SPARQL-spørringer

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 734: Linje 734:
</pre>
</pre>
-
= Utdanningsprogram =  
+
== Liste utdanningsprogram, fagtype, sluttkompetanse og yrkestittel ==  
-
 
+
-
== liste utdanningsprogram, fagtype, sluttkompetanse og yrkestittel ==  
+
<pre width="30">
<pre width="30">

Revisjonen fra 9. des 2017 kl. 14:41

data.udir.no/kl06/sparql

Innhold

Eksempelsamling

Her følger et knippe spørringer som du kan kjøre i SPARQL-endepunktet vårt. Se også brukerveiledningen som har et eget kapittel om RDF/SPARQL og ett med en liten eksempelsamling.


UTFORSKENDE SPARQL-SPØRRINGER

Liste over alle typer


PREFIX prefix: <http://example.org/ns#>
SELECT *
WHERE
{
  ?x rdf:type ?type .
}

Liste over Properties som er brukt


SELECT DISTINCT ?property
WHERE {
  ?s ?property ?o .
}

Mer matnyttig: Hvilke properties (egenskaper) blir brukt av forekomster (Instances) som erklærer en bestemt klasse


SELECT DISTINCT ?property
WHERE {
  ?s a <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan>;
   ?property ?o .
}

List opp hva et gitt element har:


SELECT * WHERE {
<http://data.udir.no/kl06/NOR0208> ?p ?o
}

...men etter omleggingen til 2016/04-kontrakten må vi egentlig spørre etter psi-adressen for å få dataene til elementet


SELECT * WHERE {
<http://psi.udir.no/kl06/NOR0208> ?p ?o
}

...og de som tviholder på å bruke data-adressen kan spørre om det samme slik


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT ?p ?o WHERE {
?psi ontologi:url-data <http://data.udir.no/kl06/NOR0208> ;
?p ?o
}

List opp typer (RDF-måten (med prefix))


PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT DISTINCT ?type
WHERE { 
?s rdf:type ?type 
}

List opp typer (RDF-måten (uten prefix fungerer også))


SELECT DISTINCT ?type
WHERE { 
?s rdf:type ?type 
}

List opp typer (Grep-måten (kun typer som er av "grep-type" i modellen))


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT DISTINCT ?type
WHERE {
?s ontologi:grep-type ?type 
}

List opp alle properties


SELECT DISTINCT ?property
WHERE {
  ?s ?property ?o .
}

STATISTIKK

Antall tripler


SELECT (COUNT(*) AS ?no) { ?s ?p ?o  }

Antall entiteter


SELECT COUNT(distinct ?s) AS ?no { ?s a [] }

Antall distinkte klasser


SELECT COUNT(distinct ?o) AS ?no { ?s rdf:type ?o }

Antall distinkte predikater


SELECT count(distinct ?p) { ?s ?p ?o }

Antall distinkte subjekt-noder


SELECT (COUNT(DISTINCT ?s ) AS ?no) { ?s ?p ?o }

Antall distinkte objekt-noder


SELECT (COUNT(DISTINCT ?o ) AS ?no) { ?s ?p ?o filter(!isLiteral(?o)) }

Uttømmende liste over klasser, brukt i datasettet


SELECT DISTINCT ?type { ?s a ?type }

SPØRRINGER MOT INNHOLDET

Hva skjuler seg bak en UUID-referanse?


