Spørretjenesten

Fra GrepWiki

Revisjon per 5. mar 2015 kl. 12:31 av Eivind (Diskusjon | bidrag)
Gå til: navigasjon, søk

Direktoratet tilbyr i dag grensesnitt for spørringer på deler av databasen.

Innhold

Eksisterende grensesnitt

Grep-data kan hentes via både webservice/soap og REST. Det er flere formater å velge mellom: i dag kan data leveres som xtm, xml og json. Lister(REST) leveres som regel som json, xml eller atom. Læreplaner leveres også som odf, pdf, doc og rtf.

Adresser (endpoints):

Følgende data kan hentes via spørretjenesten:

Nytt i 2013/11-versjonen ( Alle endringer i spørretjenesten for kontrakt 2013/11):

Lagt til i patch 1. april 2014:

Lagt til i patch 19. januar 2015:


Vi har laget en versjon av wsdl (beskrivelse av soap api) myntet på mennesker, med kommentarer til felter, m.v.: http://data.udir.no/kl06/soap

Se forøvrig brukermanual for spørretjenesten for ytterligere dokumentasjon.

Eldre grensesnitt som er faset ut

Fagkoder (stengt 22. april 2013) Webservice (SOAP/XML)
http://lkt.udir.no/eksport/fagkoder.asmx
Denne tjenesten ble i sin tid utviklet for PAS/PGS, men hadde en del begrensninger og ytelsesproblemer, og ble lagt ned i april 2013. En bedre løsning for fagkoder ble lagt ut våren 2012, som en del av det nye grensesnittet for spørringer (se http://data.udir.no/kl06/fagkoder.xml eller http://data.udir.no/kl06/soap?wsdl).

Kompetansemål (stengt 22. april 2013) Feed/filer (ATOM/RDF)
http://lkt.udir.no/Eksport/rdf.mvc/laereplan
Kompetansemål, presentert per læreplan. Leveret som ATOM-feed med liste over læreplaner, hver læreplan presentert som RDF/XML. Hver fil representerte struktur for kompetansemålene i læreplanen, inkludert navn på hovedområder og årstrinn, men ikke tekstlig innhold, og få knytninger mot øvrig læreplanverk.
Denne tjenesten hadde en del begrensninger og vi la den i april 2013.

Under utvikling

Flere spørretjenester

SPARQL

Lenger frem

Flere spørretjenester
Webservice/SOAP+REST
Flere spørringer/oppslag etter samme modell som de nye spørringene på læreplan og fag.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy