SPARQL-spørringer

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 847: Linje 847:
</pre>
</pre>
 +
== Liste læreplaner for kun yrkesfag (uten fellesfag) ==
 +
 +
<pre width="30">
 +
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
 +
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 +
SELECT DISTINCT ?kode ?tittel ?up ?po WHERE {
 +
?opplaeringsfag rdf:type u:opplaeringsfag ;
 +
u:har-fagtype ?fagtype ;
 +
u:har-programomraader-referanse ?po ;
 +
u:status ?ofagstatus .
 +
FILTER regex(?ofagstatus, "publisert", "i")
 +
FILTER regex(?fagtype, "program", "i")
 +
?po u:har-utdanningsprogram-referanse ?up .
 +
?up u:type-utdanningsprogram ?uptype .
 +
FILTER regex(?uptype, "yrke", "i")
 +
?opplaeringsfag r:har-etter-fag ?sett .
 +
?sett r:har-kompetansemaalsett ?lp .
 +
?lp u:kode ?kode ;
 +
u:status ?status ;
 +
u:tittel ?tittel .
 +
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
 +
FILTER (lang(?tittel) = "")
 +
} ORDER BY ?up ?po ?kode ?tittel
 +
</pre>

Revisjonen fra 21. mar 2018 kl. 11:15

data.udir.no/kl06/sparql

Innhold

Eksempelsamling

Her følger et knippe spørringer som du kan kjøre i SPARQL-endepunktet vårt. Se også brukerveiledningen som har et eget kapittel om RDF/SPARQL og ett med en liten eksempelsamling.

Denne listen er revidert 15.12.17

UTFORSKENDE SPARQL-SPØRRINGER

List opp typer (RDF-måten (med prefix))


PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT DISTINCT ?type
WHERE { 
?s rdf:type ?type 
}

List opp typer (RDF-måten (uten prefix fungerer også))


SELECT DISTINCT ?type
WHERE { 
?s rdf:type ?type 
}

eller:


SELECT DISTINCT ?type { ?s a ?type }


List opp typer på Grep-måten (altså typer vi har kalt "grep-type" i modellen)


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT DISTINCT ?type
WHERE {
?s ontologi:grep-type ?type 
}

List opp alle properties


SELECT DISTINCT ?property
WHERE {
  ?s ?property ?o .
}


Liste over Properties som er brukt


SELECT DISTINCT ?property
WHERE {
  ?s ?property ?o .
}

Mer matnyttig: Hvilke properties (egenskaper) blir brukt av en bestemt klasse/type


SELECT DISTINCT ?property
WHERE {
  ?s a <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan>;
   ?property ?o .
}

List opp hva et gitt element har

Legg merke til forskjellen mellom data.udir.no- og psi.udir.no-referanser. Siden datamodellen ligger på psi.udir.no/ontologi/kl06, bruker vi psi-referansene til å gjøre spørringer i datamodellen. Typene i modellen følger syntaksen psi.udir.no/ontoogi/[navn-på-typen] (for eksempel psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan), mens en instans av typen har syntaksen psi.udir.no/kl06/[kode] (for eksempel psi.udir.no/kl06/NOR1-05). Hvis du vil slå opp dataene i REST, bruker du data.udir.no/kl06/[kode(.format)], (for eksempel data.udir.no/kl06/NOR1-05.xml eller data.udir.no/kl06/NOR1-05.html). Vi har også anbefalt at referanser til koder utenfra skal være på formen data.udir.no/kl06/[kode], altså uten .format.

Så, hvis du bruker en data.udir.no-URL slik:


SELECT * WHERE {
<http://data.udir.no/kl06/NOR1-05> ?p ?o
}

...får du ikke tak i selve dataene i SPARQL-grensesnittet. Men det gjør du ved å bruke psi-adressen slik:


SELECT * WHERE {
<http://psi.udir.no/kl06/NOR1-05> ?p ?o
}

...men om du insisterer på å bruke data-adressen, må du i tilfelle spørre om det samme slik:


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT ?p ?o WHERE {
?psi ontologi:url-data <http://data.udir.no/kl06/NOR1-05> ;
?p ?o
}

STATISTIKK

Antall tripler


SELECT (COUNT(*) AS ?no) { ?s ?p ?o  }

Antall entiteter


SELECT COUNT(distinct ?s) AS ?no { ?s a [] }

Antall distinkte klasser


SELECT COUNT(distinct ?o) AS ?no { ?s rdf:type ?o }

Antall distinkte predikater


SELECT count(distinct ?p) { ?s ?p ?o }

Antall distinkte subjekt-noder


SELECT (COUNT(DISTINCT ?s ) AS ?no) { ?s ?p ?o }

Antall distinkte objekt-noder


SELECT (COUNT(DISTINCT ?o ) AS ?no) { ?s ?p ?o filter(!isLiteral(?o)) }


SPØRRINGER MOT INNHOLDET

Hva skjuler seg bak en UUID-referanse?


PREFIX type: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT ?kode ?psi ?tittel ?type WHERE {
?psi u:id <uuid:2d3db498-48a3-4b4b-8c59-c255b2003fba> ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
rdf:type ?type ;
u:id ?uuid
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY str(?kode)

List alle læreplaner (i default-språket)


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT  ?tittel ?kode WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel

Filteret som er brukt i nest siste linje her angir default-språket (det språket elementet (i dette tilfellet, læreplanen) er fastsatt på). Vi kan også spesifikt spørre etter et språk. Da bruker vi ISO 639-2-koder for språket. I spørringen over, kan vi for eksempel spørre spesifikt etter læreplaner som er oversatt til lulesamisk ("smj"):

FILTER (lang(?tittel) = "smj")

Samme som over, men her filtrert etter publiserte (ikke utgåtte) lærpelaner:

prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT  ?tittel ?kode WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:status ?status ;
u:url-data ?kode .
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel

Alle publiserte læreplaner for grunnskolen i default-språket


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-opplaeringsnivaa ?nivaa ;
u:status ?status .
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
FILTER regex(?nivaa, "grunnskole", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?tittel ?kode

Lister læreplaner som er erstattet av en annen læreplan


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode ?kode2 WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
r:har-erstatter ?erstattet_av .
?erstattet_av u:url-data ?kode2 .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel

Finner publiserte læreplaner uten erstatter-relasjon ved hjelp av MINUS (negasjon)


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:uri ?uri;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:status ?status .
MINUS { ?laereplan u:har-erstatter ?erstatter. }
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

Finner engelsk oversettelse av angitt "tittel" i spørringen

kilde: http://www.w3.org/TR/sparql11-query/#func-langMatches

PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT *
 WHERE { ?x u:tittel "Læreplan i norsk"@nob ;
      u:tittel  ?tittel .
     FILTER langMatches( lang(?tittel), "eng" )
}


Tekstsøk i multiple tekstfelt (læreplantittel, formålskaptiitelet, kompetansemål)


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT DISTINCT ?soeketekst ?data ?type ?lptittel WHERE { 

{ 
  ?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ; 
 u:tittel ?soeketekst ; 
 u:kode ?kode ; u:url-data ?data ; 
 u:grep-type ?type ; 
 r:har-kompetansemaal ?kms .

  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp . 
  ?lp u:tittel ?lptittel . 
 FILTER (lang(?lptittel) = "") FILTER (lang(?soeketekst) = "") 
}

UNION

{ 
  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?laereplan . 
  ?laereplan u:tittel ?soeketekst ; 
 u:tittel ?lptittel ; 
 u:kode ?kode ; 
 u:url-data ?data ; 
 u:status ?status ; 
 u:grep-type ?type . 
 FILTER regex(?status, "publisert", "i") 
 FILTER (lang(?lptittel) = "") 
 FILTER (lang(?soeketekst) = "") 
}