PREFIX type: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT ?kode ?psi ?tittel ?type WHERE {
?psi u:id <uuid:2d3db498-48a3-4b4b-8c59-c255b2003fba> ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
rdf:type ?type ;
u:id ?uuid
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY str(?kode)

List alle læreplaner (i default-språket)


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix pub: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/publisert> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT  ?tittel ?kode WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:status ?pub .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel

Alle publiserte læreplaner for grunnskolen i default-språket


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-opplaeringsnivaa ?nivaa ;
u:status ?status .
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
FILTER regex(?nivaa, "grunnskole", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?tittel ?kode

Lister læreplaner som er erstattet av en annen læreplan


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
prefix status: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/publisert>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode ?kode2 WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
r:har-erstatter ?erstattet_av .
?erstattet_av u:url-data ?kode2 ;
u:status ?pub .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel

Finner læreplaner uten erstatter-relasjon ved hjelp av MINUS (negasjon)


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:uri ?uri;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:status ?status .
MINUS { ?laereplan u:har-erstatter ?erstatter. }
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

Finner engelsk oversettelse av angitt "tittel" i spørringen


== kilde: http://www.w3.org/TR/sparql11-query/#func-langMatches
PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT *
 WHERE { ?x u:tittel "Læreplan i norsk"@nob ;
      u:tittel  ?tittel .
     FILTER langMatches( lang(?tittel), "eng" )
}

Tekstsøk i kompetansemål for å finne læreplan

Eksempel: "iforholdtilisme" i forhold til publiserte kompetansemål (ref. https://no.wikipedia.org/wiki/Forholdisme).


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?kmkode ?kmtekst ?laereplantittel ?laereplan WHERE {
?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ;
u:tittel ?kmtekst ;
u:kode ?kmkode ;
r:har-kompetansemaal ?kms .
?kms r:har-kompetansemaalsett ?laereplan .
?laereplan u:tittel ?laereplantittel .
FILTER regex(?kmtekst, "i forhold til", "i")
FILTER (lang(?kmtekst) = "")
FILTER (lang(?laereplantittel) = "") .
} ORDER BY ?laereplan ?kmkode

Lister læreplaner som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet
Vær obs på at "departementet" kan forekomme i teksten der udir fastsetter, som i "etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet" eller "Utdannings- og forskningsdepartementet"
Derfor filtrerer vi på "av K" i neste spørring:


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix status: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?uri ?tittel ?kode ?fastsatt_av WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:kode ?kode ;
u:fastsettelsesinformasjon-fastsettelsestekst ?fastsatt_av ;
u:status ?status .
FILTER regex(?fastsatt_av, "av K" @nob, "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER (lang(?fastsatt_av) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel

Negasjon: Lister læreplaner som ikke er fastsatt av Udir


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix status: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?uri ?tittel ?kode ?fastsatt_av WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:kode ?kode ;
u:fastsettelsesinformasjon-fastsettelsestekst ?fastsatt_av ;
u:status ?status .
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER (lang(?fastsatt_av) = "")
FILTER (!regex(?fastsatt_av, "direktoratet", "i"))
} ORDER BY ?kode ?tittel

Vær obs på at noen læreplaner ikke har noe informasjon om hvem som har fastsatt dem - og de dukker opp i denne siste spørringen.


Antall publiserte læreplaner


select (count (?telleobjekt) as ?antall) where {
?telleobjekt <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>
<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan>;
<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status> ?status .
FILTER regex(?status, "publisert","i")
}

Antall læreplaner på et oppgitt språk/målform

Antall publiserte læreplaner på nynorsk:


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
select (count (?telleobjekt) as ?antall) where {
?telleobjekt rdf:type
u:laereplan;
u:tittel ?tittel ;
u:status ?status .
FILTER regex(?status, "publisert","i")
FILTER (lang(?tittel) = "nob")
}

Hvilke fag har merkelappen "avviksfag"?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER regex(?merkelapp, "avvik", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

Hvilke læreplaner har merkelappen "valgfag"?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode ?laereplan WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:kode ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER regex(?merkelapp, "valg", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?tittel ?kode

Liste over fagkoder som har merkelapper


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT * WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?merkelapp ?kode

Liste over læreplaner med merkelapp


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?fagkode rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?merkelapp ?kode

Gitt en fagkode, gi meg gjeldende læreplan


PREFIX data: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT ?fagkodetittel ?zkode ?ztittel ?kms ?lp ?lptittel WHERE {
data:NOR0214 ontologi:tittel ?fagkodetittel ;
ontologi:har-opplaeringsfag ?zkode 
FILTER (lang(?fagkodetittel) = '') .

?kms ontologi:har-etter-fag ?zkode .
?zkode ontologi:tittel ?ztittel.
FILTER (lang(?ztittel) = '') .

?zkode ontologi:status ?zstatus
FILTER regex(?zstatus, "publisert") .

?kmslp ontologi:har-kompetansemaalsett ?kms ;
ontologi:status ?status
FILTER regex(?status, "publisert") .

?lp ontologi:uri ?kmslp .

?lp ontologi:tittel ?lptittel
FILTER (lang(?lptittel) = '') .
}

Hent årstrinn


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?url ?tittel WHERE {
?url rdf:type u:aarstrinn;
u:tittel ?tittel
FILTER (lang(?tittel) = "")
}

Hent årstrinn sortert etter rekkefølge-statementet for årstrinn


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?url ?tittel WHERE {
?url rdf:type u:aarstrinn;
u:rekkefoelge ?rekkefoelge; 
u:tittel ?tittel
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?rekkefoelge

Hvilke fagkoder har merkelappen "avviksfag"?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?kode ?tittel WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER regex(?merkelapp, "avvik", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?tittel ?kode

Gitt en fagkode, gi meg gjeldende opplæringsfag


PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX kode: <http://data.udir.no/kl06/>

SELECT ?fagkode ?fagkodetittel ?zkode ?zstatus WHERE {
?fagkode ontologi:kode "NOR0214" ;
ontologi:tittel ?fagkodetittel 
 FILTER (lang(?fagkodetittel) = '') .

?fagkode ontologi:har-opplaeringsfag ?zkode.

?zkode ontologi:status ?zstatus 
FILTER regex(?zstatus, "publisert") .
}

Fra opplæringsfag til trinn via kompetansemålsett 1


PREFIX grep: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX grep-s: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/>
SELECT DISTINCT ?kmstittel ?ksett ?opplaeringsfagtittel ?trinn WHERE {
<http://psi.udir.no/kl06/NOR1Z37> ?p ?o ;
grep:tittel ?opplaeringsfagtittel ;
grep-r:har-etter-fag ?ksett
FILTER (lang(?opplaeringsfagtittel) = '') .
?ksett grep:har-etter-aarstrinn ?trinn ;
grep:tittel ?kmstittel
FILTER (lang(?kmstittel) = '') .
}

Se "FILTER (lang(?kmstittel) = ) .": I syntaksen for litteraler er doble anførselstegn og apostrof likestilt ref. https://www.w3.org/TR/sparql11-query/#QSynLiterals


Fra opplæringsfag til trinn via kompetansemålsett 2


PREFIX grep: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX grep-u: <http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT DISTINCT ?ksett ?trinn WHERE {
grep-u:NOR1Z37 ?p ?o ;
grep-r:har-etter-fag ?ksett .
?ksett grep:har-etter-aarstrinn ?trinn .
}

List komptetansemål for en gitt læreplan (sortert på trinn og kompetansemålsett)


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06>
SELECT DISTINCT ?lptittel ?trinn ?kms ?km ?kmtittel
WHERE {
grep:NOR1-05 ontologi:uri ?lp ;
ontologi:tittel ?lptittel ;
ontologi:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett .
FILTER (lang(?lptittel) = '')

?kompetansemaalsett ontologi:har-etter-aarstrinn ?aarstrinn ;
ontologi:har-kompetansemaal ?km .
?aarstrinn ontologi:rekkefoelge ?trinnorder ;
ontologi:tittel ?trinn .
FILTER (lang(?trinn) = '')

?km ontologi:tittel ?kmtittel .
FILTER (lang(?kmtittel) = '')

?km grep-r:har-kompetansemaal ?kms .
 
}
ORDER BY ?trinnorder ?kms ?km


Fra kompetansemål til læreplan


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06>

SELECT ?kmkode ?kompetansemaal ?kmstittel ?laereplan ?lpkode
WHERE {

grep:K15426 ontologi:tittel ?kompetansemaal ;
ontologi:kode ?kmkode ;
grep-r:har-kompetansemaal ?kms .

?kms ontologi:tittel ?kmstittel .
FILTER (lang(?kompetansemaal) = '') 
FILTER (lang(?kmstittel) = '') 

?kms grep-r:har-kompetansemaalsett ?lp .

?lp ontologi:tittel ?laereplan ;
ontologi:kode ?lpkode .
FILTER (lang(?laereplan) = '') 
}


Fra kompetansemål til trinn


PREFIX grep: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
PREFIX grep-s: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/>
SELECT *
WHERE {
<http://data.udir.no/kl06/K15471> grep:tittel ?tittel ;
grep:laereplan-referanser ?lplan
FILTER (lang(?tittel) = '') .
?ofag grep:laereplan-referanse ?lplan ;
<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/etter-fag> ?ksett
FILTER (lang(?tittel) = '') .
?ksett grep:etter-aarstrinn ?trinn
FILTER (lang(?tittel) = '') .
?trinn ?p ?o
}

Fra fagområde til læreplan


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
PREFIX ontologi-rev: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
PREFIX data: <http://data.udir.no/kl06/> 
SELECT ?uri ?tittel ?kode WHERE { 
{ SELECT DISTINCT ?lp WHERE { 
?psi ontologi:url-data <http://data.udir.no/kl06/FOMR404> ; 
ontologi-rev:har-fagomraade-referanser ?opplaeringsfag . 
?opplaeringsfag ontologi:status data:status_publisert ; 
ontologi-rev:har-etter-fag ?kms . 
?kms ontologi-rev:har-kompetansemaalsett ?lp 
} } 
?lp ontologi:status data:status_publisert ; 
ontologi:url-data ?uri ; ontologi:tittel ?tittel ; 
ontologi:kode ?kode FILTER (lang(?tittel) = "") 
} 
ORDER BY str(?tittel)

I hvilke fag (fagkoder) gis det undervisning første semester 2018?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:naar-gis-det-undervisning-foerste-semester ?foerstesemester .
FILTER regex(?foerstesemester, "semester_hoest_2018", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

I hvilke programområder gis det undervisning første semester 2017?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?fagkode rdf:type u:programomraade ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:foerste-semester ?foerstesemester .
FILTER regex(?foerstesemester, "2017", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

I hvilke utdanningsprogram gis det undervisning første semester 2016?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?kode rdf:type u:utdanningsprogram ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:foerste-semester ?foerstesemester .
FILTER regex(?foerstesemester, "2016", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

Liste utdanningsprogram, fagtype, sluttkompetanse og yrkestittel


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix pub: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/publisert>
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT DISTINCT ?up ?po ?po_tittel ?lp ?fagtype ?sluttkompetanse ?y_tittel WHERE {

?opplaeringsfag rdf:type u:opplaeringsfag ;
u:status ?ofstatus ;
u:tittel ?oftittel ;
u:har-programomraader-referanse ?po ;
u:har-fagtype ?fagtype ;
u:status ?po_status ;
r:har-etter-fag ?kms .

?po u:tittel ?po_tittel .

?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp .
FILTER regex(?fagtype, "program", "i")

?po u:har-utdanningsprogram-referanse ?up ;
u:sluttkompetanse ?sluttkompetanse ;
u:yrkestittel ?y_tittel ;
u:status ?upstatus .

FILTER regex(?po_status, "publisert", "i")
FILTER (lang(?oftittel) = "")
FILTER (lang(?po_tittel) = "")
FILTER (lang(?y_tittel) = "")
}
ORDER BY ?up ?po ?lp ?po_status

Flere eksempler mottas med takk.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy