Blindveisider

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Følgende sider lenker ikke til andre sider på GrepWiki.

Nedenfor vises opptil 250 resultater fra og med nummer 1.

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. 20110520: Nye læreplaner, programområder og fag i duodjifagene Vg3 opplæring i bedrift
 2. 20110523: Redigering av læreplan i naturfag og matematikk fellesfag
 3. 20110527: Nye fagkoder for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i norsk, samisk og finsk
 4. 20110607: Nye koder for den tyske skole i Oslo
 5. 20110610: Fagkoder med siste eksamen høsten 2011 i videregående skole
 6. 20110613: Endringer i språkkoder for de videregående Rudolf Steiner skolene
 7. 20110620: Vitnemålsmerknad til bruk ved avbrutt opplæring i bedrift
 8. 20110623: Nye koder i språk vgo
 9. 20110701: Arbeid på Grep mandag 4. juli
 10. 20110704: Arbeid på Grep også tirsdag 5. juli
 11. 20110705: Arbeid på Grep også onsdag 6. juli
 12. 20110803: Justering av læreplaner høsten 2011
 13. 20110804: Korrekturendring av SAF1-02
 14. 20110808: 6 språk som utgår i videregående opplæring
 15. 20110817: Korrigering av læreplan i matematikk 2T-Y
 16. 20111011: Endring i vurderingskapittelet for dataelektronikerfaget og modistfaget
 17. 20111014: Nye læreplaner i duodji
 18. 20111206: Problemer med Grep i natt
 19. 20111214: Oppdatert læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk
 20. 20111219: Overgangsordning for duodji
 21. 20111220: daglig nedetid for Grep
 22. 20120103: Oppdatert formål HMD3-01
 23. 20120110: Oppdatering av innhold 11 og 12 januar
 24. 20120111: 37 språk går ut av eksamenstilbudet fra og med høsten 2012
 25. 20120111: Oppdatering av omfang for grunnskolekoder
 26. 20120111: Oppdatering av utgåtte fag
 27. 20120111: Publisering av koder for utvalgte privatskoler i KRL-faget
 28. 20120112: Oppdatering av utgåtte fag II
 29. 20120116: Publisering av koder for utvalgte privatskoler i KRL-faget DELK
 30. 20120118: Oppdatering av siste eksamen NOR1045 og NOR1049
 31. 20120123: Oppdatert navn STUSP1----
 32. 20120124: Korrektur av læreplanene for fremmedspråk
 33. 20120124: Oppdatering av forsøkskode ARB0010 Arbeidslivsfag
 34. 20120127: Rydding i emnekartet
 35. 20120130: Retting av feil i kortform samisk for 358 objekter
 36. 20120203: Alternative koder for dokumentasjon av prosjekt til fordypning
 37. 20120203: Korrektur av læreplan i kontor- og administrasjonsfaget
 38. 20120206: Retting av for lange kortformer, fag og programområder
 39. 20120227: En del mindre endringer
 40. 20120312: Fagkoder med siste eksamen 2011 settes utgått
 41. 20120316: Rydding i datagrunnlaget
 42. 20120321: Lagt til manglende informasjon på enkelte programområder
 43. 20120326: Lagt til manglende informasjon på enkelte utgåtte elementer
 44. 20120326: Lagt til manglende informasjon på enkelte utgåtte programområder
 45. 20120402: Nye FAM- og VMM-koder
 46. 20120412: Nye FAM- og VMM-koder korrigert
 47. 20120412: privatisteksamen for Geofag X og Teknologi og forskningslære X
 48. 20120416: Dokumentasjon for RSS/Domxml (ER) er oppdatert til versjon 5.15
 49. 20120418: Nye 3102-koder fra høsten 2012
 50. 20120418: Revisjon av læreplan for blomsterdekoratørfaget
 51. 20120424: Fagkoder for valgfag
 52. 20120424: Programområdekoder for Montessori VGO
 53. 20120426: Oppdatert dokumentasjon for RSS/Domxml (ER-basert abonnement)
 54. 20120426: Viklerfaget
 55. 20120502: Fastsettelsesinformasjon og oversettelser for læreplaner
 56. 20120503: Feil i engelsk oversettelse av AMK2-01 Anleggsmaskiner publisert 20120502
 57. 20120503: Oversettelse av nye fag- og vitnemålsmerknader
 58. 20120521: Oppdaterte navn valgfag
 59. 20120621: Læreplaner og koder for valgfagene
 60. 20120621: Oppdaterte fagkoder yrkesfag
 61. 20120622: Liten bug i RSS DOMXML
 62. 20120627: Revidert læreplan i kroppsøving
 63. 20120629: lærepan i fremmedspråk fellesfag oppdatert
 64. 20120702: Ny fagkode for elever som har prosjekt til fordypning på Vg3
 65. 20120801: Nye kryssløp fra høsten 2012
 66. 20120801: Oppdatert status for utgåtte fagkoder
 67. 20120801: Oppdatert status for utgåtte læreplaner
 68. 20120814: Oppdatering av programområder
 69. 20120817: Helse- og sosialfag endrer navn til helse- og oppvekstfag
 70. 20120919: Korrektur eksamensordning særløp
 71. 20120925: Korrektur GRF læreplan for instrument kor samspill MUS5-01
 72. 20121026: Rettet kobling mellom læreplan og kompetansemål i DOMXML
 73. 20121101: Engelsk oversettelse kroppsøvingsplanen
 74. 20121101: Engelsk oversettelse naturfag og kjemi
 75. 20121115: Oppdatering av samtlige læreplaner mandag 19. november
 76. 20121119: Oppdatering av samtlige læreplaner oppfølging
 77. 20121128: Rettet HTML i publiserte planer
 78. 20121128: Rettet sist undervist i to språkfag
 79. 20121209: Nye fagkoder for 12 fremmedspråk - første eksamen vår 2013
 80. 20121217: Oppdatering FAM PFO
 81. 20121218: Nedetid Grep helgen uke 2
 82. 20121218: Oppdatering VMM
 83. 20121219: Oppdatering FAM PFO igjen
 84. 20130103: Programområdekode for repslagerfaget
 85. 20130114: Fagkoder satt ugått
 86. 20130114: Lagt til elevvurdering for nye fremmedspråkkoder programfag
 87. 20130122: Nedetid tirsdag 29 og onsdag 30 januar
 88. 20130219: Ny versjon av Grep produksjonsatt
 89. 20130225: Rydding etter vinterferien
 90. 20130301: Feil i rekkefoelge KMS RSS/DOMXML
 91. 20130304: Rettet feil i rekkefoelge KMS RSS/DOMXML
 92. 20130306: En del rettelser av innhold
 93. 20130311: En del rettelser av innhold 2
 94. 20130321: Koder for Bulgarsk i grunnskolen
 95. 20130416: Oppdateringer i Grep - spørretjeneste og RSS
 96. 20130417: Problemer i spørretjenesten
 97. 20130425: Revisjoner av læreplaner for matros, motormann og skipselektriker for høsten 2013
 98. 20130430: Patch av spørretjenesten
 99. 20130430: omfang på fag som ikke har standpunktkarakter på årstrinnet
 100. 20130503: Mulige nettverksproblemer
 101. 20130514: Midlertidige problemer med odata
 102. 20130527: Nye valgfag i grunnskolen fra høsten 2013
 103. 20130529: Planer for nye valgfag i grunnskolen fra høsten 2013
 104. 20130607: Læreplan i repslagerfaget
 105. 20130613: Oppdatering av Grep
 106. 20130620: Oppdatering om reviderte læreplaner
 107. 20130624: Oppdatering om reviderte læreplaner
 108. 20130701: Reviderte læreplaner
 109. 20130702: Reviderte læreplaner
 110. 20130704: Ny eksamensform på vitnemål
 111. 20130710: Revidert plan for kulde og varmemontørfaget
 112. 20130801: Oppdateringer for høstesemesteret
 113. 20130802: Oppdateringer for høstesemesteret
 114. 20130805: Oppdateringer for høstesemesteret
 115. 20130807: Fagkoder for forsøk ved Knut Hamsun vgs
 116. 20130809: Fagkoder for Hindi og Islandsk
 117. 20130809: Nye semestre lagt til
 118. 20130812: Videreføring av arbeidslivsfag
 119. 20130813: Oppdateringer for høstsemesteret
 120. 20130814: Oppdateringer for høstsemesteret
 121. 20130815: Oppdateringer for høstsemesteret
 122. 20130820: Merknader for fagkoder yrkesfag
 123. 20130820: Oppdateringer for høstsemesteret
 124. 20130821: Oppdateringer for høstsemesteret
 125. 20130822: Fagkoder for forsøk ved Knut Hamsun vgs
 126. 20130822: Oppdateringer for høstsemesteret
 127. 20130828: Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge
 128. 20130828: Oppdateringer for høstsemesteret
 129. 20130828: Programområdekoder for Montessori VGO
 130. 20130829: Nytt kryssløp fastsatt av KD
 131. 20130905: Oppdatering av koder i norsk og norsk tegnspråk
 132. 20130910: Revidert læreplan i naturfag, samisk plan
 133. 20130916: Revidert læreplan i samisk som førstespråk
 134. 20130925: Revidert læreplan i samisk som andrespråk
 135. 20130927: Nye UPF-koder
 136. 20131010: Revidert læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk
 137. 20131014: Revidert læreplan i samfunnsfag samisk
 138. 20131115: Rettet kompetansemål i læreplan NOR5-04
 139. 20131127: Oppdaterte fagkoder hindi islandsk nivå I
 140. 20131129: Oppdatering av fagkoder norsk for hørselshemmede
 141. 20140203: Oppdatering av testserver
 142. 20140210: Oppdatering av spørretjenesten tirsdag 11. februar
 143. 20140214: Rettet feil i REST/Odata-filene 2013 04-versjonen
 144. 20140304: To nye programområder for bruk i forsøk
 145. 20140307: Liten feil i spørretjenesten 2013 11
 146. 20140314: Fikset bug i KMS
 147. 20140327: Industrioppmålingsfaget
 148. 20140328: Patching og nedetid tirsdag 1. april
 149. 20140425: Varsel om nedetid tirsdag 3. juni
 150. 20140526: Feil på ontologyserver
 151. 20140611: Varsel om nedetid mandag 16. juni
 152. 20140701: Nettverksproblemer 1. juli
 153. 20140704: Nytt og oppdatert innhold for neste skoleår
 154. 20140828: Nytt kryssløp
 155. 20140908: Nye forsøkskoder
 156. 20140908: Rydding i vurderingsordninger
 157. 20141031: Fagkoder 1.-7.-trinn for grunnleggende norsk og morsmål
 158. 20141031: Repslagerfaget oppdatert med kobling til fellesfagplaner
 159. 20141031: Utgåtte fagkoder oppdatert
 160. 20141103: Fagkoder for fysisk aktivitet
 161. 20141103: Oppdaterte fagkoder den Tyske skolen
 162. 20141120: Rettet nynorsk tittel på fire fagkoder
 163. 20141209: Feil i forrige versjon av spørretjenesten
 164. 20141211: Nye kryssløp fra høsten 2015
 165. 20141216: Revisjon av malerfaget
 166. 20141218: Norsk for elever med kort botid
 167. 20150105: Forsøk Vg3 Maritim innredning
 168. 20150109: Forsøk med ny eksamensordning fremmedspråk nivå I
 169. 20150116: Forsøk Vg2 Maritim produksjonsteknikk
 170. 20150116: Læreplan og fagkoder for forsøk med gartnerfag og landbruksfag vg3 opplæring i bedrift
 171. 20150116: Patching av spørretjenesten mandag 19 januar
 172. 20150306: Endring av navn for taktekkerfaget
 173. 20150318: Revisjon av treningslære
 174. 20150413: Fjernet ugyldige programområderkoder
 175. 20150428: Nye fagkoder for litauisk
 176. 20150601: Problemer med noen fagkoder
 177. 20150618: Fag- og vitnemålsmerknad for Steinerskolene
 178. 20150626: Revidert læreplan for Aktivitør
 179. 20150701: Rettet merking av PFO-koder
 180. 20150703: Læreplan i KRLE
 181. 20150703: Revidert læreplan i kroppsøving
 182. 20150703: Revidert læreplan i skogfaget overgangsordning
 183. 20150803: Diverse oppdatering ifb nytt skoleår
 184. 20150803: Norsk kort botid oppdatert
 185. 20150803: Rettet sensurordning for POR3102
 186. 20151111: Varsel om oppgradering av Grep 23. november
 187. 20151123: Oppgradering av Grep
 188. 20151124: Oppdatert koder for Engelsk for hørselshemmede
 189. 20151127: Feil i koblinger for NOR7 og NOR8
 190. 20160105: Revisjon av Vg1 service og samferdsel fra høsten 2016
 191. 20160118: Revisjon av fagkoder for Steinerskolene
 192. 20160118: Revisjon av læreplanen i rettslære
 193. 20160120: Læreplaner for programfag i KDA
 194. 20160121: Gjennomgang av programområdekoder for Steinerskolene
 195. 20160202: Koder for kunst, design og arkitektur
 196. 20160401: Gamle eksporttjenester er stengt
 197. 20160401: Læreplan for KRLE samisk publisert
 198. 20160414: Læreplaner og fagkoder for nye medier og kommunikasjon
 199. 20160414: Ny eksamensordning skriftlig eller praktisk
 200. 20160414: Rettet oversettelse av kortform LAB2003
 201. 20160421: Revisjon av Brønnteknikk - læreplan og koder
 202. 20160530: Oppdatering for 2016 2017
 203. 20160610: Beta server satt opp med neste versjon av spørretjenesten
 204. 20160617: Revidert læreplan for togelektrikerfaget
 205. 20160623: Fagkoder for Humanistskolen
 206. 20160627: Fagkoder og plan for plast og kompositt
 207. 20160808: Feil i læreplankode
 208. 20160818: Ny versjon av grensesnittet mot Grep rulles ut fredag 19 august
 209. 20160822: Fikset feil i REST-grensesnittet
 210. 20160823: Endret visningstittel på fagtype for PFO YFF
 211. 20160905: Ny fagkode for Treningslære 2
 212. 20160913: Utvidelse av API
 213. 20160921: Ekstra spesialspørring
 214. 20160921: Koder for katolske skoler
 215. 20161103: Litt nedetid pga oppdatering
 216. 20161103: Programområdekoder for nye Vg3 under DH høsten 2018
 217. 20161114: Fagmerknad for overskredet fraværsgrense
 218. 20161114: Forsøkskoder
 219. 20161115: Oppdatering av API
 220. 20161118: Nedetid tirsdag 21 november
 221. 20161130: Nedetid torsdag 1 desember
 222. 20161205: Nytt valgfritt programfag medieutvikling
 223. 20170105: Nedetid fredag 6 januar
 224. 20170109: Forsøkskoder IKT-servicefag
 225. 20170124: Oppdatering av Steinerskolens tilbud
 226. 20170126: Nedetid fredag 27 januar
 227. 20170201: Nedetid torsdag 2. februar
 228. 20170203: Revisjon av matrosfag og motormannfaget overgangsordning
 229. 20170207: Nedetid onsdag 8. februar
 230. 20170209: Nedetid mandag 13. februar
 231. 20170216: Nedetid hele udir fredag 17. februar
 232. 20170310: Nedetid tirsdag 14. mars
 233. 20170316: Nedetid onsdag 22. mars
 234. 20170330: Nedetid torsdag 6. april
 235. 20170404: Nedetid fredag 7. april
 236. 20170418: Nedetid onsdag 19. april
 237. 20170512: Nedetid mandag 15. mai
 238. 20170516: Feil verdier i 201311
 239. 20170518: Forlenget levetid for 201311-versjonen av Grep-tjenestene.
 240. 20170601: Endret tekst på FAM52
 241. 20170602: Varsel om nedetid tirsdag 6. juni
 242. 20170606: Lagt til eksamensordning for YFF
 243. 20170623: Liten patch i dag
 244. 20170918: Splitt av fagtyper YF og PF
 245. 20171107: Nedetid onsdag 8. november
 246. 20180226: Oppdatert siste eksamen for formgivingsfag
 247. 20180326: Mediespesialisering og to nye YFF-koder
 248. 20180629: Versjon 1802 i beta
 249. 20180703: Revidert læreplan i breddeidrett
 250. 20180731: Revidert læreplan i aktivitørfaget

Vis (forrige 250 | neste 250) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Visninger
Handlinger
Navigasjon
Verktøy