UNION

{ 
 { 
   ?kms r:har-kompetansemaalsett ?laereplan . 
   ?laereplan u:formaal-kapittel-tekst ?soeketekst ; 
  u:kode ?kode ; 
  u:tittel ?lptittel ; 
  u:url-data ?data ; 
  u:grep-type ?type ; 
  u:status ?status . 
  FILTER regex(?status, "publisert", "i") 
  FILTER (lang(?soeketekst) = "") 
  FILTER (lang(?lptittel) = "") 
 }
}

FILTER regex(?soeketekst, "dialekt", "i") 

} 
ORDER BY ?type ?data

Det nederste FILTERET angir søkeordet ("dialekt") for spørringen.


Tekstsøk i kompetansemål for å finne læreplan

Eksempel: "iforholdtilisme" i forhold til publiserte kompetansemål (ref. https://no.wikipedia.org/wiki/Forholdisme).


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?kmkode ?kmtekst ?laereplantittel ?laereplan WHERE {
?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ;
u:tittel ?kmtekst ;
u:kode ?kmkode ;
r:har-kompetansemaal ?kms .
?kms r:har-kompetansemaalsett ?laereplan .
?laereplan u:tittel ?laereplantittel .
FILTER regex(?kmtekst, "i forhold til", "i")
FILTER (lang(?kmtekst) = "")
FILTER (lang(?laereplantittel) = "") .
} ORDER BY ?laereplan ?kmkode

Lister læreplaner som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet
Vær obs på at "departementet" kan forekomme i teksten der Udir fastsetter, som i "etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet" eller "Utdannings- og forskningsdepartementet"
Derfor filtrerer vi på "av K" i neste spørring:


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
SELECT ?uri ?tittel ?kode ?fastsatt_av WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:kode ?kode ;
u:fastsettelsesinformasjon-fastsettelsestekst ?fastsatt_av .
FILTER regex(?fastsatt_av, "av K" @nob, "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER (lang(?fastsatt_av) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel


Antall publiserte læreplaner


PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>

SELECT (count (?telleobjekt) as ?antall) WHERE {
?telleobjekt rdf:type u:laereplan ;
u:status ?status .
FILTER regex(?status, "publisert","i")
}

Antall læreplaner på et oppgitt språk/målform

Antall publiserte læreplaner på nynorsk:


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
select (count (?telleobjekt) as ?antall) where {
?telleobjekt rdf:type
u:laereplan;
u:tittel ?tittel ;
u:status ?status .
FILTER regex(?status, "publisert","i")
FILTER (lang(?tittel) = "nob")
}

Hvilke fag har merkelappen "avviksfag"?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER regex(?merkelapp, "avvik", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

Hvilke læreplaner har merkelappen "valgfag"?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode ?laereplan WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:kode ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER regex(?merkelapp, "valg", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?tittel ?kode

Liste over fagkoder som har merkelapp

Om merkelapp, se http://psi.udir.no/ontologi/kl06#merkelapp


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT * WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?merkelapp ?kode

Hvilke fagkoder har merkelappen "avviksfag"?

Om merkelapp, se http://psi.udir.no/ontologi/kl06#merkelapp


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?kode ?tittel WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER regex(?merkelapp, "avvik", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?tittel ?kode

Liste over læreplaner som har merkelapp

Om merkelapp, se http://psi.udir.no/ontologi/kl06#merkelapp


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?merkelapp ?kode

Gitt en fagkode, gi meg gjeldende læreplan


PREFIX data: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT ?fagkodetittel ?zkode ?ztittel ?kms ?lp ?lptittel WHERE {
data:NOR0214 ontologi:tittel ?fagkodetittel ;
ontologi:har-opplaeringsfag ?zkode 
FILTER (lang(?fagkodetittel) = '') .

?kms ontologi:har-etter-fag ?zkode .
?zkode ontologi:tittel ?ztittel.
FILTER (lang(?ztittel) = '') .

?zkode ontologi:status ?zstatus
FILTER regex(?zstatus, "publisert") .

?kmslp ontologi:har-kompetansemaalsett ?kms ;
ontologi:status ?status
FILTER regex(?status, "publisert") .

?lp ontologi:uri ?kmslp .

?lp ontologi:tittel ?lptittel
FILTER (lang(?lptittel) = '') .
}

Hent årstrinn


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?url ?tittel WHERE {
?url rdf:type u:aarstrinn;
u:tittel ?tittel
FILTER (lang(?tittel) = "")
}

Hent årstrinn sortert etter rekkefølge-statementet for årstrinn


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?url ?tittel WHERE {
?url rdf:type u:aarstrinn;
u:rekkefoelge ?rekkefoelge; 
u:tittel ?tittel
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?rekkefoelge


Gitt en fagkode, gi meg gjeldende opplæringsfag

Om "opplæringsfag", se: http://psi.udir.no/ontologi/kl06#opplaeringsfag


PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX kode: <http://data.udir.no/kl06/>

SELECT ?fagkode ?fagkodetittel ?zkode ?zstatus WHERE {
?fagkode ontologi:kode "NOR0214" ;
ontologi:tittel ?fagkodetittel 
 FILTER (lang(?fagkodetittel) = '') .

?fagkode ontologi:har-opplaeringsfag ?zkode.

?zkode ontologi:status ?zstatus 
FILTER regex(?zstatus, "publisert") .
}

Fra opplæringsfag til trinn via kompetansemålsett 1


PREFIX grep: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
SELECT DISTINCT ?kmstittel ?ksett ?opplaeringsfagtittel ?trinn WHERE {
<http://psi.udir.no/kl06/NOR1Z37> ?p ?o ;
grep:tittel ?opplaeringsfagtittel ;
grep-r:har-etter-fag ?ksett
FILTER (lang(?opplaeringsfagtittel) = '') .
?ksett grep:har-etter-aarstrinn ?trinn ;
grep:tittel ?kmstittel
FILTER (lang(?kmstittel) = '') .
}

Se "FILTER (lang(?kmstittel) = ) .": I syntaksen for litteraler er doble anførselstegn og apostrof likestilt ref. https://www.w3.org/TR/sparql11-query/#QSynLiterals


Fra opplæringsfag til trinn via kompetansemålsett 2


PREFIX grep: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX grep-u: <http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT DISTINCT ?ksett ?trinn WHERE {
grep-u:NOR1Z37 ?p ?o ;
grep-r:har-etter-fag ?ksett .
?ksett grep:har-etter-aarstrinn ?trinn .
}

List komptetansemål for en gitt læreplan (sortert på trinn og kompetansemålsett)


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06> 

SELECT DISTINCT ?lptittel ?trinn ?kms ?km ?kmtittel
WHERE {
grep:NOR1-05 ontologi:uri ?lp ;
ontologi:tittel ?lptittel ;
ontologi:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett .
FILTER (lang(?lptittel) = '')

?kompetansemaalsett ontologi:har-etter-aarstrinn ?aarstrinn ;
ontologi:har-kompetansemaal ?km .
?aarstrinn ontologi:rekkefoelge ?trinnorder ;
ontologi:tittel ?trinn .
FILTER (lang(?trinn) = '')

?km ontologi:tittel ?kmtittel .
FILTER (lang(?kmtittel) = '')

?km grep-r:har-kompetansemaal ?kms .
 
}
ORDER BY ?trinnorder ?kms ?km

Hvilke trinn gjelder læreplanen for?

PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06> 

SELECT DISTINCT ?lptittel ?trinn 
WHERE {
grep:SAS1-04 ontologi:uri ?lp ;
ontologi:tittel ?lptittel ;
ontologi:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett .
FILTER (lang(?lptittel) = '')

?kompetansemaalsett ontologi:har-etter-aarstrinn ?aarstrinn ;
ontologi:har-kompetansemaal ?km .
?aarstrinn ontologi:rekkefoelge ?trinnorder ;
ontologi:tittel ?trinn .
FILTER (lang(?trinn) = '')

?km ontologi:tittel ?kmtittel .
FILTER (lang(?kmtittel) = '')

?km grep-r:har-kompetansemaal ?kms .
 
}
ORDER BY ?trinnorder ?kms ?km


Fra kompetansemål til læreplan


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06>

SELECT ?kmkode ?kompetansemaal ?kmstittel ?laereplan ?lpkode
WHERE {

grep:K15426 ontologi:tittel ?kompetansemaal ;
ontologi:kode ?kmkode ;
grep-r:har-kompetansemaal ?kms .

?kms ontologi:tittel ?kmstittel .
FILTER (lang(?kompetansemaal) = '') 
FILTER (lang(?kmstittel) = '') 

?kms grep-r:har-kompetansemaalsett ?lp .

?lp ontologi:tittel ?laereplan ;
ontologi:kode ?lpkode .
FILTER (lang(?laereplan) = '') 
}


Fra kompetansemål til trinn


PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX g: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX d: <http://data.udir.no/kl06/>
PREFIX r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 

SELECT ?tittel ?trinn WHERE {
g:K1 u:tittel ?tittel ;
r:har-kompetansemaal ?kms .
FILTER (lang(?tittel) = '')

?kms u:har-benyttes-paa-aarstrinn ?tr .

?tr u:tittel ?trinn .
FILTER (lang(?trinn) = '')
}

Fra fagområde til læreplan


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
PREFIX ontologi-rev: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
PREFIX data: <http://data.udir.no/kl06/> 
SELECT ?uri ?tittel ?kode WHERE { 
{ SELECT DISTINCT ?lp WHERE { 
?psi ontologi:url-data data:FOMR404 ; 
ontologi-rev:har-fagomraade-referanser ?opplaeringsfag . 
?opplaeringsfag ontologi:status data:status_publisert ; 
ontologi-rev:har-etter-fag ?kms . 
?kms ontologi-rev:har-kompetansemaalsett ?lp 
} } 
?lp ontologi:status data:status_publisert ; 
ontologi:url-data ?uri ; ontologi:tittel ?tittel ; 
ontologi:kode ?kode FILTER (lang(?tittel) = "") 
} 
ORDER BY str(?tittel)

I hvilke fag (fagkoder) gis det undervisning første semester 2018?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:naar-gis-det-undervisning-foerste-semester ?foerstesemester .
FILTER regex(?foerstesemester, "semester_hoest_2018", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

I hvilke programområder gis det undervisning første semester 2017?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?fagkode rdf:type u:programomraade ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:foerste-semester ?foerstesemester .
FILTER regex(?foerstesemester, "2017", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

I hvilke utdanningsprogram gis det undervisning første semester 2016?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?uri rdf:type u:utdanningsprogram ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:foerste-semester ?foerstesemester .
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER regex(?foerstesemester, "2016", "i")
} ORDER BY ?kode

Liste utdanningsprogram, fagtype, sluttkompetanse og yrkestittel


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT DISTINCT ?up ?po ?po_tittel ?lp ?fagtype ?sluttkompetanse ?y_tittel WHERE {

?opplaeringsfag rdf:type u:opplaeringsfag ;
u:status ?ofstatus ;
u:tittel ?oftittel ;
u:har-programomraader-referanse ?po ;
u:har-fagtype ?fagtype ;
u:status ?po_status ;
r:har-etter-fag ?kms .

?po u:tittel ?po_tittel .

?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp .
FILTER regex(?fagtype, "program", "i")

?po u:har-utdanningsprogram-referanse ?up ;
u:sluttkompetanse ?sluttkompetanse ;
u:yrkestittel ?y_tittel ;
u:status ?upstatus .

FILTER regex(?po_status, "publisert", "i")
FILTER (lang(?oftittel) = "")
FILTER (lang(?po_tittel) = "")
FILTER (lang(?y_tittel) = "")
}
ORDER BY ?up ?po ?lp ?po_status

Liste læreplaner for kun yrkesfag (uten fellesfag)

prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT DISTINCT ?kode ?tittel ?up ?po WHERE {
?opplaeringsfag rdf:type u:opplaeringsfag ;
u:har-fagtype ?fagtype ;
u:har-programomraader-referanse ?po ;
u:status ?ofagstatus .
FILTER regex(?ofagstatus, "publisert", "i")
FILTER regex(?fagtype, "program", "i")
?po u:har-utdanningsprogram-referanse ?up .
?up u:type-utdanningsprogram ?uptype .
FILTER regex(?uptype, "yrke", "i")
?opplaeringsfag r:har-etter-fag ?sett .
?sett r:har-kompetansemaalsett ?lp .
?lp u:kode ?kode ;
u:status ?status ;
u:tittel ?tittel .
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?up ?po ?kode ?tittel


SPARQL-spørringer som tilsvarer spesialspørringene i REST

Se dokumentasjonen for spesialspørringer i REST.

Henter ut alle programområder for et fag

Tilsvarer REST-oppslag på http://data.udir.no/kl06/[FAGKODE]/programomraader, f.eks.: http://data.udir.no/kl06/AMB2002/programomraader.


PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX reversert:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>

SELECT ?status ?kode ?uri ?url_data ?tittel WHERE {

?fagkode rdf:type ontologi:fagkode ;
ontologi:har-opplaeringsfag ?via_opplaeringsfag .
FILTER regex(?fagkode, "AMB2002", "i")

?via_opplaeringsfag ontologi:har-programomraader-referanse ?uri .
?uri ontologi:tittel ?tittel ;
ontologi:status ?status ;
ontologi:kode ?kode ;
ontologi:url-data ?url_data .
FILTER (lang(?tittel) = "")
}

Henter ut alle programområder for et opplæringsfag

Tilsvarer data.udir.no/kl06/{kode}/programomraader{.format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/MHE1Z11/programomraader.json.

PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT ?opplaeringsfag ?opplaeringsfagtittel ?programomraader ?programomraadetittel WHERE {
?opplaeringsfag ?p uri:AMB2Z02 .
?opplaeringsfag ontologi:tittel ?opplaeringsfagtittel ;
ontologi:har-programomraader-referanse ?programomraader ;
ontologi:tittel ?programomraadetittel .
FILTER (lang(?opplaeringsfagtittel) = "")
FILTER (lang(?programomraadetittel) = "")
}

Henter ut alle læreplaner for et programområde

Tilsvarer data.udir.no/kl06/{kode}/laereplaner{.format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/DHTRB3----/laereplaner.json.

prefix ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT DISTINCT ?laereplan ?tittel WHERE {
?laereplan rdf:type ontologi:laereplan ;
ontologi:tittel ?tittel ;
ontologi:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett.
?kompetansemaalsett ontologi:har-etter-fag ?opplaeringsfag .
?opplaeringsfag ontologi:har-programomraader-referanse ?programomraade .
?programomraade ontologi:kode ?opplfag_kode ;
ontologi:tittel ?opplfag_tittel .
FILTER regex(?opplfag_kode, "DHTRB3----") 
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY  ?laereplan


Hent alle opplæringsfag for prograomområde med presisering av fagtype

Tilsvarer data.udir.no/kl06/{kode}/opplaeringsfag?fagtype=fagtype_felles_programfag{.format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/DHTRB3----/opplaeringsfag?fagype=fagtype_felles_programfag&format=json.

PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX r:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT DISTINCT ?opplaeringsfag ?tittel WHERE {
?programomraade ?p uri:DHTRB3---- ;
r:har-programomraader-referanse	?opplaeringsfag .
FILTER regex(?p, "uri") 
?opplaeringsfag ontologi:har-fagtype ?fagtype ;
ontologi:tittel ?tittel .
FILTER regex(?fagtype, "fagtype_felles_programfag") 
FILTER (lang(?tittel) = "")
}


Hent alle opplæringsfag for fag med presisering av fagtype

Tilsvarer data.udir.no/kl06/{kode}/opplaeringsfag? fagtype=fagtype_felles_programfag{.format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/AMB2002/opplaeringsfag?fagtype=fagtype_felles_programfag&format=json.

PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX r:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT ?opplaeringsfag ?tittel WHERE {
?fagkode ?p uri:AMB2002 ;
ontologi:har-opplaeringsfag ?opplaeringsfag .
?opplaeringsfag ontologi:har-fagtype ?fagtype ;
ontologi:tittel ?tittel .
FILTER regex(?fagtype, "fagtype_felles_programfag") 
FILTER (lang(?tittel) = "")
}


Hent alle fagkoder for programområde med presisering av fagtype

Tilsvarer data.udir.no/kl06/{kode}/fagkoder? fagtype=fagtype_fellesfag{.format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/babat1----/fagkoder?fagtype=fagtype_fellesfag&format=json.

PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX r:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT DISTINCT ?fagkode ?tittel WHERE {
?fagkode rdf:type ontologi:fagkode ;
ontologi:tittel ?tittel  ;
ontologi:har-fagtype uri:fagtype_fellesfag ;
ontologi:har-opplaeringsfag ?opplaeringsfag.
FILTER (lang(?tittel) = "")
?opplaeringsfag ontologi:har-programomraader-referanse ?programomraade .

?programomraade ontologi:kode ?programomraadekode .
FILTER regex(?programomraadekode, "BABAT1----")
}
ORDER BY ?fagkode


Hent forskjeller i kompetansemål og felles kompetansemål for læreplan A og B

Tilsvarer data.udir.no/kl06/laereplan/diffkompetansemaal/{kodeA}/{kodeB}.{format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/laereplan/diffkompetansemaal/mat1-03/mat1-04.json.

prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
prefix d: <http://psi.udir.no/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT DISTINCT ?lptittel ?lp1 ?lp2 ?kode ?kmtekst ?kompetansemaalsett WHERE { 

{
  ?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ; 
 u:tittel ?kmtekst ; 
 u:kode ?kode ; u:url-data ?data ; 
 u:grep-type ?type ; 
 r:har-kompetansemaal ?kms .

  ?kms u:tittel ?kompetansemaalsett .
 FILTER (lang(?kompetansemaalsett) = "")

  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp1 . 
  ?lp1 u:uri d:NOR1-04 ; 
 u:tittel ?lptittel . 
 FILTER (lang(?lptittel) = "") 
 FILTER (lang(?kmtekst) = "") 
}
UNION
{
  ?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ; 
 u:tittel ?kmtekst ; 
 u:kode ?kode ; u:url-data ?data ; 
 u:grep-type ?type ; 
 r:har-kompetansemaal ?kms .

  ?kms u:tittel ?kompetansemaalsett .
 FILTER (lang(?kompetansemaalsett) = "")

  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp2 . 
  ?lp2 u:uri d:NOR1-05 ; 
 u:tittel ?lptittel . 
 FILTER (lang(?lptittel) = "") 
 FILTER (lang(?kmtekst) = "") 
}
} 
ORDER BY ?kmtekst ?kompetansemaalsett ?lp1 ?lp2

Hvis du vil filtrere på ?kmtekst, legg til:
FILTER regex(?kmtekst, "analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken", "i")


Hent liste over siste publiserte endringer

Tilsvarer data.udir.no/kl06/endringer.{format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/endringer.json.

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>

SELECT DISTINCT ?uri ?uri_sist_endret ?data_sist_endret
WHERE {

?uri ontologi:kode ?kode ;
ontologi:sist-endret ?uri_sist_endret ;
ontologi:url-data ?data .

?data <http://www.sdshare.org/2012/extension/lastmodified>  ?data_sist_endret.

}
ORDER BY DESC(?uri_sist_endret) 
#ORDER BY ?data_sist_endret

#LIMIT 100


Flere eksempler eller kommentarer mottas med takk til data(alfakrøll)udir.no.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy