Alle sider

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk
Alle sider
Alle sider | Forrige side (20110520: Nye læreplaner, programområder og fag i duodjifagene Vg3 opplæring i bedrift) | Neste side (RSS-feed)
20110520: Nye læreplaner, programområder og fag i duodjifagene Vg3 opplæring i bedrift20110523: Redigering av læreplan i naturfag og matematikk fellesfag20110527: Nye fagkoder for Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i norsk, samisk og finsk
20110607: Nye koder for den tyske skole i Oslo20110610: Fagkoder med siste eksamen høsten 2011 i videregående skole20110613: Endringer i språkkoder for de videregående Rudolf Steiner skolene
20110620: Vitnemålsmerknad til bruk ved avbrutt opplæring i bedrift20110623: Nye koder i språk vgo20110701: Arbeid på Grep mandag 4. juli
20110704: Arbeid på Grep også tirsdag 5. juli20110705: Arbeid på Grep også onsdag 6. juli20110803: Justering av læreplaner høsten 2011
20110804: Korrekturendring av SAF1-0220110808: 6 språk som utgår i videregående opplæring20110817: Betatesting spørretjeneste
20110817: Korrigering av læreplan i matematikk 2T-Y20111011: Endring i vurderingskapittelet for dataelektronikerfaget og modistfaget20111014: Nye læreplaner i duodji
20111024: Oppdatering onsdag - språkstøtte læreplaner20111026: Oppdatering torsdag - språkstøtte læreplaner20111206: Problemer med Grep i natt
20111214: Oppdatert læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk20111219: Overgangsordning for duodji20111220: daglig nedetid for Grep
20120103: Oppdatert formål HMD3-0120120106: Liten oppdatering av dokumentasjon, ER-basert abonnement20120110: Oppdatering av innhold 11 og 12 januar
20120111: 37 språk går ut av eksamenstilbudet fra og med høsten 201220120111: Oppdatering av omfang for grunnskolekoder20120111: Oppdatering av utgåtte fag
20120111: Publisering av koder for utvalgte privatskoler i KRL-faget20120112: Oppdatering av utgåtte fag II20120116: Publisering av koder for utvalgte privatskoler i KRL-faget DELK
20120118: Oppdatering av siste eksamen NOR1045 og NOR104920120123: Oppdatert navn STUSP1----20120124: Korrektur av læreplanene for fremmedspråk
20120124: Oppdatering av forsøkskode ARB0010 Arbeidslivsfag20120127: Rydding i emnekartet20120130: Retting av feil i kortform samisk for 358 objekter
20120203: Alternative koder for dokumentasjon av prosjekt til fordypning20120203: Korrektur av læreplan i kontor- og administrasjonsfaget20120206: Retting av for lange kortformer, fag og programområder
20120227: En del mindre endringer20120312: Fagkoder med siste eksamen 2011 settes utgått20120316: Rydding i datagrunnlaget
20120321: Lagt til manglende informasjon på enkelte programområder20120326: Lagt til manglende informasjon på enkelte utgåtte elementer20120326: Lagt til manglende informasjon på enkelte utgåtte programområder
20120328: Varsel om oppdatering av alle læreplaner20120402: Nye FAM- og VMM-koder20120412: Nye FAM- og VMM-koder korrigert
20120412: privatisteksamen for Geofag X og Teknologi og forskningslære X20120416: Dokumentasjon for RSS/Domxml (ER) er oppdatert til versjon 5.1520120418: Endepunkt for spørretjenesten
20120418: Nye 3102-koder fra høsten 201220120418: Revisjon av læreplan for blomsterdekoratørfaget20120424: Fagkoder for valgfag
20120424: Programområdekoder for Montessori VGO20120424: Publisering av oversatt læreplan20120426: Oppdatert dokumentasjon for RSS/Domxml (ER-basert abonnement)
20120426: Oppdatert spørretjeneste20120426: Viklerfaget20120502: Fastsettelsesinformasjon og oversettelser for læreplaner
20120503: Feil i engelsk oversettelse av AMK2-01 Anleggsmaskiner publisert 2012050220120503: Oversettelse av nye fag- og vitnemålsmerknader20120521: Oppdaterte navn valgfag
20120621: Læreplaner og koder for valgfagene20120621: Oppdaterte fagkoder yrkesfag20120622: Liten bug i RSS DOMXML
20120626: Revidert læreplan i kroppsøving fagkoder20120627: Revidert læreplan i kroppsøving20120629: lærepan i fremmedspråk fellesfag oppdatert
20120702: Ny fagkode for elever som har prosjekt til fordypning på Vg320120801: Nye kryssløp fra høsten 201220120801: Oppdatert status for utgåtte fagkoder
20120801: Oppdatert status for utgåtte læreplaner20120814: Oppdatering av programområder20120817: Helse- og sosialfag endrer navn til helse- og oppvekstfag
20120919: Korrektur eksamensordning særløp20120925: Korrektur GRF læreplan for instrument kor samspill MUS5-0120121003: Rydding i koblinger, SMF/FSK samt MAT6-01
20121026: Rettet kobling mellom læreplan og kompetansemål i DOMXML20121101: Engelsk oversettelse kroppsøvingsplanen20121101: Engelsk oversettelse naturfag og kjemi
20121115: Oppdatering av samtlige læreplaner mandag 19. november20121119: Oppdatering av samtlige læreplaner oppfølging20121128: Rettet HTML i publiserte planer
20121128: Rettet sist undervist i to språkfag20121209: Nye fagkoder for 12 fremmedspråk - første eksamen vår 201320121217: Oppdatering FAM PFO
20121218: Nedetid Grep helgen uke 220121218: Oppdatering VMM20121219: Oppdatering FAM PFO igjen
20130103: Programområdekode for repslagerfaget20130107: Vi minner om nedetid kommende helg20130114: Fagkoder satt ugått
20130114: Lagt til elevvurdering for nye fremmedspråkkoder programfag20130122: Nedetid tirsdag 29 og onsdag 30 januar20130219: Ny versjon av Grep produksjonsatt
20130225: Rydding etter vinterferien20130301: Feil i rekkefoelge KMS RSS/DOMXML20130304: Rettet feil i rekkefoelge KMS RSS/DOMXML
20130306: En del rettelser av innhold20130311: En del rettelser av innhold 220130321: Koder for Bulgarsk i grunnskolen
20130416: Oppdateringer i Grep - spørretjeneste og RSS20130417: Problemer i spørretjenesten20130425: Revisjoner av læreplaner for matros, motormann og skipselektriker for høsten 2013
20130430: Patch av spørretjenesten20130430: omfang på fag som ikke har standpunktkarakter på årstrinnet20130503: Mulige nettverksproblemer
20130514: Midlertidige problemer med odata20130527: Nye valgfag i grunnskolen fra høsten 201320130529: Planer for nye valgfag i grunnskolen fra høsten 2013
20130607: Læreplan i repslagerfaget20130613: Oppdatering av Grep20130620: Oppdatering om reviderte læreplaner
20130624: Oppdatering om reviderte læreplaner20130625: Reviderte læreplaner20130628: Reviderte læreplaner
20130701: Reviderte læreplaner20130702: Reviderte læreplaner20130704: Ny eksamensform på vitnemål
20130710: Revidert plan for kulde og varmemontørfaget20130801: Oppdateringer for høstesemesteret20130802: Oppdateringer for høstesemesteret
20130805: Oppdateringer for høstesemesteret20130807: Fagkoder for forsøk ved Knut Hamsun vgs20130809: Fagkoder for Hindi og Islandsk
20130809: Nye semestre lagt til20130812: Videreføring av arbeidslivsfag20130813: Oppdateringer for høstsemesteret
20130814: Oppdateringer for høstsemesteret20130815: Oppdateringer for høstsemesteret20130820: Merknader for fagkoder yrkesfag
20130820: Oppdateringer for høstsemesteret20130821: Oppdateringer for høstsemesteret20130822: Fagkoder for forsøk ved Knut Hamsun vgs
20130822: Oppdateringer for høstsemesteret20130828: Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge20130828: Oppdateringer for høstsemesteret
20130828: Programområdekoder for Montessori VGO20130829: Nytt kryssløp fastsatt av KD20130905: Oppdatering av koder i norsk og norsk tegnspråk
20130910: Revidert læreplan i naturfag, samisk plan20130916: Revidert læreplan i samisk som førstespråk20130925: Revidert læreplan i samisk som andrespråk
20130927: Nye UPF-koder20131010: Revidert læreplan i norsk for elever med samisk som førstespråk20131014: Revidert læreplan i samfunnsfag samisk
20131115: Rettet kompetansemål i læreplan NOR5-0420131127: Oppdaterte fagkoder hindi islandsk nivå I20131129: Oppdatering av fagkoder norsk for hørselshemmede
20131209:Test av spørretjenesten versjon 2013 1120140123:Test av spørretjenesten versjon 2013 11. Oppdatering av testserver20140123: Dato for oppdatering av spørretjenesten versjon 2013 11
20140127: Oppdatering av testserver20140203: Oppdatering av testserver20140210: Oppdatering av spørretjenesten tirsdag 11. februar
20140211: Oppdatering av spørretjenesten20140214: Rettet feil i REST/Odata-filene 2013 04-versjonen20140304: To nye programområder for bruk i forsøk
20140307: Liten feil i spørretjenesten 2013 1120140314: Fikset bug i KMS20140327: Industrioppmålingsfaget
20140328: Patching og nedetid tirsdag 1. april20140425: Varsel om nedetid tirsdag 3. juni20140526: Feil på ontologyserver
20140611: Varsel om nedetid mandag 16. juni20140701: Nettverksproblemer 1. juli20140704: Nytt og oppdatert innhold for neste skoleår
20140828: Nytt kryssløp20140908: Nye forsøkskoder20140908: Rydding i vurderingsordninger
20140925: Nye forsøksplaner20141031: Fagkoder 1.-7.-trinn for grunnleggende norsk og morsmål20141031: Repslagerfaget oppdatert med kobling til fellesfagplaner
20141031: Utgåtte fagkoder oppdatert20141103: Fagkoder for fysisk aktivitet20141103: Oppdaterte fagkoder den Tyske skolen
20141120: Rettet nynorsk tittel på fire fagkoder20141209: Feil i forrige versjon av spørretjenesten20141211: Nye kryssløp fra høsten 2015
20141216: Revisjon av malerfaget20141218: Norsk for elever med kort botid20150105: Forsøk Vg3 Maritim innredning
20150109: Forsøk med ny eksamensordning fremmedspråk nivå I20150116: Forsøk Vg2 Maritim produksjonsteknikk20150116: Læreplan og fagkoder for forsøk med gartnerfag og landbruksfag vg3 opplæring i bedrift
20150116: Patching av spørretjenesten mandag 19 januar20150305: Nytt programområde for portørfaget20150306: Endring av navn for taktekkerfaget
20150318: Revisjon av treningslære20150330: Forsøk Vg2 Maritim produksjonsteknikk innhold og koder20150413: Fjernet ugyldige programområderkoder
20150428: Nye fagkoder for litauisk20150601: Problemer med noen fagkoder20150618: Fag- og vitnemålsmerknad for Steinerskolene
20150626: Revidert læreplan for Aktivitør20150701: Rettet merking av PFO-koder20150703: Læreplan i KRLE
20150703: Revidert læreplan i kroppsøving20150703: Revidert læreplan i skogfaget overgangsordning20150803: Diverse oppdatering ifb nytt skoleår
20150803: Norsk kort botid oppdatert20150803: Rettet sensurordning for POR310220151111: Varsel om oppgradering av Grep 23. november
20151123: Oppgradering av Grep20151124: Oppdatert koder for Engelsk for hørselshemmede20151127: Feil i koblinger for NOR7 og NOR8
20160105: Revisjon av Vg1 service og samferdsel fra høsten 201620160118: Revisjon av fagkoder for Steinerskolene20160118: Revisjon av læreplanen i rettslære
20160120: Læreplaner for programfag i KDA20160121: Gjennomgang av programområdekoder for Steinerskolene20160202: Koder for kunst, design og arkitektur
20160401: Gamle eksporttjenester er stengt20160401: Læreplan for KRLE samisk publisert20160414: Læreplaner og fagkoder for nye medier og kommunikasjon
20160414: Ny eksamensordning skriftlig eller praktisk20160414: Rettet oversettelse av kortform LAB200320160421: Revisjon av Brønnteknikk - læreplan og koder
20160530: Oppdatering for 2016 201720160610: Beta server satt opp med neste versjon av spørretjenesten20160617: Flere oppdateringer
20160617: Revidert læreplan for togelektrikerfaget20160623: Fagkoder for Humanistskolen20160627: Fagkoder og plan for plast og kompositt
20160808: Feil i læreplankode20160818: Ny versjon av grensesnittet mot Grep rulles ut fredag 19 august20160822: Fikset feil i REST-grensesnittet
20160823: Endret visningstittel på fagtype for PFO YFF20160905: Ny fagkode for Treningslære 220160913: Utvidelse av API
20160921: Ekstra spesialspørring20160921: Koder for katolske skoler20161103: Litt nedetid pga oppdatering
20161103: Programområdekoder for nye Vg3 under DH høsten 201820161114: Fagmerknad for overskredet fraværsgrense20161114: Forsøkskoder
20161115: Oppdatering av API20161118: Nedetid tirsdag 21 november20161130: Nedetid torsdag 1 desember
20161205: Nytt valgfritt programfag medieutvikling20170105: Nedetid fredag 6 januar20170109: Forsøkskoder IKT-servicefag
20170124: Oppdatering av Steinerskolens tilbud20170126: Nedetid fredag 27 januar20170201: Nedetid torsdag 2. februar
20170203: Revisjon av matrosfag og motormannfaget overgangsordning20170207: Nedetid onsdag 8. februar20170209: Nedetid mandag 13. februar
20170216: Nedetid hele udir fredag 17. februar20170310: Nedetid tirsdag 14. mars20170316: Nedetid onsdag 22. mars
20170330: Nedetid torsdag 6. april20170404: Nedetid fredag 7. april20170418: Nedetid onsdag 19. april
20170512: Nedetid mandag 15. mai20170516: Feil verdier i 20131120170518: Forlenget levetid for 201311-versjonen av Grep-tjenestene.
20170601: Endret tekst på FAM5220170602: Varsel om nedetid tirsdag 6. juni20170606: Lagt til eksamensordning for YFF
20170623: Liten patch i dag20170918: Splitt av fagtyper YF og PF20171107: Nedetid onsdag 8. november
20180226: Oppdatert siste eksamen for formgivingsfag20180326: Mediespesialisering og to nye YFF-koder20180629: Versjon 1802 i beta
20180703: Revidert læreplan i breddeidrett20180731: Revidert læreplan i aktivitørfaget20180801: Oppdaterte statuser for nytt skoleår
20180822: Nye tverrfaglige eksamen Vg1 yrkesfag20180828: Serbisk tilbake som fremmedspråk20180919: Nygresk tilbake som fremmedspråk
20181112: ustabile tjenester 14. november20181121: Versjon 1802 rulles ut onsdag 28. november20181210: Nedetid onsdag 12. desember
20181215: Feilretting SOAP Versjon 1802 tirsdag 18 desemberBrukereksemplerBrukermanual Spørretjenesten
DOMXMLDisse bruker Grep på eget innholdER-basert oppdatering
ElementEmnekartEmnekartbasert oppdatering
EmnetyperExtensFag
FagkategoriFagkode
FagområdeFeilmeldingFellesfag
Gjennomgående fagGmlGrep importservice
Grep og NS4180Greps emnekartGrunnleggende ferdigheter
HovedområdeHovedsideHovedside test
Hovedside tst
KodeverkKodeverketKodeverket/NUS
Kom i gangKompetansemålKompetansemål som RDF
KompetansemålsettKontaktKryssløp
KunnskapsløftetLKTLMS
LTMLedetekstLenker til udir.no fra grepdata
LæreplanLæreplaner i flere dokumetformatMerkelapp
MerkelapperModellNDLA
NRK SkoleNyhet 110124Om Grep
Om Grep tstOntologyServerOpplæringsfag
OrdlistePAS
PGSPSIPermanente lenker for Grep-innhold
ProgramfagProgramområdeProsjektportal

Forrige side (20110520: Nye læreplaner, programområder og fag i duodjifagene Vg3 opplæring i bedrift) | Neste side (RSS-feed)

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Visninger
Handlinger
Navigasjon
Verktøy