

18.02.2011: Rydding av doble assosiasjoner

{{#itemTags:emnekart|rss|er-oppdatering}} Vi rydder i "doble assosiasjoner" i emnekartet til Grep. Derfor vil det fram til mandag ved lunsjtider komme mange oppdateringer i strømmen.
--Are Mjølsnes 18. feb 2011 kl. 15:08 (CET)


15.02.2011: Fagkoder for kristendomskunnskap for katolske grunnskoler

{{#itemTags:fag|kode|vitnemål}} Det er publisert fagkoder for Kristendomskunnskap godkjent for katolske grunnskoler.
Fagkodene er for alle godkjente katolske skoler: St. Eystein skole, Bodø, St. Franciskus skole, Arendal, St. Paul skole, Bergen og St. Sunniva skole, Oslo

Fagkode Navn
KRLK121 Kristendomskunnskap for katolske skoler 1. årstrinn
KRLK122 Kristendomskunnskap for katolske skoler 2. årstrinn
KRLK123 Kristendomskunnskap for katolske skoler 3. årstrinn
KRLK124 Kristendomskunnskap for katolske skoler 4. årstrinn
KRLK125 Kristendomskunnskap for katolske skoler 5. årstrinn
KRLK126 Kristendomskunnskap for katolske skoler 6. årstrinn
KRLK127 Kristendomskunnskap for katolske skoler 7. årstrinn
KRLK128 Kristendomskunnskap for katolske skoler 8. årstrinn
KRLK129 Kristendomskunnskap for katolske skoler 9. årstrinn
KRLK130 Kristendomskunnskap for katolske skoler 10. årstrinn

På 10. årstrinn settes det standpunkt med vanlig tallkarakter og elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen. Navn på vitnemål er ”Kristendomskunnskap” (kortform).

--Eivind 15. februar 2011 kl. 08:40 (CET)


24.01.11: TPAMM3---- Anleggsmaskinmekanikerfaget – korrigering av type programområde

{{#itemTags:programområde|innholdsendring}} Type programområde er korrigert til å være i skoleløp.
Type programområde er korrigert til å være i skoleløp, ettersom det bare er verdiskapningsdelen som ligger i bedrift.

I tillegg er det lagt inn engelsk og samisk oversettelse av navn på programområdet. Oversettelse av andre programområder vil bli publisert senere.

--Amj 24. jan 2011 kl. 12:40 (CET)

24.01.11: PFD3001 Profileringsdesignfaget – korrigering av feil i eksamen

{{#itemTags:fag|innholdsendring}} Feil i "eksamensform vitnemål" er rettet (i tillegg lagt inn engelsk og samisk oversettelse av fagnavn - oversettelse av andre fag vil bli publisert senere).

--Amj 24. jan 2011 kl. 12:30 (CET)


18.01.11: Ny fagmerknad og endret oversettelse av vitnemålsmerknad

{{#itemTags:kode|kodeendring|vitnemål|merknader}} FAM41 og VMM06.
FAM41: Ny fagmerknad: ”Språkoppl. <fagkode grunnleggende norsk og/eller fagkode morsmål >” iht rettelse av vitnemålsskrivet pr 17. januar 2011.

VMM06: Endret engelsk oversettelse av Førstegangsvitnemål til ”Original Certificate” slik at den er i samsvar med ordbruk på baksiden av offisiell vitnemålsblankett på engelsk.

--Amj 18. jan 2011 kl. 19:06 (CET)

11.01.11: Beskrivelse av hovedområder: Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

{{#itemTags:modellendring|programfag|utdanningsprogram|studiespesialisering}} Når to eller flere fag i samme læreplan har samme tittel på et hovedområde, men ulike omtale av hovedområdet, er beskrivelsen av hovedområder pr fag splittet.

--Amj 11. jan 2011 kl. 17:05 (CET)

11.01.11: Retting av PSI/Id, nye elementer

{{#itemTags:psi|rss|domxml}} Ved en feil har en del nyopprettede elementer i Grep fått en ID som avviker fra formatet spesifisert i dokumentasjonen for RSS/DOMXML.

--Amj 11. jan 2011 kl. 16:04 (CET)

21.12.10: Oppdatering av koder og merknader iht nytt vitnemålsskriv

{{#itemTags:kode|koder|merknad|merknader|fagmerknad|vitnemål}} På bakgrunn av nytt vitnemålsskriv er det foretatt følgende endringer i Grep: Seks nye fagmerknader, to fagmerknader med endret tekst, en ny vitnemålsmerknad og to vitnemålsmerknader med endret tekst. Knyttet til individuell opplæringsplaner det opprettet fem nye fagkoder og en ny fagtype. Alle endringene har for første gang fått samisk oversettelse.

--Amj 21. des 2010 kl. 14:03 (CET)

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy