SPARQL-spørringer

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Liste over læreplaner som har merkelapp)
 
(23 mellomrevisjoner ikke vist.)
Linje 3: Linje 3:
= Eksempelsamling =
= Eksempelsamling =
Her følger et knippe spørringer som du kan kjøre i [http://data.udir.no/kl06/sparql SPARQL-endepunktet vårt]. Se også brukerveiledningen som har et [https://kl06-doc.gitbooks.io/kl06-public/content/sparql-grensesnittet/sparql.html eget kapittel om RDF/SPARQL] og ett med en liten [https://kl06-doc.gitbooks.io/kl06-public/content/eksempler/sparql-grensesnittet.html eksempelsamling].
Her følger et knippe spørringer som du kan kjøre i [http://data.udir.no/kl06/sparql SPARQL-endepunktet vårt]. Se også brukerveiledningen som har et [https://kl06-doc.gitbooks.io/kl06-public/content/sparql-grensesnittet/sparql.html eget kapittel om RDF/SPARQL] og ett med en liten [https://kl06-doc.gitbooks.io/kl06-public/content/eksempler/sparql-grensesnittet.html eksempelsamling].
-
 
+
<br>
 +
<br>
 +
Denne listen er revidert 15.12.17<br>
= UTFORSKENDE SPARQL-SPØRRINGER =  
= UTFORSKENDE SPARQL-SPØRRINGER =  
-
== Liste over alle typer ==  
+
== List opp typer (RDF-måten (med prefix)) ==  
<pre width="30">
<pre width="30">
-
PREFIX prefix: <http://example.org/ns#>
+
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
-
SELECT *
+
SELECT DISTINCT ?type
-
WHERE
+
WHERE {  
-
{
+
?s rdf:type ?type  
-
  ?x rdf:type ?type .
+
}
}
</pre>
</pre>
-
== Liste over Properties som er brukt ==  
+
== List opp typer (RDF-måten (uten prefix fungerer også)) ==  
<pre width="30">
<pre width="30">
-
SELECT DISTINCT ?property
+
SELECT DISTINCT ?type
-
WHERE {
+
WHERE {  
-
  ?s ?property ?o .
+
?s rdf:type ?type
}
}
</pre>
</pre>
-
== Mer matnyttig: Hvilke properties (egenskaper) blir brukt av forekomster (Instances) som erklærer en bestemt klasse ==
+
eller:
<pre width="30">
<pre width="30">
-
SELECT DISTINCT ?property
+
SELECT DISTINCT ?type { ?s a ?type }
-
WHERE {
+
-
  ?s a <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan>;
+
-
    ?property ?o .
+
-
}
+
</pre>
</pre>
-
List opp hva et gitt element har:
+
 
 +
== List opp typer på Grep-måten (altså typer vi har kalt "grep-type" i modellen) ==
<pre width="30">
<pre width="30">
-
SELECT * WHERE {
+
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
-
<http://data.udir.no/kl06/NOR0208> ?p ?o
+
SELECT DISTINCT ?type
 +
WHERE {
 +
?s ontologi:grep-type ?type
}
}
 +
</pre>
</pre>
-
== ...men etter omleggingen til 2016/04-kontrakten må vi egentlig spørre etter psi-adressen for å få dataene til elementet ==  
+
== List opp alle properties ==  
<pre width="30">
<pre width="30">
-
SELECT * WHERE {
+
SELECT DISTINCT ?property
-
<http://psi.udir.no/kl06/NOR0208> ?p ?o
+
WHERE {
 +
  ?s ?property ?o .
}
}
-
 
</pre>
</pre>
-
== ...og de som tviholder på å bruke data-adressen kan spørre om det samme slik ==  
+
 
 +
== Liste over Properties som er brukt ==  
<pre width="30">
<pre width="30">
-
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
+
SELECT DISTINCT ?property
-
SELECT ?p ?o WHERE {
+
WHERE {
-
?psi ontologi:url-data <http://data.udir.no/kl06/NOR0208> ;
+
  ?s ?property ?o .
-
?p ?o
+
}
}
</pre>
</pre>
-
== List opp typer (RDF-måten (med prefix)) ==  
+
== Mer matnyttig: Hvilke properties (egenskaper) blir brukt av en bestemt klasse/type ==  
<pre width="30">
<pre width="30">
-
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
+
SELECT DISTINCT ?property
-
SELECT DISTINCT ?type
+
WHERE {
-
WHERE {
+
  ?s a <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan>;
-
?s rdf:type ?type
+
    ?property ?o .
}
}
</pre>
</pre>
-
== List opp typer (RDF-måten (uten prefix fungerer også)) ==  
+
== List opp hva et gitt element har ==
 +
Legg merke til forskjellen mellom data.udir.no- og psi.udir.no-referanser. Siden datamodellen ligger på psi.udir.no/ontologi/kl06, bruker vi psi-referansene til å gjøre spørringer i datamodellen. Typene i modellen følger syntaksen psi.udir.no/ontoogi/[navn-på-typen] (for eksempel psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan), mens en instans av typen har syntaksen psi.udir.no/kl06/[kode] (for eksempel psi.udir.no/kl06/NOR1-05). Hvis du vil slå opp dataene i REST, bruker du data.udir.no/kl06/[kode(.format)],  (for eksempel data.udir.no/kl06/NOR1-05.xml eller data.udir.no/kl06/NOR1-05.html). Vi har også anbefalt at referanser til koder utenfra skal være på formen data.udir.no/kl06/[kode], altså uten .format.
 +
<br><br>
 +
Så, hvis du bruker en data.udir.no-URL slik:
<pre width="30">
<pre width="30">
-
SELECT DISTINCT ?type
+
SELECT * WHERE {
-
WHERE {  
+
<http://data.udir.no/kl06/NOR1-05> ?p ?o
-
?s rdf:type ?type
+
}
}
-
 
</pre>
</pre>
-
 
+
...får du ikke tak i selve dataene i SPARQL-grensesnittet. Men det gjør du ved å bruke psi-adressen slik:
-
== List opp typer (Grep-måten (kun typer som er av "grep-type" i modellen)) ==
+
<pre width="30">
<pre width="30">
-
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
+
SELECT * WHERE {
-
SELECT DISTINCT ?type
+
<http://psi.udir.no/kl06/NOR1-05> ?p ?o
-
WHERE {
+
-
?s ontologi:grep-type ?type
+
}
}
</pre>
</pre>
-
== List opp alle properties ==
+
...men om du insisterer på å bruke data-adressen, må du i tilfelle spørre om det samme slik:
<pre width="30">
<pre width="30">
-
SELECT DISTINCT ?property
+
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
-
WHERE {
+
SELECT ?p ?o WHERE {
-
  ?s ?property ?o .
+
?psi ontologi:url-data <http://data.udir.no/kl06/NOR1-05> ;
 +
?p ?o
}
}
 +
</pre>
</pre>
Linje 164: Linje 165:
</pre>
</pre>
-
== Uttømmende liste over klasser, brukt i datasettet ==
 
-
 
-
<pre width="30">
 
-
 
-
SELECT DISTINCT ?type { ?s a ?type }
 
-
 
-
</pre>
 
= SPØRRINGER MOT INNHOLDET =  
= SPØRRINGER MOT INNHOLDET =  
Linje 198: Linje 192:
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>  
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>  
-
prefix pub: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/publisert>
 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT  ?tittel ?kode WHERE {
SELECT  ?tittel ?kode WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:tittel ?tittel ;
-
u:url-data ?kode ;
+
u:url-data ?kode .
-
u:status ?pub .
+
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel
} ORDER BY ?kode ?tittel
 +
</pre>
 +
 +
Filteret som er brukt i nest siste linje her angir default-språket (det språket elementet (i dette tilfellet, læreplanen) er fastsatt på). Vi kan også spesifikt spørre etter et språk. Da bruker vi ISO 639-2-koder for språket. I spørringen over, kan vi for eksempel spørre spesifikt etter læreplaner som er oversatt til lulesamisk ("smj"):
 +
 +
<pre width="30">FILTER (lang(?tittel) = "smj")</pre>
 +
 +
Samme som over, men her filtrert etter publiserte (ikke utgåtte) lærpelaner:
 +
<pre width="30">
 +
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 +
SELECT  ?tittel ?kode WHERE {
 +
?uri rdf:type u:laereplan ;
 +
u:tittel ?tittel ;
 +
u:status ?status ;
 +
u:url-data ?kode .
 +
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
 +
FILTER (lang(?tittel) = "")
 +
} ORDER BY ?kode ?tittel
</pre>
</pre>
Linje 234: Linje 244:
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>  
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>  
-
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
+
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
-
prefix status: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/publisert>
+
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode ?kode2 WHERE {
SELECT ?tittel ?kode ?kode2 WHERE {
Linje 242: Linje 251:
u:url-data ?kode ;
u:url-data ?kode ;
r:har-erstatter ?erstattet_av .
r:har-erstatter ?erstattet_av .
-
?erstattet_av u:url-data ?kode2 ;
+
?erstattet_av u:url-data ?kode2 .
-
u:status ?pub .
+
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel
} ORDER BY ?kode ?tittel
Linje 249: Linje 257:
</pre>
</pre>
-
== Finner læreplaner uten erstatter-relasjon ved hjelp av MINUS (negasjon) ==  
+
== Finner publiserte læreplaner uten erstatter-relasjon ved hjelp av MINUS (negasjon) ==  
<pre width="30">
<pre width="30">
Linje 269: Linje 277:
== Finner engelsk oversettelse av angitt "tittel" i spørringen  ==  
== Finner engelsk oversettelse av angitt "tittel" i spørringen  ==  
-
 
+
kilde: http://www.w3.org/TR/sparql11-query/#func-langMatches
<pre width="30">
<pre width="30">
-
 
-
== kilde: http://www.w3.org/TR/sparql11-query/#func-langMatches
 
PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT *
SELECT *
Linje 282: Linje 288:
</pre>
</pre>
-
= Tekstsøk i læreplan =  
+
 
 +
== Tekstsøk i multiple tekstfelt (læreplantittel, formålskaptiitelet, kompetansemål) ==
 +
<pre width="30">
 +
 
 +
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
 +
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 +
 
 +
SELECT DISTINCT ?soeketekst ?data ?type ?lptittel WHERE {
 +
 
 +
{
 +
  ?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ;
 +
  u:tittel ?soeketekst ;
 +
  u:kode ?kode ; u:url-data ?data ;
 +
  u:grep-type ?type ;
 +
  r:har-kompetansemaal ?kms .
 +
 
 +
  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp .
 +
  ?lp u:tittel ?lptittel .
 +
  FILTER (lang(?lptittel) = "") FILTER (lang(?soeketekst) = "")
 +
}
 +
 
 +
UNION
 +
 
 +
{
 +
  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?laereplan .
 +
  ?laereplan u:tittel ?soeketekst ;
 +
  u:tittel ?lptittel ;
 +
  u:kode ?kode ;
 +
  u:url-data ?data ;
 +
  u:status ?status ;
 +
  u:grep-type ?type .
 +
  FILTER regex(?status, "publisert", "i")
 +
  FILTER (lang(?lptittel) = "")
 +
  FILTER (lang(?soeketekst) = "")
 +
}
 +
 
 +
UNION
 +
 
 +
{
 +
  {
 +
    ?kms r:har-kompetansemaalsett ?laereplan .
 +
    ?laereplan u:formaal-kapittel-tekst ?soeketekst ;
 +
    u:kode ?kode ;
 +
    u:tittel ?lptittel ;
 +
    u:url-data ?data ;
 +
    u:grep-type ?type ;
 +
    u:status ?status .
 +
    FILTER regex(?status, "publisert", "i")
 +
    FILTER (lang(?soeketekst) = "")
 +
    FILTER (lang(?lptittel) = "")
 +
  }
 +
}
 +
 
 +
FILTER regex(?soeketekst, "dialekt", "i")
 +
 
 +
}
 +
ORDER BY ?type ?data
 +
 
 +
</pre>
 +
Det nederste FILTERET angir søkeordet ("dialekt") for spørringen.
 +
 
 +
 
 +
== Tekstsøk i kompetansemål for å finne læreplan ==
Eksempel: "iforholdtilisme" i forhold til publiserte kompetansemål   
Eksempel: "iforholdtilisme" i forhold til publiserte kompetansemål   
(ref. https://no.wikipedia.org/wiki/Forholdisme).<br>
(ref. https://no.wikipedia.org/wiki/Forholdisme).<br>
-
 
-
== Slå opp i kompetansemål-teksten for å finne læreplantittel ==
 
<pre width="30">
<pre width="30">
Linje 309: Linje 376:
Lister læreplaner som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet <br>
Lister læreplaner som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet <br>
-
Vær obs på at "departementet" kan forekomme i teksten der udir fastsetter, som i  
+
Vær obs på at "departementet" kan forekomme i teksten der Udir fastsetter, som i  
"etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet" eller "Utdannings- og forskningsdepartementet" <br>  
"etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet" eller "Utdannings- og forskningsdepartementet" <br>  
Derfor filtrerer vi på "av K" i neste spørring:
Derfor filtrerer vi på "av K" i neste spørring:
Linje 316: Linje 383:
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>  
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>  
-
prefix status: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/>
+
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  
-
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
+
SELECT ?uri ?tittel ?kode ?fastsatt_av WHERE {
SELECT ?uri ?tittel ?kode ?fastsatt_av WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:tittel ?tittel ;
u:kode ?kode ;
u:kode ?kode ;
-
u:fastsettelsesinformasjon-fastsettelsestekst ?fastsatt_av ;
+
u:fastsettelsesinformasjon-fastsettelsestekst ?fastsatt_av .
-
u:status ?status .
+
FILTER regex(?fastsatt_av, "av K" @nob, "i")
FILTER regex(?fastsatt_av, "av K" @nob, "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER (lang(?tittel) = "")
Linje 330: Linje 395:
</pre>
</pre>
-
 
-
== Negasjon: Lister læreplaner som ikke er fastsatt av Udir ==
 
-
 
-
<pre width="30">
 
-
 
-
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 
-
prefix status: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/>
 
-
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 
-
SELECT ?uri ?tittel ?kode ?fastsatt_av WHERE {
 
-
?uri rdf:type u:laereplan ;
 
-
u:tittel ?tittel ;
 
-
u:kode ?kode ;
 
-
u:fastsettelsesinformasjon-fastsettelsestekst ?fastsatt_av ;
 
-
u:status ?status  .
 
-
FILTER (lang(?tittel) = "")
 
-
FILTER (lang(?fastsatt_av) = "")
 
-
FILTER (!regex(?fastsatt_av, "direktoratet", "i"))
 
-
} ORDER BY ?kode ?tittel
 
-
 
-
</pre>
 
-
 
-
Vær obs på at noen læreplaner ikke har noe informasjon om hvem som har fastsatt dem  - og de dukker opp i denne siste spørringen.
 
-
 
Linje 359: Linje 401:
<pre width="30">
<pre width="30">
-
select (count (?telleobjekt) as ?antall) where {
+
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
-
?telleobjekt <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>
+
PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
-
<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan>;
+
 
-
<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status> ?status .
+
SELECT (count (?telleobjekt) as ?antall) WHERE {
 +
?telleobjekt rdf:type u:laereplan ;
 +
u:status ?status .
FILTER regex(?status, "publisert","i")
FILTER regex(?status, "publisert","i")
}
}
Linje 419: Linje 463:
</pre>
</pre>
-
== Liste over fagkoder som har merkelapper ==  
+
== Liste over fagkoder som har merkelapp ==  
-
 
+
Om merkelapp, se http://psi.udir.no/ontologi/kl06#merkelapp
<pre width="30">
<pre width="30">
Linje 435: Linje 479:
</pre>
</pre>
-
== Liste over læreplaner med merkelapp ==  
+
== Hvilke fagkoder har merkelappen "avviksfag"? ==
 +
Om merkelapp, se http://psi.udir.no/ontologi/kl06#merkelapp
 +
<pre width="30">
 +
 
 +
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 +
SELECT ?kode ?tittel WHERE {
 +
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
 +
u:tittel ?tittel ;
 +
u:url-data ?kode ;
 +
u:har-merkelapper ?merkelapp .
 +
FILTER regex(?merkelapp, "avvik", "i")
 +
FILTER (lang(?tittel) = "")
 +
} ORDER BY ?tittel ?kode
 +
 
 +
</pre>
 +
== Liste over læreplaner som har merkelapp ==
 +
Om merkelapp, se http://psi.udir.no/ontologi/kl06#merkelapp
<pre width="30">
<pre width="30">
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>  
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>  
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
-
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
+
SELECT ?tittel ?kode ?mtittel WHERE {
-
?fagkode rdf:type u:laereplan ;
+
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:url-data ?kode ;
 +
u:status ?status ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
u:har-merkelapper ?merkelapp .
 +
FILTER regex(?status, "publisert")
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER (lang(?tittel) = "")
-
} ORDER BY ?merkelapp ?kode
+
?merkelapp u:tittel ?mtittel .
 +
FILTER (lang(?mtittel) = "")
 +
} ORDER BY ?laereplan ?merkelapp ?kode
</pre>
</pre>
Linje 509: Linje 574:
</pre>
</pre>
-
== Hvilke fagkoder har merkelappen "avviksfag"? ==
 
-
<pre width="30">
 
-
 
-
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 
-
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 
-
SELECT ?kode ?tittel WHERE {
 
-
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
 
-
u:tittel ?tittel ;
 
-
u:url-data ?kode ;
 
-
u:har-merkelapper ?merkelapp .
 
-
FILTER regex(?merkelapp, "avvik", "i")
 
-
FILTER (lang(?tittel) = "")
 
-
} ORDER BY ?tittel ?kode
 
-
 
-
</pre>
 
== Gitt en fagkode, gi meg gjeldende opplæringsfag ==  
== Gitt en fagkode, gi meg gjeldende opplæringsfag ==  
-
 
+
Om "opplæringsfag", se: http://psi.udir.no/ontologi/kl06#opplaeringsfag
<pre width="30">
<pre width="30">
Linje 552: Linje 602:
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
-
PREFIX grep-s: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/>
 
SELECT DISTINCT ?kmstittel ?ksett ?opplaeringsfagtittel ?trinn WHERE {
SELECT DISTINCT ?kmstittel ?ksett ?opplaeringsfagtittel ?trinn WHERE {
<http://psi.udir.no/kl06/NOR1Z37> ?p ?o ;
<http://psi.udir.no/kl06/NOR1Z37> ?p ?o ;
Linje 589: Linje 638:
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>  
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>  
-
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06>
+
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06>  
 +
 
SELECT DISTINCT ?lptittel ?trinn ?kms ?km ?kmtittel
SELECT DISTINCT ?lptittel ?trinn ?kms ?km ?kmtittel
WHERE {
WHERE {
Linje 611: Linje 661:
ORDER BY ?trinnorder ?kms ?km
ORDER BY ?trinnorder ?kms ?km
 +
</pre>
 +
 +
== Hvilke trinn gjelder læreplanen for? ==
 +
 +
<pre width="30">
 +
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
 +
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
 +
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06>
 +
 +
SELECT DISTINCT ?lptittel ?trinn
 +
WHERE {
 +
grep:SAS1-04 ontologi:uri ?lp ;
 +
ontologi:tittel ?lptittel ;
 +
ontologi:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett .
 +
FILTER (lang(?lptittel) = '')
 +
 +
?kompetansemaalsett ontologi:har-etter-aarstrinn ?aarstrinn ;
 +
ontologi:har-kompetansemaal ?km .
 +
?aarstrinn ontologi:rekkefoelge ?trinnorder ;
 +
ontologi:tittel ?trinn .
 +
FILTER (lang(?trinn) = '')
 +
 +
?km ontologi:tittel ?kmtittel .
 +
FILTER (lang(?kmtittel) = '')
 +
 +
?km grep-r:har-kompetansemaal ?kms .
 +
 +
}
 +
ORDER BY ?trinnorder ?kms ?km
</pre>
</pre>
Linje 648: Linje 728:
<pre width="30">
<pre width="30">
-
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06>
+
PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
-
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>  
+
PREFIX g: <http://psi.udir.no/kl06/>
-
PREFIX grep-s: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/>
+
PREFIX d: <http://data.udir.no/kl06/>
-
SELECT *
+
PREFIX r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>  
-
WHERE {
+
 
-
<http://data.udir.no/kl06/K15471> grep:tittel ?tittel ;
+
SELECT ?tittel ?trinn WHERE {
-
grep:laereplan-referanser ?lplan
+
g:K1 u:tittel ?tittel ;
-
FILTER (lang(?tittel) = '') .
+
r:har-kompetansemaal ?kms .
-
?ofag grep:laereplan-referanse ?lplan ;
+
FILTER (lang(?tittel) = '')
-
<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/etter-fag> ?ksett
+
 
-
FILTER (lang(?tittel) = '') .
+
?kms u:har-benyttes-paa-aarstrinn ?tr .
-
?ksett grep:etter-aarstrinn ?trinn
+
 
-
FILTER (lang(?tittel) = '') .
+
?tr u:tittel ?trinn .
-
?trinn ?p ?o
+
FILTER (lang(?trinn) = '')
}
}
</pre>
</pre>
Linje 674: Linje 754:
SELECT ?uri ?tittel ?kode WHERE {  
SELECT ?uri ?tittel ?kode WHERE {  
{ SELECT DISTINCT ?lp WHERE {  
{ SELECT DISTINCT ?lp WHERE {  
-
?psi ontologi:url-data <http://data.udir.no/kl06/FOMR404> ;  
+
?psi ontologi:url-data data:FOMR404 ;  
ontologi-rev:har-fagomraade-referanser ?opplaeringsfag .  
ontologi-rev:har-fagomraade-referanser ?opplaeringsfag .  
?opplaeringsfag ontologi:status data:status_publisert ;  
?opplaeringsfag ontologi:status data:status_publisert ;  
Linje 727: Linje 807:
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
-
?kode rdf:type u:utdanningsprogram ;
+
?uri rdf:type u:utdanningsprogram ;
u:tittel ?tittel ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:url-data ?kode ;
u:foerste-semester ?foerstesemester .
u:foerste-semester ?foerstesemester .
-
FILTER regex(?foerstesemester, "2016", "i")
 
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER (lang(?tittel) = "")
 +
FILTER regex(?foerstesemester, "2016", "i")
} ORDER BY ?kode
} ORDER BY ?kode
</pre>
</pre>
-
= Utdanningsprogram =  
+
== Liste utdanningsprogram, fagtype, sluttkompetanse og yrkestittel ==  
-
 
+
-
== liste utdanningsprogram, fagtype, sluttkompetanse og yrkestittel ==  
+
<pre width="30">
<pre width="30">
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
-
prefix pub: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/status/publisert>
 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
Linje 774: Linje 851:
</pre>
</pre>
-
Flere eksempler mottas med takk.
+
== Liste over læreplaner for kun yrkesfag (uten fellesfag) ==
 +
 
 +
<pre width="30">
 +
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
 +
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 +
SELECT DISTINCT ?kode ?tittel ?up ?po WHERE {
 +
?opplaeringsfag rdf:type u:opplaeringsfag ;
 +
u:har-fagtype ?fagtype ;
 +
u:har-programomraader-referanse ?po ;
 +
u:status ?ofagstatus .
 +
FILTER regex(?ofagstatus, "publisert", "i")
 +
FILTER regex(?fagtype, "program", "i")
 +
?po u:har-utdanningsprogram-referanse ?up .
 +
?up u:type-utdanningsprogram ?uptype .
 +
FILTER regex(?uptype, "yrke", "i")
 +
?opplaeringsfag r:har-etter-fag ?sett .
 +
?sett r:har-kompetansemaalsett ?lp .
 +
?lp u:kode ?kode ;
 +
u:status ?status ;
 +
u:tittel ?tittel .
 +
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
 +
FILTER (lang(?tittel) = "")
 +
} ORDER BY ?up ?po ?kode ?tittel
 +
</pre>
 +
 
 +
== Liste over læreplaner som foreligger både på bokmål og nynorsk ==
 +
Aller læreplaner fastsettes enten på bokmål eller på nynorsk. Noen få oversettes til det motsatte målføre. Denne spørringen lister disse opp, og tar i tillegg med hvilket målføre læreplanen er fastsatt på.
 +
<pre width="30">
 +
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 +
SELECT  ?kode ?nobtittel ?nnotittel ?fastsatt_sprak WHERE {
 +
?uri rdf:type u:laereplan ;
 +
u:tittel ?nobtittel ;
 +
u:tittel ?nnotittel ;
 +
u:har-fastsettelsesinformasjon-fastsatt-spraak ?fastsatt_sprak ;
 +
u:url-data ?kode .
 +
FILTER (lang(?nobtittel) = "nob")
 +
FILTER (lang(?nnotittel) = "nno")
 +
} ORDER BY ?fastsatt_sprak ?kode
 +
</pre>
 +
 
 +
== Antall kompetansemål pr. publiserte læreplan ==
 +
Denne spørringen tar med kompetansemålsett i visningen slik at du får antall kompetansemål pr undervisningsår og målgruppe.
 +
<pre width="30">
 +
 
 +
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
PREFIX d: <http://psi.udir.no/kl06/>
 +
PREFIX r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
 +
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 +
 
 +
SELECT DISTINCT ?laereplankode ?lptittel ?kmstittel (COUNT (?km) as ?antall_km) WHERE {
 +
?uri rdf:type u:laereplan ;
 +
u:tittel ?lptittel ;
 +
u:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett ;
 +
u:status ?lpstatus ;
 +
u:kode ?laereplankode ;
 +
u:url-data ?lpkode .
 +
FILTER regex(?lpstatus, "publisert","i")
 +
FILTER (lang(?lptittel) = "")
 +
 
 +
?kompetansemaalsett u:har-kompetansemaal ?km ;
 +
u:tittel ?kmstittel .
 +
FILTER (lang(?kmstittel) = "")
 +
}
 +
ORDER BY ?laereplankode ?kompetansemaalsett
 +
# Alternativ sortering: ORDER BY DESC(?antall_km)
 +
</pre>
 +
 
 +
 
 +
= SPARQL-spørringer som tilsvarer spesialspørringene i REST =
 +
Se [https://kl06-doc.gitbooks.io/kl06-public/rest-grensesnittet/spesialsporringer.html dokumentasjonen for spesialspørringer] i REST.
 +
 
 +
== Henter ut alle programområder for et fag ==
 +
Tilsvarer REST-oppslag på <nowiki>http://data.udir.no/kl06/[FAGKODE]/programomraader</nowiki>, f.eks.: http://data.udir.no/kl06/AMB2002/programomraader.
 +
 
 +
<pre width="30">
 +
 
 +
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 +
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
PREFIX reversert:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
 +
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
 +
 
 +
SELECT ?status ?kode ?uri ?url_data ?tittel WHERE {
 +
 
 +
?fagkode rdf:type ontologi:fagkode ;
 +
ontologi:har-opplaeringsfag ?via_opplaeringsfag .
 +
FILTER regex(?fagkode, "AMB2002", "i")
 +
 
 +
?via_opplaeringsfag ontologi:har-programomraader-referanse ?uri .
 +
?uri ontologi:tittel ?tittel ;
 +
ontologi:status ?status ;
 +
ontologi:kode ?kode ;
 +
ontologi:url-data ?url_data .
 +
FILTER (lang(?tittel) = "")
 +
}
 +
</pre>
 +
 
 +
== Henter ut alle programområder for et opplæringsfag ==
 +
Tilsvarer <nowiki>data.udir.no/kl06/{kode}/programomraader{.format}</nowiki> f.eks. http://data.udir.no/kl06/MHE1Z11/programomraader.json.
 +
 
 +
<pre width="30">
 +
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
 +
SELECT ?opplaeringsfag ?opplaeringsfagtittel ?programomraader ?programomraadetittel WHERE {
 +
?opplaeringsfag ?p uri:AMB2Z02 .
 +
?opplaeringsfag ontologi:tittel ?opplaeringsfagtittel ;
 +
ontologi:har-programomraader-referanse ?programomraader ;
 +
ontologi:tittel ?programomraadetittel .
 +
FILTER (lang(?opplaeringsfagtittel) = "")
 +
FILTER (lang(?programomraadetittel) = "")
 +
}
 +
 
 +
</pre>
 +
 
 +
== Henter ut alle læreplaner for et programområde ==
 +
Tilsvarer <nowiki>data.udir.no/kl06/{kode}/laereplaner{.format}</nowiki> f.eks. http://data.udir.no/kl06/DHTRB3----/laereplaner.json.
 +
 
 +
<pre width="30">
 +
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 +
SELECT DISTINCT ?laereplan ?tittel WHERE {
 +
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
 +
u:tittel ?tittel ;
 +
u:kode ?lpkode ;
 +
u:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett.
 +
?kompetansemaalsett u:har-etter-fag ?opplaeringsfag .
 +
?opplaeringsfag u:har-programomraader-referanse ?programomraade .
 +
?programomraade u:kode ?programomraade_kode ;
 +
u:tittel ?opplfag_tittel .
 +
FILTER regex(?programomraade_kode, "DHTRB3----")
 +
FILTER (lang(?tittel) = "")
 +
} ORDER BY  ?laereplan
 +
</pre>
 +
 
 +
== Hent alle opplæringsfag for prograomområde med presisering av fagtype ==
 +
Tilsvarer <nowiki>data.udir.no/kl06/{kode}/opplaeringsfag?fagtype=fagtype_felles_programfag{.format}</nowiki> f.eks. http://data.udir.no/kl06/DHTRB3----/opplaeringsfag?fagype=fagtype_felles_programfag&format=json.
 +
 
 +
<pre width="30">
 +
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
PREFIX r:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
 +
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
 +
SELECT DISTINCT ?opplaeringsfag ?tittel WHERE {
 +
?programomraade ?p uri:DHTRB3---- ;
 +
r:har-programomraader-referanse ?opplaeringsfag .
 +
FILTER regex(?p, "uri")
 +
?opplaeringsfag ontologi:har-fagtype ?fagtype ;
 +
ontologi:tittel ?tittel .
 +
FILTER regex(?fagtype, "fagtype_felles_programfag")
 +
FILTER (lang(?tittel) = "")
 +
}
 +
 
 +
</pre>
 +
 
 +
 
 +
== Hent alle opplæringsfag for fag med presisering av fagtype ==
 +
Tilsvarer <nowiki>data.udir.no/kl06/{kode}/opplaeringsfag? fagtype=fagtype_felles_programfag{.format}</nowiki> f.eks. http://data.udir.no/kl06/AMB2002/opplaeringsfag?fagtype=fagtype_felles_programfag&format=json.
 +
 
 +
<pre width="30">
 +
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
PREFIX r:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
 +
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
 +
SELECT ?opplaeringsfag ?tittel WHERE {
 +
?fagkode ?p uri:AMB2002 ;
 +
ontologi:har-opplaeringsfag ?opplaeringsfag .
 +
?opplaeringsfag ontologi:har-fagtype ?fagtype ;
 +
ontologi:tittel ?tittel .
 +
FILTER regex(?fagtype, "fagtype_felles_programfag")
 +
FILTER (lang(?tittel) = "")
 +
}
 +
 
 +
</pre>
 +
 
 +
 
 +
== Hent alle fagkoder for programområde med presisering av fagtype ==
 +
Tilsvarer <nowiki>data.udir.no/kl06/{kode}/fagkoder? fagtype=fagtype_fellesfag{.format}</nowiki> f.eks. http://data.udir.no/kl06/babat1----/fagkoder?fagtype=fagtype_fellesfag&format=json.
 +
 
 +
<pre width="30">
 +
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
PREFIX r:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
 +
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
 +
SELECT DISTINCT ?fagkode ?tittel WHERE {
 +
?fagkode rdf:type ontologi:fagkode ;
 +
ontologi:tittel ?tittel  ;
 +
ontologi:har-fagtype uri:fagtype_fellesfag ;
 +
ontologi:har-opplaeringsfag ?opplaeringsfag.
 +
FILTER (lang(?tittel) = "")
 +
?opplaeringsfag ontologi:har-programomraader-referanse ?programomraade .
 +
 
 +
?programomraade ontologi:kode ?programomraadekode .
 +
FILTER regex(?programomraadekode, "BABAT1----")
 +
}
 +
ORDER BY ?fagkode
 +
 
 +
</pre>
 +
 
 +
 
 +
== Hent forskjeller i kompetansemål og felles kompetansemål for læreplan A og B ==
 +
Tilsvarer <nowiki>data.udir.no/kl06/laereplan/diffkompetansemaal/{kodeA}/{kodeB}.{format}</nowiki> f.eks. http://data.udir.no/kl06/laereplan/diffkompetansemaal/mat1-03/mat1-04.json.
 +
 
 +
<pre width="30">
 +
prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
 +
prefix d: <http://psi.udir.no/kl06/>
 +
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
 +
 
 +
SELECT DISTINCT ?lptittel ?lp1 ?lp2 ?kode ?kmtekst ?kompetansemaalsett WHERE {
 +
 
 +
{
 +
  ?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ;
 +
  u:tittel ?kmtekst ;
 +
  u:kode ?kode ; u:url-data ?data ;
 +
  u:grep-type ?type ;
 +
  r:har-kompetansemaal ?kms .
 +
 
 +
  ?kms u:tittel ?kompetansemaalsett .
 +
  FILTER (lang(?kompetansemaalsett) = "")
 +
 
 +
  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp1 .
 +
  ?lp1 u:uri d:NOR1-04 ;
 +
  u:tittel ?lptittel .
 +
  FILTER (lang(?lptittel) = "")
 +
  FILTER (lang(?kmtekst) = "")
 +
}
 +
UNION
 +
{
 +
  ?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ;
 +
  u:tittel ?kmtekst ;
 +
  u:kode ?kode ; u:url-data ?data ;
 +
  u:grep-type ?type ;
 +
  r:har-kompetansemaal ?kms .
 +
 
 +
  ?kms u:tittel ?kompetansemaalsett .
 +
  FILTER (lang(?kompetansemaalsett) = "")
 +
 
 +
  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp2 .
 +
  ?lp2 u:uri d:NOR1-05 ;
 +
  u:tittel ?lptittel .
 +
  FILTER (lang(?lptittel) = "")
 +
  FILTER (lang(?kmtekst) = "")
 +
}
 +
}
 +
ORDER BY ?kmtekst ?kompetansemaalsett ?lp1 ?lp2
 +
 
 +
</pre>
 +
Hvis du vil filtrere på ?kmtekst, legg til:<br>
 +
FILTER regex(?kmtekst, "analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken", "i")
 +
 
 +
 
 +
== Hent liste over siste publiserte endringer ==
 +
Tilsvarer <nowiki>data.udir.no/kl06/endringer.{format}</nowiki> f.eks. http://data.udir.no/kl06/endringer.json.
 +
 
 +
<pre width="30">
 +
PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
 +
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
 +
 
 +
SELECT DISTINCT ?uri ?uri_sist_endret ?data_sist_endret
 +
WHERE {
 +
 
 +
?uri ontologi:kode ?kode ;
 +
ontologi:sist-endret ?uri_sist_endret ;
 +
ontologi:url-data ?data .
 +
 
 +
?data <http://www.sdshare.org/2012/extension/lastmodified>  ?data_sist_endret.
 +
 
 +
}
 +
ORDER BY DESC(?uri_sist_endret)
 +
#ORDER BY ?data_sist_endret
 +
 
 +
#LIMIT 100
 +
 
 +
</pre>
 +
 
 +
 
 +
 
 +
Flere eksempler eller kommentarer mottas med takk til data(alfakrøll)udir.no.

Nåværende revisjon fra 18. des 2018 kl. 09:08

data.udir.no/kl06/sparql

Innhold

Eksempelsamling

Her følger et knippe spørringer som du kan kjøre i SPARQL-endepunktet vårt. Se også brukerveiledningen som har et eget kapittel om RDF/SPARQL og ett med en liten eksempelsamling.

Denne listen er revidert 15.12.17

UTFORSKENDE SPARQL-SPØRRINGER

List opp typer (RDF-måten (med prefix))


PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT DISTINCT ?type
WHERE { 
?s rdf:type ?type 
}

List opp typer (RDF-måten (uten prefix fungerer også))


SELECT DISTINCT ?type
WHERE { 
?s rdf:type ?type 
}

eller:


SELECT DISTINCT ?type { ?s a ?type }


List opp typer på Grep-måten (altså typer vi har kalt "grep-type" i modellen)


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT DISTINCT ?type
WHERE {
?s ontologi:grep-type ?type 
}

List opp alle properties


SELECT DISTINCT ?property
WHERE {
  ?s ?property ?o .
}


Liste over Properties som er brukt


SELECT DISTINCT ?property
WHERE {
  ?s ?property ?o .
}

Mer matnyttig: Hvilke properties (egenskaper) blir brukt av en bestemt klasse/type


SELECT DISTINCT ?property
WHERE {
  ?s a <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan>;
   ?property ?o .
}

List opp hva et gitt element har

Legg merke til forskjellen mellom data.udir.no- og psi.udir.no-referanser. Siden datamodellen ligger på psi.udir.no/ontologi/kl06, bruker vi psi-referansene til å gjøre spørringer i datamodellen. Typene i modellen følger syntaksen psi.udir.no/ontoogi/[navn-på-typen] (for eksempel psi.udir.no/ontologi/kl06/laereplan), mens en instans av typen har syntaksen psi.udir.no/kl06/[kode] (for eksempel psi.udir.no/kl06/NOR1-05). Hvis du vil slå opp dataene i REST, bruker du data.udir.no/kl06/[kode(.format)], (for eksempel data.udir.no/kl06/NOR1-05.xml eller data.udir.no/kl06/NOR1-05.html). Vi har også anbefalt at referanser til koder utenfra skal være på formen data.udir.no/kl06/[kode], altså uten .format.

Så, hvis du bruker en data.udir.no-URL slik:


SELECT * WHERE {
<http://data.udir.no/kl06/NOR1-05> ?p ?o
}

...får du ikke tak i selve dataene i SPARQL-grensesnittet. Men det gjør du ved å bruke psi-adressen slik:


SELECT * WHERE {
<http://psi.udir.no/kl06/NOR1-05> ?p ?o
}

...men om du insisterer på å bruke data-adressen, må du i tilfelle spørre om det samme slik:


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT ?p ?o WHERE {
?psi ontologi:url-data <http://data.udir.no/kl06/NOR1-05> ;
?p ?o
}

STATISTIKK

Antall tripler


SELECT (COUNT(*) AS ?no) { ?s ?p ?o  }

Antall entiteter


SELECT COUNT(distinct ?s) AS ?no { ?s a [] }

Antall distinkte klasser


SELECT COUNT(distinct ?o) AS ?no { ?s rdf:type ?o }

Antall distinkte predikater


SELECT count(distinct ?p) { ?s ?p ?o }

Antall distinkte subjekt-noder


SELECT (COUNT(DISTINCT ?s ) AS ?no) { ?s ?p ?o }

Antall distinkte objekt-noder


SELECT (COUNT(DISTINCT ?o ) AS ?no) { ?s ?p ?o filter(!isLiteral(?o)) }


SPØRRINGER MOT INNHOLDET

Hva skjuler seg bak en UUID-referanse?


PREFIX type: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT ?kode ?psi ?tittel ?type WHERE {
?psi u:id <uuid:2d3db498-48a3-4b4b-8c59-c255b2003fba> ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
rdf:type ?type ;
u:id ?uuid
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY str(?kode)

List alle læreplaner (i default-språket)


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT  ?tittel ?kode WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel

Filteret som er brukt i nest siste linje her angir default-språket (det språket elementet (i dette tilfellet, læreplanen) er fastsatt på). Vi kan også spesifikt spørre etter et språk. Da bruker vi ISO 639-2-koder for språket. I spørringen over, kan vi for eksempel spørre spesifikt etter læreplaner som er oversatt til lulesamisk ("smj"):

FILTER (lang(?tittel) = "smj")

Samme som over, men her filtrert etter publiserte (ikke utgåtte) lærpelaner:

prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT  ?tittel ?kode WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:status ?status ;
u:url-data ?kode .
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel

Alle publiserte læreplaner for grunnskolen i default-språket


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-opplaeringsnivaa ?nivaa ;
u:status ?status .
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
FILTER regex(?nivaa, "grunnskole", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?tittel ?kode

Lister læreplaner som er erstattet av en annen læreplan


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode ?kode2 WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
r:har-erstatter ?erstattet_av .
?erstattet_av u:url-data ?kode2 .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel

Finner publiserte læreplaner uten erstatter-relasjon ved hjelp av MINUS (negasjon)


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:uri ?uri;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:status ?status .
MINUS { ?laereplan u:har-erstatter ?erstatter. }
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

Finner engelsk oversettelse av angitt "tittel" i spørringen

kilde: http://www.w3.org/TR/sparql11-query/#func-langMatches

PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT *
 WHERE { ?x u:tittel "Læreplan i norsk"@nob ;
      u:tittel  ?tittel .
     FILTER langMatches( lang(?tittel), "eng" )
}


Tekstsøk i multiple tekstfelt (læreplantittel, formålskaptiitelet, kompetansemål)


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT DISTINCT ?soeketekst ?data ?type ?lptittel WHERE { 

{ 
  ?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ; 
 u:tittel ?soeketekst ; 
 u:kode ?kode ; u:url-data ?data ; 
 u:grep-type ?type ; 
 r:har-kompetansemaal ?kms .

  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp . 
  ?lp u:tittel ?lptittel . 
 FILTER (lang(?lptittel) = "") FILTER (lang(?soeketekst) = "") 
}

UNION

{ 
  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?laereplan . 
  ?laereplan u:tittel ?soeketekst ; 
 u:tittel ?lptittel ; 
 u:kode ?kode ; 
 u:url-data ?data ; 
 u:status ?status ; 
 u:grep-type ?type . 
 FILTER regex(?status, "publisert", "i") 
 FILTER (lang(?lptittel) = "") 
 FILTER (lang(?soeketekst) = "") 
}

UNION

{ 
 { 
   ?kms r:har-kompetansemaalsett ?laereplan . 
   ?laereplan u:formaal-kapittel-tekst ?soeketekst ; 
  u:kode ?kode ; 
  u:tittel ?lptittel ; 
  u:url-data ?data ; 
  u:grep-type ?type ; 
  u:status ?status . 
  FILTER regex(?status, "publisert", "i") 
  FILTER (lang(?soeketekst) = "") 
  FILTER (lang(?lptittel) = "") 
 }
}

FILTER regex(?soeketekst, "dialekt", "i") 

} 
ORDER BY ?type ?data

Det nederste FILTERET angir søkeordet ("dialekt") for spørringen.


Tekstsøk i kompetansemål for å finne læreplan

Eksempel: "iforholdtilisme" i forhold til publiserte kompetansemål (ref. https://no.wikipedia.org/wiki/Forholdisme).


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?kmkode ?kmtekst ?laereplantittel ?laereplan WHERE {
?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ;
u:tittel ?kmtekst ;
u:kode ?kmkode ;
r:har-kompetansemaal ?kms .
?kms r:har-kompetansemaalsett ?laereplan .
?laereplan u:tittel ?laereplantittel .
FILTER regex(?kmtekst, "i forhold til", "i")
FILTER (lang(?kmtekst) = "")
FILTER (lang(?laereplantittel) = "") .
} ORDER BY ?laereplan ?kmkode

Lister læreplaner som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet
Vær obs på at "departementet" kan forekomme i teksten der Udir fastsetter, som i "etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet" eller "Utdannings- og forskningsdepartementet"
Derfor filtrerer vi på "av K" i neste spørring:


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> 
SELECT ?uri ?tittel ?kode ?fastsatt_av WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:kode ?kode ;
u:fastsettelsesinformasjon-fastsettelsestekst ?fastsatt_av .
FILTER regex(?fastsatt_av, "av K" @nob, "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER (lang(?fastsatt_av) = "")
} ORDER BY ?kode ?tittel


Antall publiserte læreplaner


PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>

SELECT (count (?telleobjekt) as ?antall) WHERE {
?telleobjekt rdf:type u:laereplan ;
u:status ?status .
FILTER regex(?status, "publisert","i")
}

Antall læreplaner på et oppgitt språk/målform

Antall publiserte læreplaner på nynorsk:


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
select (count (?telleobjekt) as ?antall) where {
?telleobjekt rdf:type
u:laereplan;
u:tittel ?tittel ;
u:status ?status .
FILTER regex(?status, "publisert","i")
FILTER (lang(?tittel) = "nob")
}

Hvilke fag har merkelappen "avviksfag"?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER regex(?merkelapp, "avvik", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

Hvilke læreplaner har merkelappen "valgfag"?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode ?laereplan WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:kode ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER regex(?merkelapp, "valg", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?tittel ?kode

Liste over fagkoder som har merkelapp

Om merkelapp, se http://psi.udir.no/ontologi/kl06#merkelapp


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT * WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?merkelapp ?kode

Hvilke fagkoder har merkelappen "avviksfag"?

Om merkelapp, se http://psi.udir.no/ontologi/kl06#merkelapp


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?kode ?tittel WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER regex(?merkelapp, "avvik", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?tittel ?kode

Liste over læreplaner som har merkelapp

Om merkelapp, se http://psi.udir.no/ontologi/kl06#merkelapp


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode ?mtittel WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:status ?status ;
u:har-merkelapper ?merkelapp .
FILTER regex(?status, "publisert")
FILTER (lang(?tittel) = "")
?merkelapp u:tittel ?mtittel .
FILTER (lang(?mtittel) = "")
} ORDER BY ?laereplan ?merkelapp ?kode

Gitt en fagkode, gi meg gjeldende læreplan


PREFIX data: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
SELECT ?fagkodetittel ?zkode ?ztittel ?kms ?lp ?lptittel WHERE {
data:NOR0214 ontologi:tittel ?fagkodetittel ;
ontologi:har-opplaeringsfag ?zkode 
FILTER (lang(?fagkodetittel) = '') .

?kms ontologi:har-etter-fag ?zkode .
?zkode ontologi:tittel ?ztittel.
FILTER (lang(?ztittel) = '') .

?zkode ontologi:status ?zstatus
FILTER regex(?zstatus, "publisert") .

?kmslp ontologi:har-kompetansemaalsett ?kms ;
ontologi:status ?status
FILTER regex(?status, "publisert") .

?lp ontologi:uri ?kmslp .

?lp ontologi:tittel ?lptittel
FILTER (lang(?lptittel) = '') .
}

Hent årstrinn


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?url ?tittel WHERE {
?url rdf:type u:aarstrinn;
u:tittel ?tittel
FILTER (lang(?tittel) = "")
}

Hent årstrinn sortert etter rekkefølge-statementet for årstrinn


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?url ?tittel WHERE {
?url rdf:type u:aarstrinn;
u:rekkefoelge ?rekkefoelge; 
u:tittel ?tittel
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?rekkefoelge


Gitt en fagkode, gi meg gjeldende opplæringsfag

Om "opplæringsfag", se: http://psi.udir.no/ontologi/kl06#opplaeringsfag


PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX kode: <http://data.udir.no/kl06/>

SELECT ?fagkode ?fagkodetittel ?zkode ?zstatus WHERE {
?fagkode ontologi:kode "NOR0214" ;
ontologi:tittel ?fagkodetittel 
 FILTER (lang(?fagkodetittel) = '') .

?fagkode ontologi:har-opplaeringsfag ?zkode.

?zkode ontologi:status ?zstatus 
FILTER regex(?zstatus, "publisert") .
}

Fra opplæringsfag til trinn via kompetansemålsett 1


PREFIX grep: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
SELECT DISTINCT ?kmstittel ?ksett ?opplaeringsfagtittel ?trinn WHERE {
<http://psi.udir.no/kl06/NOR1Z37> ?p ?o ;
grep:tittel ?opplaeringsfagtittel ;
grep-r:har-etter-fag ?ksett
FILTER (lang(?opplaeringsfagtittel) = '') .
?ksett grep:har-etter-aarstrinn ?trinn ;
grep:tittel ?kmstittel
FILTER (lang(?kmstittel) = '') .
}

Se "FILTER (lang(?kmstittel) = ) .": I syntaksen for litteraler er doble anførselstegn og apostrof likestilt ref. https://www.w3.org/TR/sparql11-query/#QSynLiterals


Fra opplæringsfag til trinn via kompetansemålsett 2


PREFIX grep: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX grep-u: <http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT DISTINCT ?ksett ?trinn WHERE {
grep-u:NOR1Z37 ?p ?o ;
grep-r:har-etter-fag ?ksett .
?ksett grep:har-etter-aarstrinn ?trinn .
}

List komptetansemål for en gitt læreplan (sortert på trinn og kompetansemålsett)


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06> 

SELECT DISTINCT ?lptittel ?trinn ?kms ?km ?kmtittel
WHERE {
grep:NOR1-05 ontologi:uri ?lp ;
ontologi:tittel ?lptittel ;
ontologi:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett .
FILTER (lang(?lptittel) = '')

?kompetansemaalsett ontologi:har-etter-aarstrinn ?aarstrinn ;
ontologi:har-kompetansemaal ?km .
?aarstrinn ontologi:rekkefoelge ?trinnorder ;
ontologi:tittel ?trinn .
FILTER (lang(?trinn) = '')

?km ontologi:tittel ?kmtittel .
FILTER (lang(?kmtittel) = '')

?km grep-r:har-kompetansemaal ?kms .
 
}
ORDER BY ?trinnorder ?kms ?km

Hvilke trinn gjelder læreplanen for?

PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06> 

SELECT DISTINCT ?lptittel ?trinn 
WHERE {
grep:SAS1-04 ontologi:uri ?lp ;
ontologi:tittel ?lptittel ;
ontologi:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett .
FILTER (lang(?lptittel) = '')

?kompetansemaalsett ontologi:har-etter-aarstrinn ?aarstrinn ;
ontologi:har-kompetansemaal ?km .
?aarstrinn ontologi:rekkefoelge ?trinnorder ;
ontologi:tittel ?trinn .
FILTER (lang(?trinn) = '')

?km ontologi:tittel ?kmtittel .
FILTER (lang(?kmtittel) = '')

?km grep-r:har-kompetansemaal ?kms .
 
}
ORDER BY ?trinnorder ?kms ?km


Fra kompetansemål til læreplan


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX grep: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX grep-r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX data: <http://data.udir.no/ontologi/kl06>

SELECT ?kmkode ?kompetansemaal ?kmstittel ?laereplan ?lpkode
WHERE {

grep:K15426 ontologi:tittel ?kompetansemaal ;
ontologi:kode ?kmkode ;
grep-r:har-kompetansemaal ?kms .

?kms ontologi:tittel ?kmstittel .
FILTER (lang(?kompetansemaal) = '') 
FILTER (lang(?kmstittel) = '') 

?kms grep-r:har-kompetansemaalsett ?lp .

?lp ontologi:tittel ?laereplan ;
ontologi:kode ?lpkode .
FILTER (lang(?laereplan) = '') 
}


Fra kompetansemål til trinn


PREFIX u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX g: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX d: <http://data.udir.no/kl06/>
PREFIX r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 

SELECT ?tittel ?trinn WHERE {
g:K1 u:tittel ?tittel ;
r:har-kompetansemaal ?kms .
FILTER (lang(?tittel) = '')

?kms u:har-benyttes-paa-aarstrinn ?tr .

?tr u:tittel ?trinn .
FILTER (lang(?trinn) = '')
}

Fra fagområde til læreplan


PREFIX ontologi: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
PREFIX ontologi-rev: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
PREFIX data: <http://data.udir.no/kl06/> 
SELECT ?uri ?tittel ?kode WHERE { 
{ SELECT DISTINCT ?lp WHERE { 
?psi ontologi:url-data data:FOMR404 ; 
ontologi-rev:har-fagomraade-referanser ?opplaeringsfag . 
?opplaeringsfag ontologi:status data:status_publisert ; 
ontologi-rev:har-etter-fag ?kms . 
?kms ontologi-rev:har-kompetansemaalsett ?lp 
} } 
?lp ontologi:status data:status_publisert ; 
ontologi:url-data ?uri ; ontologi:tittel ?tittel ; 
ontologi:kode ?kode FILTER (lang(?tittel) = "") 
} 
ORDER BY str(?tittel)

I hvilke fag (fagkoder) gis det undervisning første semester 2018?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?fagkode rdf:type u:fagkode ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:naar-gis-det-undervisning-foerste-semester ?foerstesemester .
FILTER regex(?foerstesemester, "semester_hoest_2018", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

I hvilke programområder gis det undervisning første semester 2017?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?fagkode rdf:type u:programomraade ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:foerste-semester ?foerstesemester .
FILTER regex(?foerstesemester, "2017", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?kode

I hvilke utdanningsprogram gis det undervisning første semester 2016?


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?tittel ?kode WHERE {
?uri rdf:type u:utdanningsprogram ;
u:tittel ?tittel ;
u:url-data ?kode ;
u:foerste-semester ?foerstesemester .
FILTER (lang(?tittel) = "")
FILTER regex(?foerstesemester, "2016", "i")
} ORDER BY ?kode

Liste utdanningsprogram, fagtype, sluttkompetanse og yrkestittel


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT DISTINCT ?up ?po ?po_tittel ?lp ?fagtype ?sluttkompetanse ?y_tittel WHERE {

?opplaeringsfag rdf:type u:opplaeringsfag ;
u:status ?ofstatus ;
u:tittel ?oftittel ;
u:har-programomraader-referanse ?po ;
u:har-fagtype ?fagtype ;
u:status ?po_status ;
r:har-etter-fag ?kms .

?po u:tittel ?po_tittel .

?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp .
FILTER regex(?fagtype, "program", "i")

?po u:har-utdanningsprogram-referanse ?up ;
u:sluttkompetanse ?sluttkompetanse ;
u:yrkestittel ?y_tittel ;
u:status ?upstatus .

FILTER regex(?po_status, "publisert", "i")
FILTER (lang(?oftittel) = "")
FILTER (lang(?po_tittel) = "")
FILTER (lang(?y_tittel) = "")
}
ORDER BY ?up ?po ?lp ?po_status

Liste over læreplaner for kun yrkesfag (uten fellesfag)

prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT DISTINCT ?kode ?tittel ?up ?po WHERE {
?opplaeringsfag rdf:type u:opplaeringsfag ;
u:har-fagtype ?fagtype ;
u:har-programomraader-referanse ?po ;
u:status ?ofagstatus .
FILTER regex(?ofagstatus, "publisert", "i")
FILTER regex(?fagtype, "program", "i")
?po u:har-utdanningsprogram-referanse ?up .
?up u:type-utdanningsprogram ?uptype .
FILTER regex(?uptype, "yrke", "i")
?opplaeringsfag r:har-etter-fag ?sett .
?sett r:har-kompetansemaalsett ?lp .
?lp u:kode ?kode ;
u:status ?status ;
u:tittel ?tittel .
FILTER regex(?status, "publisert", "i")
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY ?up ?po ?kode ?tittel

Liste over læreplaner som foreligger både på bokmål og nynorsk

Aller læreplaner fastsettes enten på bokmål eller på nynorsk. Noen få oversettes til det motsatte målføre. Denne spørringen lister disse opp, og tar i tillegg med hvilket målføre læreplanen er fastsatt på.

prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT  ?kode ?nobtittel ?nnotittel ?fastsatt_sprak WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?nobtittel ;
u:tittel ?nnotittel ;
u:har-fastsettelsesinformasjon-fastsatt-spraak ?fastsatt_sprak ;
u:url-data ?kode .
FILTER (lang(?nobtittel) = "nob")
FILTER (lang(?nnotittel) = "nno")
} ORDER BY ?fastsatt_sprak ?kode 

Antall kompetansemål pr. publiserte læreplan

Denne spørringen tar med kompetansemålsett i visningen slik at du får antall kompetansemål pr undervisningsår og målgruppe.


prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
PREFIX d: <http://psi.udir.no/kl06/>
PREFIX r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT DISTINCT ?laereplankode ?lptittel ?kmstittel (COUNT (?km) as ?antall_km) WHERE {
?uri rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?lptittel ;
u:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett ;
u:status ?lpstatus ;
u:kode ?laereplankode ;
u:url-data ?lpkode .
FILTER regex(?lpstatus, "publisert","i")
FILTER (lang(?lptittel) = "")

?kompetansemaalsett u:har-kompetansemaal ?km ;
u:tittel ?kmstittel .
FILTER (lang(?kmstittel) = "")
} 
ORDER BY ?laereplankode ?kompetansemaalsett
# Alternativ sortering: ORDER BY DESC(?antall_km)


SPARQL-spørringer som tilsvarer spesialspørringene i REST

Se dokumentasjonen for spesialspørringer i REST.

Henter ut alle programområder for et fag

Tilsvarer REST-oppslag på http://data.udir.no/kl06/[FAGKODE]/programomraader, f.eks.: http://data.udir.no/kl06/AMB2002/programomraader.


PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX reversert:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>

SELECT ?status ?kode ?uri ?url_data ?tittel WHERE {

?fagkode rdf:type ontologi:fagkode ;
ontologi:har-opplaeringsfag ?via_opplaeringsfag .
FILTER regex(?fagkode, "AMB2002", "i")

?via_opplaeringsfag ontologi:har-programomraader-referanse ?uri .
?uri ontologi:tittel ?tittel ;
ontologi:status ?status ;
ontologi:kode ?kode ;
ontologi:url-data ?url_data .
FILTER (lang(?tittel) = "")
}

Henter ut alle programområder for et opplæringsfag

Tilsvarer data.udir.no/kl06/{kode}/programomraader{.format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/MHE1Z11/programomraader.json.

PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT ?opplaeringsfag ?opplaeringsfagtittel ?programomraader ?programomraadetittel WHERE {
?opplaeringsfag ?p uri:AMB2Z02 .
?opplaeringsfag ontologi:tittel ?opplaeringsfagtittel ;
ontologi:har-programomraader-referanse ?programomraader ;
ontologi:tittel ?programomraadetittel .
FILTER (lang(?opplaeringsfagtittel) = "")
FILTER (lang(?programomraadetittel) = "")
}

Henter ut alle læreplaner for et programområde

Tilsvarer data.udir.no/kl06/{kode}/laereplaner{.format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/DHTRB3----/laereplaner.json.

prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT DISTINCT ?laereplan ?tittel WHERE {
?laereplan rdf:type u:laereplan ;
u:tittel ?tittel ;
u:kode ?lpkode ;
u:har-kompetansemaalsett ?kompetansemaalsett.
?kompetansemaalsett u:har-etter-fag ?opplaeringsfag .
?opplaeringsfag u:har-programomraader-referanse ?programomraade .
?programomraade u:kode ?programomraade_kode ;
u:tittel ?opplfag_tittel .
FILTER regex(?programomraade_kode, "DHTRB3----") 
FILTER (lang(?tittel) = "")
} ORDER BY  ?laereplan

Hent alle opplæringsfag for prograomområde med presisering av fagtype

Tilsvarer data.udir.no/kl06/{kode}/opplaeringsfag?fagtype=fagtype_felles_programfag{.format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/DHTRB3----/opplaeringsfag?fagype=fagtype_felles_programfag&format=json.

PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX r:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT DISTINCT ?opplaeringsfag ?tittel WHERE {
?programomraade ?p uri:DHTRB3---- ;
r:har-programomraader-referanse	?opplaeringsfag .
FILTER regex(?p, "uri") 
?opplaeringsfag ontologi:har-fagtype ?fagtype ;
ontologi:tittel ?tittel .
FILTER regex(?fagtype, "fagtype_felles_programfag") 
FILTER (lang(?tittel) = "")
}


Hent alle opplæringsfag for fag med presisering av fagtype

Tilsvarer data.udir.no/kl06/{kode}/opplaeringsfag? fagtype=fagtype_felles_programfag{.format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/AMB2002/opplaeringsfag?fagtype=fagtype_felles_programfag&format=json.

PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX r:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT ?opplaeringsfag ?tittel WHERE {
?fagkode ?p uri:AMB2002 ;
ontologi:har-opplaeringsfag ?opplaeringsfag .
?opplaeringsfag ontologi:har-fagtype ?fagtype ;
ontologi:tittel ?tittel .
FILTER regex(?fagtype, "fagtype_felles_programfag") 
FILTER (lang(?tittel) = "")
}


Hent alle fagkoder for programområde med presisering av fagtype

Tilsvarer data.udir.no/kl06/{kode}/fagkoder? fagtype=fagtype_fellesfag{.format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/babat1----/fagkoder?fagtype=fagtype_fellesfag&format=json.

PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX r:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/>
PREFIX uri:<http://psi.udir.no/kl06/>
SELECT DISTINCT ?fagkode ?tittel WHERE {
?fagkode rdf:type ontologi:fagkode ;
ontologi:tittel ?tittel  ;
ontologi:har-fagtype uri:fagtype_fellesfag ;
ontologi:har-opplaeringsfag ?opplaeringsfag.
FILTER (lang(?tittel) = "")
?opplaeringsfag ontologi:har-programomraader-referanse ?programomraade .

?programomraade ontologi:kode ?programomraadekode .
FILTER regex(?programomraadekode, "BABAT1----")
}
ORDER BY ?fagkode


Hent forskjeller i kompetansemål og felles kompetansemål for læreplan A og B

Tilsvarer data.udir.no/kl06/laereplan/diffkompetansemaal/{kodeA}/{kodeB}.{format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/laereplan/diffkompetansemaal/mat1-03/mat1-04.json.

prefix u: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/> 
prefix r: <http://psi.udir.no/ontologi/kl06/reversert/> 
prefix d: <http://psi.udir.no/kl06/>
prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

SELECT DISTINCT ?lptittel ?lp1 ?lp2 ?kode ?kmtekst ?kompetansemaalsett WHERE { 

{
  ?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ; 
 u:tittel ?kmtekst ; 
 u:kode ?kode ; u:url-data ?data ; 
 u:grep-type ?type ; 
 r:har-kompetansemaal ?kms .

  ?kms u:tittel ?kompetansemaalsett .
 FILTER (lang(?kompetansemaalsett) = "")

  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp1 . 
  ?lp1 u:uri d:NOR1-04 ; 
 u:tittel ?lptittel . 
 FILTER (lang(?lptittel) = "") 
 FILTER (lang(?kmtekst) = "") 
}
UNION
{
  ?kompetansemaal rdf:type u:kompetansemaal ; 
 u:tittel ?kmtekst ; 
 u:kode ?kode ; u:url-data ?data ; 
 u:grep-type ?type ; 
 r:har-kompetansemaal ?kms .

  ?kms u:tittel ?kompetansemaalsett .
 FILTER (lang(?kompetansemaalsett) = "")

  ?kms r:har-kompetansemaalsett ?lp2 . 
  ?lp2 u:uri d:NOR1-05 ; 
 u:tittel ?lptittel . 
 FILTER (lang(?lptittel) = "") 
 FILTER (lang(?kmtekst) = "") 
}
} 
ORDER BY ?kmtekst ?kompetansemaalsett ?lp1 ?lp2

Hvis du vil filtrere på ?kmtekst, legg til:
FILTER regex(?kmtekst, "analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av begreper fra retorikken", "i")


Hent liste over siste publiserte endringer

Tilsvarer data.udir.no/kl06/endringer.{format} f.eks. http://data.udir.no/kl06/endringer.json.

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>
PREFIX ontologi:<http://psi.udir.no/ontologi/kl06/>

SELECT DISTINCT ?uri ?uri_sist_endret ?data_sist_endret
WHERE {

?uri ontologi:kode ?kode ;
ontologi:sist-endret ?uri_sist_endret ;
ontologi:url-data ?data .

?data <http://www.sdshare.org/2012/extension/lastmodified>  ?data_sist_endret.

}
ORDER BY DESC(?uri_sist_endret) 
#ORDER BY ?data_sist_endret

#LIMIT 100


Flere eksempler eller kommentarer mottas med takk til data(alfakrøll)udir.no.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy