Test av spørretjenesten versjon 2013 11

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Oppdatering 4. februar

Vi kjører en reinstallasjon på testserver 4. februar som en siste test av installasjonsprosedyren foran produksjonsettingen 11. februar. Dette kan medføre noe nedetid og perioder med høyere responstid. Det vil ikke være noen innholdsmessige eller funksjonelle endringer.

Oppdatering 27. januar

Vi møtte på noen problemer med installasjonsrutinen da vi oppdaterte server torsdag 23. Vi vil benytte dagen i dag til å kjøre en del tester og tweaking på testserveren. Dette vil medføre noe høyere responstid, og enkelte perioder med nedetid.

Oppdatering 23. januar

Status testing, oppdatering av testserver:
Så langt i testperioden er det kun funnet et par småfeil i den nye versjonen av spørretjenesten. Disse feilene er rettet, og vi vil legge ut en oppdatert versjon på den eksterne testserveren etter kl 14 i dag, torsdag 23. januar.

Feilene som er fikset er:

høst).

Se også oppdatert versjon av endringsdokumentet.

Endring av statusfeltet
I listen over endringer postet på denne siden i november har informasjon om endring av statusfeltet falt ut.
På grunn av endringer i måten vi håndterer en del stam-verdier på, er statusfeltet nå en referanseverdi og ikke bare en tekststreng. Vi beklager at dette ikke ble fremhevet, og håper ingen fikk undødvendige problemer i testingen på grunn av dette.

Versjonering av REST/SOAP
Vi har fått inn et ønske om å kunne versjonere også REST-grensesnittet, og vil legge til funksjonalitet for dette i dagens oppdatering av testserveren.
Kort fortalt vil både REST og SOAP nå ta "versjon" som url-parameter, der man oppgir samme versjonsnummer som benyttes for kontrakter i SOAP. Det vil si at dagens versjon er http://psi.udir.no/kl06/2013/04 og neste versjon blir http://psi.udir.no/kl06/2013/11
Om man ikke oppgir parameteret vil man få den nyeste versjonen. Om man angir en versjon som ikke finnes vil man få en feilmelding med informasjon om de versjonene som støttes.
Eksempler på kall:
http://194.143.25.132/kl06/laereplaner?versjon=http://psi.udir.no/kl06/2013/04
http://194.143.25.132/kl06/odata/?versjon=http://psi.udir.no/kl06/2013/04

Dato for produksjonsetting:
Basert på gode tilbakemeldinger fra dere, har vi satt opp tirsdag 11. februar som dato for produksjonsetting av den oppdaterte versjonen av spørretjenesten (kontrakt 2013/11). Som tidligere vil den forrige versjonen (2013/04) fortsette å kjøre parallelt, men vi anbefaler å ta den nye kontrakten i bruk så raskt som mulig.

NB: Klienter som fortsatt benytter kontraktsversjon 2013/02 vil ikke lenger støttes fra 11. februar.


Oppdatering av spørretjenesten

Oppdatering av spørretjenesten:

Vi forbereder neste oppdatering av tjenesten, og håper (og anbefaler) at dere ser over og gjerne tester ut endringene før vi setter de i produksjon. Vi har lagt ut neste versjon av spørretjenesten på en testserver hos oss som dere kan teste mot (se vedlagte brukermanual).


De viktigste endringene:

- Enklere referanser. De største endringene er på referanser. Vi har etter innspill fra dere gått gjennom dokumentene med det for øyet å lage "slankere" responser, der data fra refererte elementer reduseres til et minimum. Det betyr mindre støy i hvert element, men at man må gjøre flere spørringer for å få all relatert informasjon når man henter ut enkeltelementer. De fleste av dere henter ned store deler av læreplanverket eller kodeverket samtidig, og vil forhåpentligvis få et utbytte av denne endringen. Merk at den nye "referanse"-klassen har et nytt navn.


- Mulighet til å hente informasjon på kun ett språk/målform. Soap-kallene har fått et eget parameter for språk og REST-grensesnittet tar et valgfritt "?lang=<iso-kode>"-parameter. For de som ikke trenger alle oversettelsene vil dette kutte ned på datamengden ved overføring. Husk at læreplanene er forskrift og finnes kun på en målform (men kan være oversatt til andre språk). For fagkoder og programområder skal det alltid finnes verdier på bokmål, nynorsk, nordsamisk og engelsk. Hvis man ikke oppgir ønsket språk får man fortsatt alle oversettelser som i dag.


- Direkte oppslag på "opplæringsfag". Dette er en egen entitet i Grep som forsøker knytte sammen kompetansemålsett i læreplanen med fagkodene som benyttes til vurdering/eksamen og dokumentasjon. Disse speiler ofte opplæringen i et fag for en målgruppe (derav navnet). Dette er den siste av de store "selvstendige" datatypene som har blitt distribuert i den gamle RSS-løsningen, og vi tilbyr med dette nå direkte oppslag i spørretjenesten på alle datatypene som tidligere ble distribuert i den kanalen. (Vi har fått et ønske om liste av årstrinn, som vi vil prøve å få ut til neste år).


- "Fag" omdøpes til "fagkode". Dette elementet burde blitt kalt fagkode fra begynnelsen av. "Fag" er et trøblete ord for oss i Grep-teamet, da ulike miljøer har ulike forestillinger om hva det skal representere. For å lette vår egen hverdag, endrer vi nå navn på elementet til "fagkode", som også er termen vi oftest benytter når vi snakker med de som primært henter dette elementet fra Grep.


- Endret funksjonsnavn i soap slik at ingen benytter norske bokstaver. Vi har selv hatt trøbbel med noen 3djeparts-komponenter som ikke liker æøå.


Se vedlagte dokumenter for mer informasjon:

Endringer: Endringer i spørretjenesten for kontrakt 2013/11 (pdf)

Oppdatert dokumentasjon: Brukermanual for spørretjenesten, kontraktsversjon 2013/11 (pdf)


Tilbakemelding:

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på endringene og på eventuelle feil dere måtte oppdage. Kontakt oss da på teknisk.grep@udir.no.


Veien videre:

Vi håper å kunne sette denne versjonen i produksjon i slutten av januar 2014. Denne datoen er ikke endelig - vi vil gjøre en ny vurdering i starten av januar basert på hvilke tilbakemeldinger vi får fra dere. Noen brukere har allerede hatt tilgang til denne testen i noen uker, uten at det har vært rapportert om problemer hittil.

Vi vil sende ut informasjon om endelig dato for produksjonsetting etter nyttår.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy