Blindveisider

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Følgende sider lenker ikke til andre sider på GrepWiki.

Nedenfor vises opptil 301 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 20110520: Nye læreplaner, programområder og fag i duodjifagene Vg3 opplæring i bedrift
 2. 20110523: Redigering av læreplan i naturfag og matematikk fellesfag
 3. 20110527: Nye fagkoder for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i norsk, samisk og finsk
 4. 20110607: Nye koder for den tyske skole i Oslo
 5. 20110610: Fagkoder med siste eksamen høsten 2011 i videregående skole
 6. 20110613: Endringer i språkkoder for de videregående Rudolf Steiner skolene
 7. 20110620: Vitnemålsmerknad til bruk ved avbrutt opplæring i bedrift
 8. 20110623: Nye koder i språk vgo
 9. 20110701: Arbeid på Grep mandag 4. juli
 10. 20110704: Arbeid på Grep også tirsdag 5. juli
 11. 20110705: Arbeid på Grep også onsdag 6. juli
 12. 20110803: Justering av læreplaner høsten 2011
 13. 20110804: Korrekturendring av SAF1-02
 14. 20110808: 6 språk som utgår i videregående opplæring
 15. 20110817: Korrigering av læreplan i matematikk 2T-Y
 16. 20111011: Endring i vurderingskapittelet for dataelektronikerfaget og modistfaget
 17. 20111014: Nye læreplaner i duodji
 18. 20111206: Problemer med Grep i natt
 19. 20111214: Oppdatert læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk
 20. 20111219: Overgangsordning for duodji
 21. 20111220: daglig nedetid for Grep
 22. 20120103: Oppdatert formål HMD3-01
 23. 20120110: Oppdatering av innhold 11 og 12 januar
 24. 20120111: 37 språk går ut av eksamenstilbudet fra og med høsten 2012
 25. 20120111: Oppdatering av omfang for grunnskolekoder
 26. 20120111: Oppdatering av utgåtte fag
 27. 20120111: Publisering av koder for utvalgte privatskoler i KRL-faget
 28. 20120112: Oppdatering av utgåtte fag II
 29. 20120116: Publisering av koder for utvalgte privatskoler i KRL-faget DELK
 30. 20120118: Oppdatering av siste eksamen NOR1045 og NOR1049
 31. 20120123: Oppdatert navn STUSP1----
 32. 20120124: Korrektur av læreplanene for fremmedspråk
 33. 20120124: Oppdatering av forsøkskode ARB0010 Arbeidslivsfag
 34. 20120127: Rydding i emnekartet
 35. 20120130: Retting av feil i kortform samisk for 358 objekter
 36. 20120203: Alternative koder for dokumentasjon av prosjekt til fordypning
 37. 20120203: Korrektur av læreplan i kontor- og administrasjonsfaget
 38. 20120206: Retting av for lange kortformer, fag og programområder
 39. 20120227: En del mindre endringer
 40. 20120312: Fagkoder med siste eksamen 2011 settes utgått
 41. 20120316: Rydding i datagrunnlaget
 42. 20120321: Lagt til manglende informasjon på enkelte programområder
 43. 20120326: Lagt til manglende informasjon på enkelte utgåtte elementer
 44. 20120326: Lagt til manglende informasjon på enkelte utgåtte programområder
 45. 20120402: Nye FAM- og VMM-koder
 46. 20120412: Nye FAM- og VMM-koder korrigert
 47. 20120412: privatisteksamen for Geofag X og Teknologi og forskningslære X
 48. 20120416: Dokumentasjon for RSS/Domxml (ER) er oppdatert til versjon 5.15
 49. 20120418: Nye 3102-koder fra høsten 2012
 50. 20120418: Revisjon av læreplan for blomsterdekoratørfaget
 51. 20120424: Fagkoder for valgfag
 52. 20120424: Programområdekoder for Montessori VGO
 53. 20120426: Oppdatert dokumentasjon for RSS/Domxml (ER-basert abonnement)
 54. 20120426: Viklerfaget
 55. 20120502: Fastsettelsesinformasjon og oversettelser for læreplaner
 56. 20120503: Feil i engelsk oversettelse av AMK2-01 Anleggsmaskiner publisert 20120502
 57. 20120503: Oversettelse av nye fag- og vitnemålsmerknader
 58. 20120521: Oppdaterte navn valgfag
 59. 20120621: Læreplaner og koder for valgfagene
 60. 20120621: Oppdaterte fagkoder yrkesfag
 61. 20120622: Liten bug i RSS DOMXML
 62. 20120627: Revidert læreplan i kroppsøving
 63. 20120629: lærepan i fremmedspråk fellesfag oppdatert
 64. 20120702: Ny fagkode for elever som har prosjekt til fordypning på Vg3
 65. 20120801: Nye kryssløp fra høsten 2012
 66. 20120801: Oppdatert status for utgåtte fagkoder
 67. 20120801: Oppdatert status for utgåtte læreplaner
 68. 20120814: Oppdatering av programområder
 69. 20120817: Helse- og sosialfag endrer navn til helse- og oppvekstfag
 70. 20120919: Korrektur eksamensordning særløp
 71. 20120925: Korrektur GRF læreplan for instrument kor samspill MUS5-01
 72. 20121026: Rettet kobling mellom læreplan og kompetansemål i DOMXML
 73. 20121101: Engelsk oversettelse kroppsøvingsplanen
 74. 20121101: Engelsk oversettelse naturfag og kjemi
 75. 20121115: Oppdatering av samtlige læreplaner mandag 19. november
 76. 20121119: Oppdatering av samtlige læreplaner oppfølging
 77. 20121128: Rettet HTML i publiserte planer
 78. 20121128: Rettet sist undervist i to språkfag
 79. 20121209: Nye fagkoder for 12 fremmedspråk - første eksamen vår 2013
 80. 20121217: Oppdatering FAM PFO
 81. 20121218: Nedetid Grep helgen uke 2
 82. 20121218: Oppdatering VMM
 83. 20121219: Oppdatering FAM PFO igjen
 84. 20130103: Programområdekode for repslagerfaget
 85. 20130114: Fagkoder satt ugått
 86. 20130114: Lagt til elevvurdering for nye fremmedspråkkoder programfag
 87. 20130122: Nedetid tirsdag 29 og onsdag 30 januar
 88. 20130219: Ny versjon av Grep produksjonsatt
 89. 20130225: Rydding etter vinterferien
 90. 20130301: Feil i rekkefoelge KMS RSS/DOMXML
 91. 20130304: Rettet feil i rekkefoelge KMS RSS/DOMXML
 92. 20130306: En del rettelser av innhold
 93. 20130311: En del rettelser av innhold 2
 94. 20130321: Koder for Bulgarsk i grunnskolen
 95. 20130416: Oppdateringer i Grep - spørretjeneste og RSS
 96. 20130417: Problemer i spørretjenesten
 97. 20130425: Revisjoner av læreplaner for matros, motormann og skipselektriker for høsten 2013
 98. 20130430: Patch av spørretjenesten
 99. 20130430: omfang på fag som ikke har standpunktkarakter på årstrinnet
 100. 20130503: Mulige nettverksproblemer
 101. 20130514: Midlertidige problemer med odata
 102. 20130527: Nye valgfag i grunnskolen fra høsten 2013
 103. 20130529: Planer for nye valgfag i grunnskolen fra høsten 2013
 104. 20130607: Læreplan i repslagerfaget
 105. 20130613: Oppdatering av Grep
 106. 20130620: Oppdatering om reviderte læreplaner
 107. 20130624: Oppdatering om reviderte læreplaner
 108. 20130701: Reviderte læreplaner
 109. 20130702: Reviderte læreplaner
 110. 20130704: Ny eksamensform på vitnemål
 111. 20130710: Revidert plan for kulde og varmemontørfaget
 112. 20130801: Oppdateringer for høstesemesteret
 113. 20130802: Oppdateringer for høstesemesteret
 114. 20130805: Oppdateringer for høstesemesteret
 115. 20130807: Fagkoder for forsøk ved Knut Hamsun vgs
 116. 20130809: Fagkoder for Hindi og Islandsk
 117. 20130809: Nye semestre lagt til
 118. 20130812: Videreføring av arbeidslivsfag
 119. 20130813: Oppdateringer for høstsemesteret
 120. 20130814: Oppdateringer for høstsemesteret
 121. 20130815: Oppdateringer for høstsemesteret
 122. 20130820: Merknader for fagkoder yrkesfag
 123. 20130820: Oppdateringer for høstsemesteret
 124. 20130821: Oppdateringer for høstsemesteret
 125. 20130822: Fagkoder for forsøk ved Knut Hamsun vgs
 126. 20130822: Oppdateringer for høstsemesteret
 127. 20130828: Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge
 128. 20130828: Oppdateringer for høstsemesteret
 129. 20130828: Programområdekoder for Montessori VGO
 130. 20130829: Nytt kryssløp fastsatt av KD
 131. 20130905: Oppdatering av koder i norsk og norsk tegnspråk
 132. 20130910: Revidert læreplan i naturfag, samisk plan
 133. 20130916: Revidert læreplan i samisk som førstespråk
 134. 20130925: Revidert læreplan i samisk som andrespråk
 135. 20130927: Nye UPF-koder
 136. 20131010: Revidert læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk
 137. 20131014: Revidert læreplan i samfunnsfag samisk
 138. 20131115: Rettet kompetansemål i læreplan NOR5-04
 139. 20131127: Oppdaterte fagkoder hindi islandsk nivå I
 140. 20131129: Oppdatering av fagkoder norsk for hørselshemmede
 141. 20140203: Oppdatering av testserver
 142. 20140210: Oppdatering av spørretjenesten tirsdag 11. februar
 143. 20140214: Rettet feil i REST/Odata-filene 2013 04-versjonen
 144. 20140304: To nye programområder for bruk i forsøk
 145. 20140307: Liten feil i spørretjenesten 2013 11
 146. 20140314: Fikset bug i KMS
 147. 20140327: Industrioppmålingsfaget
 148. 20140328: Patching og nedetid tirsdag 1. april
 149. 20140425: Varsel om nedetid tirsdag 3. juni
 150. 20140526: Feil på ontologyserver
 151. 20140611: Varsel om nedetid mandag 16. juni
 152. 20140701: Nettverksproblemer 1. juli
 153. 20140704: Nytt og oppdatert innhold for neste skoleår
 154. 20140828: Nytt kryssløp
 155. 20140908: Nye forsøkskoder
 156. 20140908: Rydding i vurderingsordninger
 157. 20141031: Fagkoder 1.-7.-trinn for grunnleggende norsk og morsmål
 158. 20141031: Repslagerfaget oppdatert med kobling til fellesfagplaner
 159. 20141031: Utgåtte fagkoder oppdatert
 160. 20141103: Fagkoder for fysisk aktivitet
 161. 20141103: Oppdaterte fagkoder den Tyske skolen
 162. 20141120: Rettet nynorsk tittel på fire fagkoder
 163. 20141209: Feil i forrige versjon av spørretjenesten
 164. 20141211: Nye kryssløp fra høsten 2015
 165. 20141216: Revisjon av malerfaget
 166. 20141218: Norsk for elever med kort botid
 167. 20150105: Forsøk Vg3 Maritim innredning
 168. 20150109: Forsøk med ny eksamensordning fremmedspråk nivå I
 169. 20150116: Forsøk Vg2 Maritim produksjonsteknikk
 170. 20150116: Læreplan og fagkoder for forsøk med gartnerfag og landbruksfag vg3 opplæring i bedrift
 171. 20150116: Patching av spørretjenesten mandag 19 januar
 172. 20150306: Endring av navn for taktekkerfaget
 173. 20150318: Revisjon av treningslære
 174. 20150413: Fjernet ugyldige programområderkoder
 175. 20150428: Nye fagkoder for litauisk
 176. 20150601: Problemer med noen fagkoder
 177. 20150618: Fag- og vitnemålsmerknad for Steinerskolene
 178. 20150626: Revidert læreplan for Aktivitør
 179. 20150701: Rettet merking av PFO-koder
 180. 20150703: Læreplan i KRLE
 181. 20150703: Revidert læreplan i kroppsøving
 182. 20150703: Revidert læreplan i skogfaget overgangsordning
 183. 20150803: Diverse oppdatering ifb nytt skoleår
 184. 20150803: Norsk kort botid oppdatert
 185. 20150803: Rettet sensurordning for POR3102
 186. 20151111: Varsel om oppgradering av Grep 23. november
 187. 20151123: Oppgradering av Grep
 188. 20151124: Oppdatert koder for Engelsk for hørselshemmede
 189. 20151127: Feil i koblinger for NOR7 og NOR8
 190. 20160105: Revisjon av Vg1 service og samferdsel fra høsten 2016
 191. 20160118: Revisjon av fagkoder for Steinerskolene
 192. 20160118: Revisjon av læreplanen i rettslære
 193. 20160120: Læreplaner for programfag i KDA
 194. 20160121: Gjennomgang av programområdekoder for Steinerskolene
 195. 20160202: Koder for kunst, design og arkitektur
 196. 20160401: Gamle eksporttjenester er stengt
 197. 20160401: Læreplan for KRLE samisk publisert
 198. 20160414: Læreplaner og fagkoder for nye medier og kommunikasjon
 199. 20160414: Ny eksamensordning skriftlig eller praktisk
 200. 20160414: Rettet oversettelse av kortform LAB2003
 201. 20160421: Revisjon av Brønnteknikk - læreplan og koder
 202. 20160530: Oppdatering for 2016 2017
 203. 20160610: Beta server satt opp med neste versjon av spørretjenesten
 204. 20160617: Revidert læreplan for togelektrikerfaget
 205. 20160623: Fagkoder for Humanistskolen
 206. 20160627: Fagkoder og plan for plast og kompositt
 207. 20160808: Feil i læreplankode
 208. 20160818: Ny versjon av grensesnittet mot Grep rulles ut fredag 19 august
 209. 20160822: Fikset feil i REST-grensesnittet
 210. 20160823: Endret visningstittel på fagtype for PFO YFF
 211. 20160905: Ny fagkode for Treningslære 2
 212. 20160913: Utvidelse av API
 213. 20160921: Ekstra spesialspørring
 214. 20160921: Koder for katolske skoler
 215. 20161103: Litt nedetid pga oppdatering
 216. 20161103: Programområdekoder for nye Vg3 under DH høsten 2018
 217. 20161114: Fagmerknad for overskredet fraværsgrense
 218. 20161114: Forsøkskoder
 219. 20161115: Oppdatering av API
 220. 20161118: Nedetid tirsdag 21 november
 221. 20161130: Nedetid torsdag 1 desember
 222. 20161205: Nytt valgfritt programfag medieutvikling
 223. 20170105: Nedetid fredag 6 januar
 224. 20170109: Forsøkskoder IKT-servicefag
 225. 20170124: Oppdatering av Steinerskolens tilbud
 226. 20170126: Nedetid fredag 27 januar
 227. 20170201: Nedetid torsdag 2. februar
 228. 20170203: Revisjon av matrosfag og motormannfaget overgangsordning
 229. 20170207: Nedetid onsdag 8. februar
 230. 20170209: Nedetid mandag 13. februar
 231. 20170216: Nedetid hele udir fredag 17. februar
 232. 20170310: Nedetid tirsdag 14. mars
 233. 20170316: Nedetid onsdag 22. mars
 234. 20170330: Nedetid torsdag 6. april
 235. 20170404: Nedetid fredag 7. april
 236. 20170418: Nedetid onsdag 19. april
 237. 20170512: Nedetid mandag 15. mai
 238. 20170516: Feil verdier i 201311
 239. 20170518: Forlenget levetid for 201311-versjonen av Grep-tjenestene.
 240. 20170601: Endret tekst på FAM52
 241. 20170602: Varsel om nedetid tirsdag 6. juni
 242. 20170606: Lagt til eksamensordning for YFF
 243. 20170623: Liten patch i dag
 244. 20170918: Splitt av fagtyper YF og PF
 245. 20171107: Nedetid onsdag 8. november
 246. 20180226: Oppdatert siste eksamen for formgivingsfag
 247. 20180326: Mediespesialisering og to nye YFF-koder
 248. 20180629: Versjon 1802 i beta
 249. 20180703: Revidert læreplan i breddeidrett
 250. 20180731: Revidert læreplan i aktivitørfaget
 251. 20180801: Oppdaterte statuser for nytt skoleår
 252. 20180822: Nye tverrfaglige eksamen Vg1 yrkesfag
 253. 20180828: Serbisk tilbake som fremmedspråk
 254. 20180919: Nygresk tilbake som fremmedspråk
 255. 20181112: ustabile tjenester 14. november
 256. 20181121: Versjon 1802 rulles ut onsdag 28. november
 257. 20181210: Nedetid onsdag 12. desember
 258. 20181215: Feilretting SOAP Versjon 1802 tirsdag 18 desember
 259. DOMXML
 260. ER-basert oppdatering
 261. Emnekart
 262. Extens
 263. Fellesfag
 264. Gjennomgående fag
 265. Grep og NS4180
 266. Grunnleggende ferdigheter
 267. Hovedområde
 268. Kodeverket
 269. Kodeverket/NUS
 270. Kompetansemål
 271. Kompetansemålsett
 272. Kontakt
 273. Kryssløp
 274. Kunnskapsløftet
 275. LKT
 276. LMS
 277. LTM
 278. Ledetekst
 279. Læreplan
 280. Merkelapp
 281. Merkelapper
 282. NDLA
 283. NRK Skole
 284. Om Grep
 285. OntologyServer
 286. PGS
 287. PSI
 288. Permanente lenker for Grep-innhold
 289. Programfag
 290. Prosjektportal
 291. RSS-feed
 292. RSS-test
 293. SPARQL-spørringer
 294. Skoleeier
 295. Studieforberedende utdanningsprogram
 296. Test av spørretjenesten versjon 2013 11
 297. Testside
 298. Utdanning.no/Opptakskalkulator
 299. VIGO
 300. Vilbli.no
 301. Årstrinn

Vis (forrige 500 | neste 500) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Visninger
Handlinger
Navigasjon
Verktøy