Spørretjenesten

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
m (Oversikt over tilgjengelige elementer)
m (Oversikt over tilgjengelige elementer)
Linje 42: Linje 42:
* Mulighet til å hente forrige versjon av datafilene i REST/Odata
* Mulighet til å hente forrige versjon av datafilene i REST/Odata
-
Nytt i 2016/11-versjonen:
+
Nytt i 2016/04-versjonen:
* Merking av kryssløp i tilbudsstrukturen (kobling mellom programområder)
* Merking av kryssløp i tilbudsstrukturen (kobling mellom programområder)
* Utvidet informasjon om programområder. Opplæringssted, læretid (opplæringstid + verdiskapingstid), yrkestittel, sluttkompetanse.
* Utvidet informasjon om programområder. Opplæringssted, læretid (opplæringstid + verdiskapingstid), yrkestittel, sluttkompetanse.

Revisjonen fra 1. des 2016 kl. 08:51

Direktoratet tilbyr i dag grensesnitt for spørringer på deler av databasen.

Innhold

Eksisterende grensesnitt

Grep-data kan hentes via våre ulike tjenester, som hver har sine adresser (endpoints). Det er flere formater å velge mellom: i dag kan data leveres som xml og json. Lister(REST) leveres som regel som json, xml eller atom. Læreplaner leveres også som odf, pdf, doc og rtf. Grunnet lav etterspørsel er ikke xtm-støtte videreført i den nyeste versjonen av tjenesten (2016/04).

Adresser (endpoints)

Dokumentasjon

Oversikt over tilgjengelige elementer

Følgende data kan hentes via spørretjenesten:

Tilgjengelig i 2013/11-versjonen:

Nytt i 2016/04-versjonen:

Se forøvrig https://www.gitbook.com/book/kl06-doc/kl06-public for ytterligere beskrivelse av elementene, hvilke spesialspørringer som finnes og hvordan du velger språk eller versjon.

Vi har også laget en versjon av wsdl (beskrivelse av soap api) myntet på mennesker, med kommentarer til felter, m.v., som kan være til hjelp for å få oversikt over de forskjellige datatypene og feltene: http://data.udir.no/kl06/soap

Under utvikling

Eldre grensesnitt som er faset ut

Utfasede versjoner av spørretjenesten

Fagkoder (stengt 22. april 2013) Webservice (SOAP/XML)
http://lkt.udir.no/eksport/fagkoder.asmx
Denne tjenesten ble i sin tid utviklet for PAS/PGS, men hadde en del begrensninger og ytelsesproblemer, og ble lagt ned i april 2013. En bedre løsning for fagkoder ble lagt ut våren 2012, som en del av det nye grensesnittet for spørringer (se http://data.udir.no/kl06/fagkoder.xml eller http://data.udir.no/kl06/soap?wsdl).

Kompetansemål (stengt 22. april 2013) Feed/filer (ATOM/RDF)
http://lkt.udir.no/Eksport/rdf.mvc/laereplan
Kompetansemål, presentert per læreplan. Leveret som ATOM-feed med liste over læreplaner, hver læreplan presentert som RDF/XML. Hver fil representerte struktur for kompetansemålene i læreplanen, inkludert navn på hovedområder og årstrinn, men ikke tekstlig innhold, og få knytninger mot øvrig læreplanverk.
Denne tjenesten hadde en del begrensninger og vi la den i april 2013.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy