SOAP-dokumentasjon

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Ny side: <span style="color: red; text-decoration: none;">'''Dette dokumentet er under arbeid, og tjenestene beskrevet under er ennå ikke lansert offisielt.'''</span> = Dokumentasjon av LæreplanS...)
Linje 43: Linje 43:
'''Se også'''
'''Se også'''
-
* [[#Methods|Methods]]
+
* [[#Metoder|Metoder]]
* [[#Complex Types|Complex types]]
* [[#Complex Types|Complex types]]
-
<div id="Methods"></div>
+
<div id="Metoder"></div>
-
=== Methods: LæreplanSpørringSoap ===
+
=== Metoder: LæreplanSpørringSoap ===
-
'''Methods'''
+
'''Metoder'''
Linje 83: Linje 83:
<div id="FinnFag"></div>
<div id="FinnFag"></div>
-
==== Method: FinnFag ====
+
==== Metode: FinnFag ====
'''Beskrivelse'''
'''Beskrivelse'''
Linje 98: Linje 98:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument FinnFag having the structure defined by the following table.
+
Metoden FinnFag tar følgende argument:
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 120: Linje 120:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument FinnFagResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden FinnFagResponse tar følgende argument:
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 144: Linje 144:
<div id="FinnPlaner"></div>
<div id="FinnPlaner"></div>
-
==== Method: FinnPlaner ====
+
==== Metode: FinnPlaner ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Finner læreplaner basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier (null) vil gi tilbake alle læreplaner
Finner læreplaner basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier (null) vil gi tilbake alle læreplaner
Linje 159: Linje 159:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument FinnPlaner having the structure defined by the following table.
+
Metoden FinnPlaner tar følgende argument:
Linje 165: Linje 165:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 183: Linje 183:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument FinnPlanerResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden FinnPlanerResponse tar følgende argument:
Linje 189: Linje 189:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 207: Linje 207:
<div id="FinnProgramomraader"></div>
<div id="FinnProgramomraader"></div>
-
==== Method: FinnProgramomraader ====
+
==== Metode: FinnProgramomraader ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Finner programområder basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier (null) vil gi tilbake alle programområder
Finner programområder basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier (null) vil gi tilbake alle programområder
Linje 222: Linje 222:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument FinnPlaner having the structure defined by the following table.
+
Metoden FinnPlaner tar følgende argument:
Linje 228: Linje 228:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 246: Linje 246:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument FinnPlanerResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden FinnPlanerResponse tar følgende argument:
Linje 252: Linje 252:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 269: Linje 269:
|}
|}
<div id="FinnUtdanningsprogram"></div>
<div id="FinnUtdanningsprogram"></div>
-
==== Method: FinnUtdanningsprogram ====
+
==== Metode: FinnUtdanningsprogram ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Finner utdanningsprogram basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier (null) vil gi tilbake alle utdanningsprogram
Finner utdanningsprogram basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier (null) vil gi tilbake alle utdanningsprogram
Linje 284: Linje 284:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument FinnPlaner having the structure defined by the following table.
+
Metoden FinnPlaner tar følgende argument:
Linje 290: Linje 290:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 308: Linje 308:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument FinnPlanerResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden FinnPlanerResponse tar følgende argument:
Linje 314: Linje 314:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 332: Linje 332:
<div id="HentFagFraKode"></div>
<div id="HentFagFraKode"></div>
-
==== Method: HentFagFraKode ====
+
==== Metode: HentFagFraKode ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Henter ett spesifikt fag basert på koden til faget
Henter ett spesifikt fag basert på koden til faget
Linje 347: Linje 347:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument HentFagFraKode having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentFagFraKode tar følgende argument:
Linje 353: Linje 353:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 371: Linje 371:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument HentFagFraKodeResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentFagFraKodeResponse tar følgende argument:
Linje 377: Linje 377:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 394: Linje 394:
|}
|}
<div id="HentFagFraPsi"></div>
<div id="HentFagFraPsi"></div>
-
==== Method: HentFagFraPsi ====
+
==== Metode: HentFagFraPsi ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Henter ett spesifikt fag basert på PSIen (IDen) til faget
Henter ett spesifikt fag basert på PSIen (IDen) til faget
Linje 409: Linje 409:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument HentFagFraPsi having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentFagFraPsi tar følgende argument:
Linje 415: Linje 415:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 433: Linje 433:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument HentFagFraPsiResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentFagFraPsiResponse tar følgende argument:
Linje 439: Linje 439:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 457: Linje 457:
<div id="HentPlanFraKode"></div>
<div id="HentPlanFraKode"></div>
-
==== Method: HentPlanFraKode ====
+
==== Metode: HentPlanFraKode ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Henter en spesifikk læreplan basert på kode
Henter en spesifikk læreplan basert på kode
Linje 472: Linje 472:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument HentPlanFraKode having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraKode tar følgende argument:
Linje 478: Linje 478:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 496: Linje 496:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument HentPlanFraKodeResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraKodeResponse tar følgende argument:
Linje 502: Linje 502:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 519: Linje 519:
|}
|}
<div id="HentPlanFraPsi"></div>
<div id="HentPlanFraPsi"></div>
-
==== Method: HentPlanFraPsi ====
+
==== Metode: HentPlanFraPsi ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Henter en spesifikk læreplan basert på psi
Henter en spesifikk læreplan basert på psi
Linje 534: Linje 534:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument HentPlanFraPsi having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraPsi tar følgende argument:
Linje 540: Linje 540:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 558: Linje 558:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument HentPlanFraPsiResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraPsiResponse tar følgende argument:
Linje 564: Linje 564:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 581: Linje 581:
|}
|}
<div id="HentProgramomraadeFraPsi"></div>
<div id="HentProgramomraadeFraPsi"></div>
-
==== Method: HentProgramomraadeFraPsi ====
+
==== Metode: HentProgramomraadeFraPsi ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Henter et spesifikt programområde basert på psi
Henter et spesifikt programområde basert på psi
Linje 596: Linje 596:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument HentPlanFraPsi having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraPsi tar følgende argument:
Linje 602: Linje 602:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 620: Linje 620:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument HentPlanFraPsiResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraPsiResponse tar følgende argument:
Linje 626: Linje 626:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 643: Linje 643:
|}
|}
<div id="HentProgramomraadeFraKode"></div>
<div id="HentProgramomraadeFraKode"></div>
-
==== Method: HentProgramomraadeFraKode ====
+
==== Metode: HentProgramomraadeFraKode ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Henter et spesifikt programområde basert på kode
Henter et spesifikt programområde basert på kode
Linje 658: Linje 658:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument HentPlanFraPsi having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraPsi tar følgende argument:
Linje 664: Linje 664:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 682: Linje 682:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument HentPlanFraPsiResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraPsiResponse tar følgende argument:
Linje 688: Linje 688:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 705: Linje 705:
|}
|}
<div id="HentUtdanningsprogramFraPsi"></div>
<div id="HentUtdanningsprogramFraPsi"></div>
-
==== Method: HentUtdanningsprogramFraPsi ====
+
==== Metode: HentUtdanningsprogramFraPsi ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Henter et spesifikt utdanningsprogram basert på psi
Henter et spesifikt utdanningsprogram basert på psi
Linje 720: Linje 720:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument HentPlanFraPsi having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraPsi tar følgende argument:
Linje 726: Linje 726:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 744: Linje 744:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument HentPlanFraPsiResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraPsiResponse tar følgende argument:
Linje 750: Linje 750:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 767: Linje 767:
|}
|}
<div id="HentUtdanningsprogramFraKode"></div>
<div id="HentUtdanningsprogramFraKode"></div>
-
==== Method: HentUtdanningsprogramFraKode ====
+
==== Metode: HentUtdanningsprogramFraKode ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Henter et spesifikt utdanningsprogram basert på kode
Henter et spesifikt utdanningsprogram basert på kode
Linje 782: Linje 782:
'''Input (Literal)'''
'''Input (Literal)'''
-
The input of this method is the argument HentPlanFraPsi having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraPsi tar følgende argument:
Linje 788: Linje 788:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 806: Linje 806:
'''Output (Literal)'''
'''Output (Literal)'''
-
The output of this method is the argument HentPlanFraPsiResponse having the structure defined by the following table.
+
Metoden HentPlanFraPsiResponse tar følgende argument:
Linje 812: Linje 812:
! Element
! Element
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 836: Linje 836:
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
{| class="wikitable" style="text-align: left;"
! Name
! Name
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 888: Linje 888:
|-
|-
| [[#tns:hovedomraade-i-kompetansemaalsett|tns:hovedomraade-i-kompetansemaalsett]]
| [[#tns:hovedomraade-i-kompetansemaalsett|tns:hovedomraade-i-kompetansemaalsett]]
-
| Et hovedområde i kontekst av et kompetansemålsett, vil inneholde tittel og beskrivelse som er relevant i forhold til kompetansemålsettet i kontekst - og kompetansemål for det aktuelle hovedområdet
+
| Et hovedområde i kontekst av et kompetansemålsett, vil inneholde tittel og beskrivelse som er relevant i forhold til kompetansemålsettet i kontekst - og kompetansemål for det  
 +
 
 +
aktuelle hovedområdet
|-
|-
Linje 908: Linje 910:
|-
|-
| [[#tns:laereplan|tns:laereplan]]
| [[#tns:laereplan|tns:laereplan]]
-
| Angir den kompetansen en elev skal ha etter endt opplæring på et gitt nivå/trinn i ett eller flere fag. Se også [http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan]
+
| Angir den kompetansen en elev skal ha etter endt opplæring på et gitt nivå/trinn i ett eller flere fag. Se også [http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan  
 +
 
 +
http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan]
|-
|-
Linje 916: Linje 920:
|-
|-
| [[#tns:laereplan-soek-request|tns:laereplan-soek-request]]
| [[#tns:laereplan-soek-request|tns:laereplan-soek-request]]
-
| laereplan-soek-request inneholder filterinformasjon som brukes for å kun hente ut de læreplaner man er interessert i. Ved å sette denne til null ved kalling av FinnPlan vil man få tilbake alle fag
+
| laereplan-soek-request inneholder filterinformasjon som brukes for å kun hente ut de læreplaner man er interessert i. Ved å sette denne til null ved kalling av FinnPlan vil man få  
 +
 
 +
tilbake alle fag
|-
|-
Linje 958: Linje 964:
<div id="tns:eksamensgyldighet"></div>
<div id="tns:eksamensgyldighet"></div>
==== Complex Type: tns:eksamensgyldighet ====
==== Complex Type: tns:eksamensgyldighet ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
eksamensgyldighet indikerer når man kan ta eksamen (første og siste semester) og hvilke semestere som ikke har eksamen
eksamensgyldighet indikerer når man kan ta eksamen (første og siste semester) og hvilke semestere som ikke har eksamen
Linje 974: Linje 980:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 005: Linje 1 011:
<div id="tns:elementreferanse"></div>
<div id="tns:elementreferanse"></div>
==== Complex Type: tns:elementreferanse ====
==== Complex Type: tns:elementreferanse ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Basetype
Basetype
Linje 1 021: Linje 1 027:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 074: Linje 1 080:
<div id="tns:fag"></div>
<div id="tns:fag"></div>
==== Complex Type: tns:fag ====
==== Complex Type: tns:fag ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
fag er grunntypen til opplaeringsfag og vurderingsfag
fag er grunntypen til opplaeringsfag og vurderingsfag
Linje 1 090: Linje 1 096:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 161: Linje 1 167:
<div id="tns:fag-soek-request"></div>
<div id="tns:fag-soek-request"></div>
==== Complex Type: tns:fag-soek-request ====
==== Complex Type: tns:fag-soek-request ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
fag-soek-request inneholder filterinformasjon som brukes for å kun hente ut de fag man er interessert i. Ved å sette denne til null ved kalling av FinnFag vil man få tilbake alle fag
fag-soek-request inneholder filterinformasjon som brukes for å kun hente ut de fag man er interessert i. Ved å sette denne til null ved kalling av FinnFag vil man få tilbake alle fag
Linje 1 177: Linje 1 183:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 208: Linje 1 214:
<div id="tns:fag-soek-respons"></div>
<div id="tns:fag-soek-respons"></div>
==== Complex Type: tns:fag-soek-respons ====
==== Complex Type: tns:fag-soek-respons ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Holder på en liste av [#_Complex_Type:_tns:fag-soekeresultat tns:fag-soek][#_Complex_Type:_tns:fag-soekeresultat e][#_Complex_Type:_tns:fag-soekeresultat resultat]
Holder på en liste av [#_Complex_Type:_tns:fag-soekeresultat tns:fag-soek][#_Complex_Type:_tns:fag-soekeresultat e][#_Complex_Type:_tns:fag-soekeresultat resultat]
Linje 1 224: Linje 1 230:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 243: Linje 1 249:
<div id="tns:fag-soekeresultat"></div>
<div id="tns:fag-soekeresultat"></div>
==== Complex Type: tns:fag-soekeresultat ====
==== Complex Type: tns:fag-soekeresultat ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Inneholder kortinformasjon om de fagene man har fått treff på. Denne informasjonen kan brukes videre til å hente ut full informasjon om faget basert på kode eller id
Inneholder kortinformasjon om de fagene man har fått treff på. Denne informasjonen kan brukes videre til å hente ut full informasjon om faget basert på kode eller id
Linje 1 259: Linje 1 265:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 314: Linje 1 320:
<div id="tns:fastsettelsesinformasjon"></div>
<div id="tns:fastsettelsesinformasjon"></div>
==== Complex Type: tns:fastsettelsesinformasjon ====
==== Complex Type: tns:fastsettelsesinformasjon ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Fastsettelsesinformasjon er informasjon om når læreplanen er fastsatt, av hvem og på hvilket språk
Fastsettelsesinformasjon er informasjon om når læreplanen er fastsatt, av hvem og på hvilket språk
Linje 1 330: Linje 1 336:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 361: Linje 1 367:
<div id="tns:hent-fag-fra-kode-request"></div>
<div id="tns:hent-fag-fra-kode-request"></div>
==== Complex Type: tns:hent-fag-fra-kode-request ====
==== Complex Type: tns:hent-fag-fra-kode-request ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Request type for å hente ut fag fra kode
Request type for å hente ut fag fra kode
Linje 1 377: Linje 1 383:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 396: Linje 1 402:
<div id="tns:hent-fag-fra-psi-request"></div>
<div id="tns:hent-fag-fra-psi-request"></div>
==== Complex Type: tns:hent-fag-fra-psi-request ====
==== Complex Type: tns:hent-fag-fra-psi-request ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Request type for å hente ut fag fra psi/id
Request type for å hente ut fag fra psi/id
Linje 1 412: Linje 1 418:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 431: Linje 1 437:
<div id="tns:hent-laereplan-fra-kode-request"></div>
<div id="tns:hent-laereplan-fra-kode-request"></div>
==== Complex Type: tns:hent-laereplan-fra-kode-request ====
==== Complex Type: tns:hent-laereplan-fra-kode-request ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Request type for å hente ut læreplan fra kode
Request type for å hente ut læreplan fra kode
Linje 1 447: Linje 1 453:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 466: Linje 1 472:
<div id="tns:hent-laereplan-fra-psi-request"></div>
<div id="tns:hent-laereplan-fra-psi-request"></div>
==== Complex Type: tns:hent-laereplan-fra-psi-request ====
==== Complex Type: tns:hent-laereplan-fra-psi-request ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Request type for å hente ut læreplan fra psi/id
Request type for å hente ut læreplan fra psi/id
Linje 1 482: Linje 1 488:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 501: Linje 1 507:
<div id="tns:hovedomraade"></div>
<div id="tns:hovedomraade"></div>
==== Complex Type: tns:hovedomraade ====
==== Complex Type: tns:hovedomraade ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Et hovedområde er overordnet informasjon om hva læreplanen skal dekke innenfor et tema
Et hovedområde er overordnet informasjon om hva læreplanen skal dekke innenfor et tema
Linje 1 517: Linje 1 523:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 566: Linje 1 572:
<div id="tns:hovedomraade-i-kompetansemaalsett"></div>
<div id="tns:hovedomraade-i-kompetansemaalsett"></div>
==== Complex Type: tns:hovedomraade-i-kompetansemaalsett ====
==== Complex Type: tns:hovedomraade-i-kompetansemaalsett ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
-
Et hovedområde i kontekst av et kompetansemålsett, vil inneholde tittel og beskrivelse som er relevant i forhold til kompetansemålsettet i kontekst - og kompetansemål for det aktuelle hovedområdet
+
Et hovedområde i kontekst av et kompetansemålsett, vil inneholde tittel og beskrivelse som er relevant i forhold til kompetansemålsettet i kontekst - og kompetansemål for det aktuelle  
 +
 
 +
hovedområdet
'''Derived By'''
'''Derived By'''
Linje 1 582: Linje 1 590:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 637: Linje 1 645:
<div id="tns:KodeverkverdiOfstring"></div>
<div id="tns:KodeverkverdiOfstring"></div>
==== Complex Type: tns:KodeverkverdiOfstring ====
==== Complex Type: tns:KodeverkverdiOfstring ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
En kodeverkverdi - eller stamdata-verdi inneholder en nøkkel og en beskrivelse av hva nøkkelen betyr
En kodeverkverdi - eller stamdata-verdi inneholder en nøkkel og en beskrivelse av hva nøkkelen betyr
Linje 1 653: Linje 1 661:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 678: Linje 1 686:
<div id="tns:kompetansemaal"></div>
<div id="tns:kompetansemaal"></div>
==== Complex Type: tns:kompetansemaal ====
==== Complex Type: tns:kompetansemaal ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Et kompetansemål er et mål for hva en elev skal kunne etter et gitt årstrinn
Et kompetansemål er et mål for hva en elev skal kunne etter et gitt årstrinn
Linje 1 694: Linje 1 702:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 743: Linje 1 751:
<div id="tns:kompetansemaalsett"></div>
<div id="tns:kompetansemaalsett"></div>
==== Complex Type: tns:kompetansemaalsett ====
==== Complex Type: tns:kompetansemaalsett ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Et sett av hovedområder med tilhørende kompetansemål, etter et gitt årstrinn og etter fag
Et sett av hovedområder med tilhørende kompetansemål, etter et gitt årstrinn og etter fag
Linje 1 759: Linje 1 767:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 820: Linje 1 828:
<div id="tns:kompetansemaalsett-referanse"></div>
<div id="tns:kompetansemaalsett-referanse"></div>
==== Complex Type: tns:kompetansemaalsett-referanse ====
==== Complex Type: tns:kompetansemaalsett-referanse ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Kortinformasjon om kompetansemålsett knyttet til et opplæringsfag
Kortinformasjon om kompetansemålsett knyttet til et opplæringsfag
Linje 1 836: Linje 1 844:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 1 885: Linje 1 893:
<div id="tns:laereplan"></div>
<div id="tns:laereplan"></div>
==== Complex Type: tns:laereplan ====
==== Complex Type: tns:laereplan ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
-
Angir den kompetansen en elev skal ha etter endt opplæring på et gitt nivå/trinn i ett eller flere fag. Se også [http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan]
+
Angir den kompetansen en elev skal ha etter endt opplæring på et gitt nivå/trinn i ett eller flere fag. Se også [http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan  
 +
 
 +
http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan]
'''Derived By'''
'''Derived By'''
Linje 1 901: Linje 1 911:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 040: Linje 2 050:
| tns:ArrayOfSpraakversjonert
| tns:ArrayOfSpraakversjonert
| 0..1
| 0..1
-
| Noen læreplangrupper fulgte ikke mal for nye læreplaner og slo sammen beskrivelser av grunnleggende ferdigheter. Disse måtte splittes opp for å passe i strukturen i Grep. Dette feltet gir en fritekst gjengivelse av teksten om grunnleggende ferdigheter slik den ble fastsatt av KD/Udir, og bør benyttes ved bygging av komplett dokument for utskrift.
+
| Noen læreplangrupper fulgte ikke mal for nye læreplaner og slo sammen beskrivelser av grunnleggende ferdigheter. Disse måtte splittes opp for å passe i strukturen i Grep. Dette  
 +
 
 +
feltet gir en fritekst gjengivelse av teksten om grunnleggende ferdigheter slik den ble fastsatt av KD/Udir, og bør benyttes ved bygging av komplett dokument for utskrift.
|-
|-
Linje 2 107: Linje 2 119:
==== Complex Type: tns:laereplan-referanse ====
==== Complex Type: tns:laereplan-referanse ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Kortinformasjon om læreplan og kompetansemålsett
Kortinformasjon om læreplan og kompetansemålsett
Linje 2 123: Linje 2 135:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 171: Linje 2 183:
<div id="tns:laereplan-soek-request"></div>
<div id="tns:laereplan-soek-request"></div>
==== Complex Type: tns:laereplan-soek-request ====
==== Complex Type: tns:laereplan-soek-request ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
-
laereplan-soek-request inneholder filterinformasjon som brukes for å kun hente ut de læreplaner man er interessert i. Ved å sette denne til null ved kalling av FinnPlan vil man få tilbake alle læreplaner
+
laereplan-soek-request inneholder filterinformasjon som brukes for å kun hente ut de læreplaner man er interessert i. Ved å sette denne til null ved kalling av FinnPlan vil man få  
 +
 
 +
tilbake alle læreplaner
'''Derived By'''
'''Derived By'''
Linje 2 187: Linje 2 201:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 230: Linje 2 244:
<div id="tns:laereplan-soek-respons"></div>
<div id="tns:laereplan-soek-respons"></div>
==== Complex Type: tns:laereplan-soek-respons ====
==== Complex Type: tns:laereplan-soek-respons ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Inneholder en liste av [[#tns:laereplan-soekeresultat|tns:laereplan-soekeresultat]] (kortinformasjon om læreplaner).
Inneholder en liste av [[#tns:laereplan-soekeresultat|tns:laereplan-soekeresultat]] (kortinformasjon om læreplaner).
Linje 2 246: Linje 2 260:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 265: Linje 2 279:
<div id="tns:laereplan-soekeresultat"></div>
<div id="tns:laereplan-soekeresultat"></div>
==== Complex Type: tns:laereplan-soekeresultat ====
==== Complex Type: tns:laereplan-soekeresultat ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Inneholder kortinformasjon om de læreplanene man har fått treff på. Denne informasjonen kan brukes videre til å hente ut full informasjon om læreplanen basert på kode eller id
Inneholder kortinformasjon om de læreplanene man har fått treff på. Denne informasjonen kan brukes videre til å hente ut full informasjon om læreplanen basert på kode eller id
Linje 2 281: Linje 2 295:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 348: Linje 2 362:
<div id="tns:opplaeringsfag"></div>
<div id="tns:opplaeringsfag"></div>
==== Complex Type: tns:opplaeringsfag ====
==== Complex Type: tns:opplaeringsfag ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Et opplæringsfag er et bindeledd mellom vurderingsfag og en læreplans kompetansemålsett
Et opplæringsfag er et bindeledd mellom vurderingsfag og en læreplans kompetansemålsett
Linje 2 364: Linje 2 378:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 443: Linje 2 457:
<div id="tns:semesterperiode"></div>
<div id="tns:semesterperiode"></div>
==== Complex Type: tns:semesterperiode ====
==== Complex Type: tns:semesterperiode ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Første og siste semester i en kontekst
Første og siste semester i en kontekst
Linje 2 459: Linje 2 473:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 484: Linje 2 498:
<div id="tns:spraakversjonert"></div>
<div id="tns:spraakversjonert"></div>
==== Complex Type: tns:spraakversjonert ====
==== Complex Type: tns:spraakversjonert ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
Et språkversjonert felt vil inneholde en nøkkel (språkversjon) og verdien på det språket. Om verdien ikke har en spesifikkt språkversjon, så vil nøkkelen 'default' brukes
Et språkversjonert felt vil inneholde en nøkkel (språkversjon) og verdien på det språket. Om verdien ikke har en spesifikkt språkversjon, så vil nøkkelen 'default' brukes
Linje 2 500: Linje 2 514:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 515: Linje 2 529:
| Språket verdien er på. Følger [http://psi.oasis-open.org/iso/639 http://psi.oasis-open.org/iso/639]
| Språket verdien er på. Følger [http://psi.oasis-open.org/iso/639 http://psi.oasis-open.org/iso/639]
-
I tillegg oppgis det en verdi ‘default’ som angir at dette er “standardverdien” til feltet. ‘Default’ kan altså brukes der man ikke er interessert i å vise flere språkversjoner – evt der språkinformasjon ikke er angitt
+
I tillegg oppgis det en verdi ‘default’ som angir at dette er “standardverdien” til feltet. ‘Default’ kan altså brukes der man ikke er interessert i å vise flere språkversjoner – evt  
 +
 
 +
der språkinformasjon ikke er angitt
|-
|-
Linje 2 527: Linje 2 543:
<div id="tns:vurdering"></div>
<div id="tns:vurdering"></div>
==== Complex Type: tns:vurdering ====
==== Complex Type: tns:vurdering ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
vurdering inneholder informasjon om hvordan et fag skal evalueres
vurdering inneholder informasjon om hvordan et fag skal evalueres
Linje 2 543: Linje 2 559:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 592: Linje 2 608:
<div id="tns:vurderingsfag"></div>
<div id="tns:vurderingsfag"></div>
==== Complex Type: tns:vurderingsfag ====
==== Complex Type: tns:vurderingsfag ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
vurderingsfag er et fag en elev kan vurderes i. vurderingsfag og fag blir ofte brukt om en annen
vurderingsfag er et fag en elev kan vurderes i. vurderingsfag og fag blir ofte brukt om en annen
Linje 2 608: Linje 2 624:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 777: Linje 2 793:
<div id="tns:utdanningsprogram"></div>
<div id="tns:utdanningsprogram"></div>
==== Complex Type: tns:utdanningsprogram ====
==== Complex Type: tns:utdanningsprogram ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
<nowiki>Utdanningsprogram er [TODO]</nowiki>
<nowiki>Utdanningsprogram er [TODO]</nowiki>
Linje 2 793: Linje 2 809:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-
Linje 2 872: Linje 2 888:
<div id="tns:programomraade"></div>
<div id="tns:programomraade"></div>
==== Complex Type: tns:programomraade ====
==== Complex Type: tns:programomraade ====
-
'''Description'''
+
'''Beskrivelse'''
<nowiki>Programområde er [TODO]</nowiki>
<nowiki>Programområde er [TODO]</nowiki>
Linje 2 888: Linje 2 904:
! Component
! Component
! Type
! Type
-
! Occurs
+
! Kardinalitet
-
! Description
+
! Beskrivelse
|-
|-

Revisjonen fra 26. mar 2012 kl. 11:02

Dette dokumentet er under arbeid, og tjenestene beskrevet under er ennå ikke lansert offisielt.

Innhold

Dokumentasjon av LæreplanSpørringSoap Web Service

Oversikt

Beskrivelse Dette dokumentet inneholder dokumentasjon av følgende Web Services:
This document contains Web Service descriptions for the following services.

Web Services


Navn Beskrivelse
LæreplanSpørringSoap Web Service-grensesnitt for å hente Grep-data

LæreplanSpørringSoap Web Service

Beskrivelse

Web Service-grensesnitt for å hente Grep-data

Type

SOAP

Style

Document

(menes det her at det er meldigsstilen "Document Style" som brukes, og ikke "RPC Style"?) Bemerkninger

Versjon 0.9
(Er dette versjon av dokumentet, eller er det versjon "Document Style""?)

Se også


Metoder: LæreplanSpørringSoap

Metoder


Navn Beskrivelse
FinnFag Finner fag basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier vil gi tilbake alle fag
FinnPlaner Finner læreplaner basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier vil gi tilbake alle læreplaner
HentFagFraKode Henter ett spesifikt fag basert på koden til faget
HentFagFraPsi Henter ett spesifikt fag basert på PSIen (IDen) til faget
HentPlanFraKode Henter en spesifikk læreplan basert på kode
HentPlanFraPsi Henter en spesifikk læreplan basert på kode

Metode: FinnFag

Beskrivelse

Finner fag basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier vil gi tilbake alle fag

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/FinnFag

Style

Document

Input (Literal)

Metoden FinnFag tar følgende argument:

Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE   1..1  
tns:request tns:fag-soek-request 0..1 Se tns:fag-soek-request

Output (Literal)

Metoden FinnFagResponse tar følgende argument:

Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:FinnFagResult tns:fag-soek-respons 0..1 Se tns:fag-soek-respons

Metode: FinnPlaner

Beskrivelse

Finner læreplaner basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier (null) vil gi tilbake alle læreplaner

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/FinnPlaner

Style

Document

Input (Literal)

Metoden FinnPlaner tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:request tns:laereplan-soek-request 0..1 Se tns:laereplan-soek-request

Output (Literal)

Metoden FinnPlanerResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:FinnPlanerResult tns:laereplan-soek-respons 0..1 Se tns:laereplan-soek-respons

Metode: FinnProgramomraader

Beskrivelse

Finner programområder basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier (null) vil gi tilbake alle programområder

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/FinnProgramomraader

Style

Document

Input (Literal)

Metoden FinnPlaner tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:request tns:programomraade-soek-request (!) 0..1 Se tns:programomraade-soek-request [!)

Output (Literal)

Metoden FinnPlanerResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:FinnProgramomraaderResult tns:programomraade-soek-respons (!) 0..1 Se tns:programomraade-soek-respons (!)

Metode: FinnUtdanningsprogram

Beskrivelse

Finner utdanningsprogram basert på søkekriterier. Ingen søkekriterier (null) vil gi tilbake alle utdanningsprogram

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/FinnUtdanningsprogram

Style

Document

Input (Literal)

Metoden FinnPlaner tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:request tns:utdanningsprogram-soek-request (!) 0..1 Se tns:utdanningsprogram-soek-request (!)

Output (Literal)

Metoden FinnPlanerResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:FinnProgramomraaderResult tns:utdanningsprogram-soek-respons (!) 0..1 Se tns:utdanningsprogram-soek-respons (!)

Metode: HentFagFraKode

Beskrivelse

Henter ett spesifikt fag basert på koden til faget

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/HentFagFraKode

Style

Document

Input (Literal)

Metoden HentFagFraKode tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:request tns:hent-fag-fra-kode-request 0..1 Se tns:hent-fag-fra-kode-request

Output (Literal)

Metoden HentFagFraKodeResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:HentFagFraKodeResult tns:vurderingsfag 0..1 Se tns:vurderingsfag

Metode: HentFagFraPsi

Beskrivelse

Henter ett spesifikt fag basert på PSIen (IDen) til faget

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/HentFagFraPsi

Style

Document

Input (Literal)

Metoden HentFagFraPsi tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:request tns:hent-fag-fra-psi-request 0..1 Se tns:hent-fag-fra-psi-request

Output (Literal)

Metoden HentFagFraPsiResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:HentFagFraPsiResult tns:vurderingsfag 0..1 Se tns:vurderingsfag

Metode: HentPlanFraKode

Beskrivelse

Henter en spesifikk læreplan basert på kode

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/HentPlanFraKode

Style

Document

Input (Literal)

Metoden HentPlanFraKode tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:kode tns:hent-laereplan-fra-kode-request 0..1 Se tns:hent-laereplan-fra-kode-request

Output (Literal)

Metoden HentPlanFraKodeResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:HentPlanFraKodeResult tns:laereplan 0..1 Se tns:laereplan

Metode: HentPlanFraPsi

Beskrivelse

Henter en spesifikk læreplan basert på psi

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/HentPlanFraPsi

Style

Document

Input (Literal)

Metoden HentPlanFraPsi tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:psi tns:hent-laereplan-fra-psi-request 0..1 Se tns:hent-laereplan-fra-psi-request

Output (Literal)

Metoden HentPlanFraPsiResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:HentPlanFraPsiResult tns:laereplan 0..1 Se tns:laereplan

Metode: HentProgramomraadeFraPsi

Beskrivelse

Henter et spesifikt programområde basert på psi

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/HentProgramomraadeFraPsi

Style

Document

Input (Literal)

Metoden HentPlanFraPsi tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:psi tns:hent-programomraade-fra-psi-request (!) 0..1 Se tns:hent-programomraade-fra-psi-request (!)

Output (Literal)

Metoden HentPlanFraPsiResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:HentProgramomraadeFraPsiResult tns:programomraade (!) (feil i .odt ) 0..1 Se tns:programomraade (!) (feil i .odt )

Metode: HentProgramomraadeFraKode

Beskrivelse

Henter et spesifikt programområde basert på kode

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/HentProgramomraadeFraKode

Style

Document

Input (Literal)

Metoden HentPlanFraPsi tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:psi tns:hent-programomraade-fra-kode-request (!) 0..1 Se tns:hent-programomraade-fra-kode-request (!)

Output (Literal)

Metoden HentPlanFraPsiResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:HentProgramomraadeFraKodeResult tns:programomraade (!) (feil i .odt ) 0..1 Se tns:programomraade (!) (feil i .odt )

Metode: HentUtdanningsprogramFraPsi

Beskrivelse

Henter et spesifikt utdanningsprogram basert på psi

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/HentUtdanningsprogramFraPsi

Style

Document

Input (Literal)

Metoden HentPlanFraPsi tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:psi tns:hent-utdanningsprogram-fra-psi-request (!) 0..1 Se tns:hent-utdanningsprogram-fra-psi-request (!)

Output (Literal)

Metoden HentPlanFraPsiResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:HentUtdanningsprogramFraPsiResult tns:utdanningsprogram (!) (feil i .odt ) 0..1 Se tns:utdanningsprogram (!) (feil i .odt )

Metode: HentUtdanningsprogramFraKode

Beskrivelse

Henter et spesifikt utdanningsprogram basert på kode

Action

http://psi.udir.no/kl06/2011/03/GrepSoap/HentUtdanningsprogramFraKode

Style

Document

Input (Literal)

Metoden HentPlanFraPsi tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:psi tns:hent-utdanningsprogram-fra-kode-request(!) (feil i .odt ) 0..1 Se tns:hent-utdanningsprogram-fra-kode-request(!) (feil i .odt )

Output (Literal)

Metoden HentPlanFraPsiResponse tar følgende argument:


Element Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:HentUtdanningsprogramFraKodeResult tns:utdanningsprogram(!) (feil i .odt ) 0..1 Se tns:utdanningsprogram(!) (feil i .odt )

Complex Types: LæreplanSpørringSoap

Complex Types


Name Beskrivelse
tns:eksamensgyldighet Eksamensgyldighet indikerer når man kan ta eksamen (første og siste semester) og hvilke semestere som ikke har eksamen
tns:elementreferanse Basetype
tns:fag fag er grunntypen til opplæringsfag og vurderingsfag
tns:fag-soek-request fag-soek-request inneholder filterinformasjon som brukes for å kun hente ut de fag man er interessert i. Ved å sette denne til null ved kalling av FinnFag vil man få tilbake alle fag
tns:fag-soek-respons Holder på en liste av fag-soekeresultat
tns:fag-soekeresultat Inneholder kortinformasjon om de fagene man har fått treff på. Denne informasjonen kan brukes videre til å hente ut full informasjon om faget basert på kode eller id
tns:fastsettelsesinformasjon Fastsettelsesinformasjon er informasjon om når læreplanen er fastsatt, av hvem og på hvilket språk
tns:hent-fag-fra-kode-request Request-type for å hente ut fag fra kode
tns:hent-fag-fra-psi-request Request-type for å hente ut fag fra psi/id
tns:hent-laereplan-fra-kode-request Request-type for å hente ut læreplan fra kode
tns:hent-laereplan-fra-psi-request Request-type for å hente ut læreplan fra psi/id
tns:hovedomraade Et hovedområde er overordnet informasjon om hva læreplanen skal dekke innenfor et tema
tns:hovedomraade-i-kompetansemaalsett Et hovedområde i kontekst av et kompetansemålsett, vil inneholde tittel og beskrivelse som er relevant i forhold til kompetansemålsettet i kontekst - og kompetansemål for det

aktuelle hovedområdet

tns:KodeverkverdiOfstring En kodeverkverdi - eller stamdata-verdi inneholder en nøkkel og en beskrivelse av hva nøkkelen betyr
tns:kompetansemaal Et kompetansemål er et mål for hva en elev skal kunne etter et gitt årstrinn
tns:kompetansemaalsett Et sett av hovedområder med tilhørende kompetansemål, etter et gitt årstrinn og etter fag
tns:kompetansemaalsett-referanse Kortinformasjon om kompetansemålsett knyttet til et opplæringsfag
tns:laereplan Angir den kompetansen en elev skal ha etter endt opplæring på et gitt nivå/trinn i ett eller flere fag. Se også [http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan

http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan]

tns:laereplan-referanse Kortinformasjon om læreplan og kompetansemålsett
tns:laereplan-soek-request laereplan-soek-request inneholder filterinformasjon som brukes for å kun hente ut de læreplaner man er interessert i. Ved å sette denne til null ved kalling av FinnPlan vil man få

tilbake alle fag

tns:laereplan-soek-respons Inneholder en liste av laereplan-soekeresultat
tns:laereplan-soekeresultat Inneholder kortinformasjon om de læreplanene man har fått treff på. Denne informasjonen kan brukes videre til å hente ut full informasjon om læreplanen basert på kode eller id
tns:opplaeringsfag Et opplæringsfag er et bindeledd mellom vurderingsfag og en læreplans kompetansemålsett
tns:semesterperiode Første og siste semester i en kontekst
tns:spraakversjonert Et språkversjonert felt vil inneholde en nøkkel (språkversjon) og verdien på det språket. Om verdien ikke har en spesifikkt språkversjon, så vil nøkkelen 'default' brukes
tns:vurdering Vurdering inneholder informasjon om hvordan et fag skal evalueres
tns:vurderingsfag Vurderingsfag er et fag en elev kan vurderes i. Begrepet vurderingsfag og fag blir ofte brukt om en annen
tns:programomraade Programområde [TODO: mangler beskrivelse]
tns:utdanningsprogram Utdanningsprogram[TODO: mangler beskrivelse]

Complex Type: tns:eksamensgyldighet

Beskrivelse

eksamensgyldighet indikerer når man kan ta eksamen (første og siste semester) og hvilke semestere som ikke har eksamen

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:foerste-semester tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 Første semester man kan ta eksamen
tns:semester-uten-eksamen tns:ArrayOfKodeverkverdiOfstring 0..1 Semester hvor det ikke avholdes eksamen
tns:siste-semester tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 Siste semester for når man kan ta eksamen

Complex Type: tns:elementreferanse

Beskrivelse

Basetype

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Id er elementets identifikator. Denne tilsvarer elementets psi i Grep.
tns:kode xsd:string 0..1 Elementets kode
tns:url-data xsd:string 0..1 Url til informasjon om elementet for maskinell behandling
tns:url-psi xsd:string 0..1 Url til informasjon om elementet for brukere
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Elementets tittel, med alle tilgjengelige oversettelser til språk

Referenced By

Complex Type: tns:fag

Beskrivelse

fag er grunntypen til opplaeringsfag og vurderingsfag

Derived By

Extending tns:elementreferanse

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1 Se tns:elementreferanse
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:erstatter tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Hvilke fag dette faget erstatter
tns:erstattes-av tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Hvilke fag som erstatter dette faget
tns:sist-endret xsd:dateTime 0..1 Når faget sist ble endret
tns:tilgjengelige-spraak tns2:ArrayOfstring 0..1 Hvilke tilgjengelige språk faget finnes på

Referenced By

Complex Type: tns:fag-soek-request

Beskrivelse

fag-soek-request inneholder filterinformasjon som brukes for å kun hente ut de fag man er interessert i. Ved å sette denne til null ved kalling av FinnFag vil man få tilbake alle fag

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:kode xsd:string 0..1 Koden, eller deler av koden på faget
tns:tittel xsd:string 0..1 Tittel, eller delvis tittel på faget
tns:sist-endret xsd:dateTime 0..1 Om denne er satt, så får man treff på fag som er oppdatert etter denne datoen

Complex Type: tns:fag-soek-respons

Beskrivelse

Holder på en liste av [#_Complex_Type:_tns:fag-soekeresultat tns:fag-soek][#_Complex_Type:_tns:fag-soekeresultat e][#_Complex_Type:_tns:fag-soekeresultat resultat]

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:treff tns:ArrayOffag-soekeresultat 0..1 Treff inneholder en liste over treffresultat av typen FagSøkResultat

Complex Type: tns:fag-soekeresultat

Beskrivelse

Inneholder kortinformasjon om de fagene man har fått treff på. Denne informasjonen kan brukes videre til å hente ut full informasjon om faget basert på kode eller id

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:sist-endret xsd:dateTime 0..1 Når faget sist ble endret
tns:id xsd:string 0..1 Identifikator på faget. Tilsvarer fagets psi i Grep
tns:kode xsd:string 0..1 Fagets kode
tns:titler tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Fagets titler, med alle tilgjengelige språkvarianter
tns:tittel xsd:string 0..1 Fagets hovedtittel
tns:url-data xsd:string 0..1 Url til detaljert informasjon om faget, til maskinell behandling
tns:url-psi xsd:string 0..1 Url til detaljert informasjon om faget, for brukere

Complex Type: tns:fastsettelsesinformasjon

Beskrivelse

Fastsettelsesinformasjon er informasjon om når læreplanen er fastsatt, av hvem og på hvilket språk

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:fastsatt-dato xsd:dateTime 0..1 Fastsettelsesdato
tns:fastsettelsestekst tns:spraakversjonert 0..1 Beskrivelse av fastsettelsen
tns:fastsatt-spraak tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 Språket læreplanen er fastsatt på

Complex Type: tns:hent-fag-fra-kode-request

Beskrivelse

Request type for å hente ut fag fra kode

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:kode xsd:string 0..1 Koden til faget

Complex Type: tns:hent-fag-fra-psi-request

Beskrivelse

Request type for å hente ut fag fra psi/id

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:psi xsd:string 0..1 Psi’en (eller identifikatoren) til faget

Complex Type: tns:hent-laereplan-fra-kode-request

Beskrivelse

Request type for å hente ut læreplan fra kode

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:kode xsd:string 0..1 Koden til læreplanen

Complex Type: tns:hent-laereplan-fra-psi-request

Beskrivelse

Request type for å hente ut læreplan fra psi/id

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:psi xsd:string 0..1 Psi’en (eller identifikatoren) til læreplanen

Complex Type: tns:hovedomraade

Beskrivelse

Et hovedområde er overordnet informasjon om hva læreplanen skal dekke innenfor et tema

Derived By

Extending tns:elementreferanse

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:beskrivelse tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Språkversjonert beskrivelse av hovedområdet

Complex Type: tns:hovedomraade-i-kompetansemaalsett

Beskrivelse

Et hovedområde i kontekst av et kompetansemålsett, vil inneholde tittel og beskrivelse som er relevant i forhold til kompetansemålsettet i kontekst - og kompetansemål for det aktuelle

hovedområdet

Derived By

Extending [[#tns:elementreferanse|tns:elementreferanse]

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Hovedområdets tittel i kontekst av kompetansemålsettet (kan varierere fra hovedområdets hovedtittel)
tns:beskrivelse tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Beskrivelsen av hovedområdet i kontekst av kompetansemålsettet (kan variere fra hovedområdets beskrivelse)
tns:kompetansemaal tns:ArrayOfKompetansemaal 0..1 Liste av kompetansemål

Complex Type: tns:KodeverkverdiOfstring

Beskrivelse

En kodeverkverdi - eller stamdata-verdi inneholder en nøkkel og en beskrivelse av hva nøkkelen betyr

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:beskrivelse tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 En språkversjonert liste av beskrivelser for nøkkelen
tns:noekkel xsd:string 0..1 Nøkkelen (psi’en) til kodeverk-verdien

Complex Type: tns:kompetansemaal

Beskrivelse

Et kompetansemål er et mål for hva en elev skal kunne etter et gitt årstrinn

Derived By

Extending tns:elementreferanse

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:rekkefoelge xsd:int 0..1 Rekkefølgen kompetansemål skal oppfylles

Complex Type: tns:kompetansemaalsett

Beskrivelse

Et sett av hovedområder med tilhørende kompetansemål, etter et gitt årstrinn og etter fag

Derived By

Extending tns:elementreferanse

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:etter-fag tns:ArrayOfopplaeringsfag 0..1 Målsettet skal være oppfylt etter gitte fag
tns:etter-aarstrinn tns:ArrayOfKodeverkverdiOfstring 0..1 Målsettet skal være oppfylt etter et gitt årstrinn
tns:hovedomraader tns:ArrayOfhovedomraade-i-kompetansemaalsett 0..1 Hvilke hovedområder kompetansemålsettet inneholder

Complex Type: tns:kompetansemaalsett-referanse

Beskrivelse

Kortinformasjon om kompetansemålsett knyttet til et opplæringsfag

Derived By

Extending [[#tns:elementreferanse|tns:elementreferanse]

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:trinn tns:ArrayOfKodeverkverdiOfstring 0..1 Hvilke årstrinn kompetansemålsettet skal være oppfylt etter

Complex Type: tns:laereplan

Beskrivelse

Angir den kompetansen en elev skal ha etter endt opplæring på et gitt nivå/trinn i ett eller flere fag. Se også [http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan

http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Læreplan]

Derived By

Extending tns:elementreferanse

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:fastsettelsesinformasjon tns:fastsettelsesinformasjon 0..1 Se tns:fastsettelsesinformasjon
tns:gyldig-fra xsd:dateTime 0..1 Læreplanens gyldig-fra dato
tns:gyldig-til xsd:dateTime 0..1 Læreplanen eventuelle sluttdato for gyldighet
tns:erstatter tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Hvilke læreplaner denne læreplanen erstatter
tns:erstattet-av tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Hvilke læreplaner som erstatter denne læreplanen
tns:tilgjengelige-spraak tns:ArrayOfKodeverkverdiOfstring 0..1 Hvilke tilgjengelige språk finnes denne læreplanen på
tns:formaal-overskrift tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Overskrift for formål
tns:formaal tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Læreplanens formål
tns:timetall-beskrivelse tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Timetall som bestemt i fag-og timefordeling.
tns:struktur-felles-programfag tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Struktur for felles programfag.
tns:grunnleggende-ferdigheter-beskrivelse tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Innledning til grunnleggende ferdigheter.
tns:grunnleggende-ferdigheter-muntlig tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Beskrivelse av grunnleggende ferdighet.
tns:grunnleggende-ferdigheter-skriftlig tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Beskrivelse av grunnleggende ferdighet.
tns:grunnleggende-ferdigheter-lese tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Beskrivelse av grunnleggende ferdighet.
tns:grunnleggende-ferdigheter-regne tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Beskrivelse av grunnleggende ferdighet.
tns:grunnleggende-ferdigheter-digitale-verktoey tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Beskrivelse av grunnleggende ferdighet.
tns:grunnleggende-ferdigheter-digitale-fritekst tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Noen læreplangrupper fulgte ikke mal for nye læreplaner og slo sammen beskrivelser av grunnleggende ferdigheter. Disse måtte splittes opp for å passe i strukturen i Grep. Dette

feltet gir en fritekst gjengivelse av teksten om grunnleggende ferdigheter slik den ble fastsatt av KD/Udir, og bør benyttes ved bygging av komplett dokument for utskrift.

tns:hovedomraade-overskrift tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Overskriften for hovedområdeinnledningen
tns:hovedomraade-innledning tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Beskrivelse av hovedområdet
tns:hovedomraader tns:ArrayOfhovedomraade 0..1 Liste over hovedområder
tns:hovedomraade-fritekst tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Om denne er fylt ut, så skal den erstatte all strukturert informasjon rundt hovedområder
tns:kompetansemaal-innledning tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Innledning til kompetansemålene
tns:kompetansemaalsett tns:ArrayOfKompetansemaalsett 0..1 Læreplanens kompetansemålsett
tns:vurdering tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Læreplanens vurderingskapittel
tns:merkelapper tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Læreplanens merkelapper
tns:siste-eksamen xsd:dateTime 0..1 Læreplanens siste eksamen
tns:sist-endret xsd:dateTime 0..1 Når læreplanen sist ble endret

Complex Type: tns:laereplan-referanse

Beskrivelse

Kortinformasjon om læreplan og kompetansemålsett

Derived By

Extending tns:elementreferanse

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kompetansemaalsett tns:ArrayOfKompetansemaalsettReferanse 0..1 Kortinformasjon om læreplanens kompetansemålsett

Complex Type: tns:laereplan-soek-request

Beskrivelse

laereplan-soek-request inneholder filterinformasjon som brukes for å kun hente ut de læreplaner man er interessert i. Ved å sette denne til null ved kalling av FinnPlan vil man få

tilbake alle læreplaner

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:gyldig-fra xsd:dateTime 0..1 Om denne er satt, så får man treff på alle læreplaner som er gyldig på denne datoen eller senere
tns:gyldig-til xsd:dateTime 0..1 Om denne er satt så får man treff på læreplaner med sluttdato på gyldig til eller tidligere
tns:kode xsd:string 0..1 Hel eller delvis kode til læreplanen
tns:tittel xsd:string 0..1 Hel eller delvis tittel til læreplanen
tns:sist-endret xsd:dateTime 0..1 Om denne er satt, så får man treff på læreplaner som er oppdatert etter denne datoen

Complex Type: tns:laereplan-soek-respons

Beskrivelse

Inneholder en liste av tns:laereplan-soekeresultat (kortinformasjon om læreplaner).

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:treff tns:ArrayOflaereplan-soekeresultat 0..1 Liste over kortinformasjon om læreplan

Complex Type: tns:laereplan-soekeresultat

Beskrivelse

Inneholder kortinformasjon om de læreplanene man har fått treff på. Denne informasjonen kan brukes videre til å hente ut full informasjon om læreplanen basert på kode eller id

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:sist-endret xsd:dateTime 0..1 Når læreplanen sist ble endret
tns:gyldig-fra xsd:dateTime 0..1 Læreplanens start-dato
tns:gyldig-til xsd:dateTime 0..1 Læreplanens eventuelle sluttdato
tns:id xsd:string 0..1 Læreplanens identifikator, tilsvarer læreplanens psi i Grep
tns:kode xsd:string 0..1 Læreplanens kode
tns:titler tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Læreplanens tittel med alle språkversjoner
tns:tittel xsd:string 0..1 Læreplanens tittel på læreplanens fastsatte språk
tns:url-data xsd:string 0..1 Url til detaljert informasjon om læreplanen, for maskinell behandling
tns:url-psi xsd:string 0..1 Url til detaljert informasjon om læreplanen, for brukere

Complex Type: tns:opplaeringsfag

Beskrivelse

Et opplæringsfag er et bindeledd mellom vurderingsfag og en læreplans kompetansemålsett

Derived By

Extending tns:fag

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:erstatter tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Se tns:fag
tns:erstattes-av tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Se tns:fag
tns:sist-endret xsd:dateTime 0..1 Se tns:fag
tns:tilgjengelige-spraak tns2:ArrayOfstring 0..1 Se tns:fag
tns:laereplan-referanser tns:ArrayOflaereplan-referanse 0..1 Se tns:fag
tns:tilknyttede-vurderingsfag tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Vurderingsfag som er tilknyttet dette opplæringsfaget

Complex Type: tns:semesterperiode

Beskrivelse

Første og siste semester i en kontekst

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:foerste-semester tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 Første semester
tns:siste-semester tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 Siste semester

Complex Type: tns:spraakversjonert

Beskrivelse

Et språkversjonert felt vil inneholde en nøkkel (språkversjon) og verdien på det språket. Om verdien ikke har en spesifikkt språkversjon, så vil nøkkelen 'default' brukes

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:noekkel xsd:string 0..1 Språket verdien er på. Følger http://psi.oasis-open.org/iso/639

I tillegg oppgis det en verdi ‘default’ som angir at dette er “standardverdien” til feltet. ‘Default’ kan altså brukes der man ikke er interessert i å vise flere språkversjoner – evt

der språkinformasjon ikke er angitt

tns:verdi xsd:string 0..1 Verdien på det gitte språket

Complex Type: tns:vurdering

Beskrivelse

vurdering inneholder informasjon om hvordan et fag skal evalueres

Derived By

Restricting xsd:anyType

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:hoeyeste-nivaa xsd:boolean 0..1 Høyeste nivå i ordinært løp [sjekk med Frode]
tns:standpunktvurdering xsd:boolean 0..1 Om det gis standpunktvurdering i faget.
tns:type-eksamensfag tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 Trekkfag/obligatorisk/ingen eksamen/etc
tns:type-eksamensordning tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 Hvilke eksamensformer kan eksamen ha.
tns:vurderingsform tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 Hvordan vurderes faget. Tall, bestått, deltatt, etc.
tns:eksamensform-paa-vitnemaalet tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 Hvilken eksamensform skal føres på vitnemålet som (kan være skriftlig, selv om eksamensordningen er «skriftlig eller muntlig»)

Complex Type: tns:vurderingsfag

Beskrivelse

vurderingsfag er et fag en elev kan vurderes i. vurderingsfag og fag blir ofte brukt om en annen

Derived By

Extending tns:fag

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:erstatter tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Se tns:fag
tns:erstattes-av tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Se tns:fag
tns:sist-endret xsd:dateTime 0..1 Se tns:fag
tns:tilgjengelige-spraak tns2:ArrayOfstring 0..1 Hvilke språk faget er tilgjengelig på
tns:bygger-paa-fag tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Hvilke fag dette faget bygger på
tns:fagtype tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 Hva slags type fag dette er
tns:merkelapper tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Fagets merkelapper
tns:merknader tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Ekstrainformasjon om faget
tns:naar-gis-det-undervisning tns:semesterperiode 0..1 I hvilken periode det gis undervisning i faget
tns:naar-kan-man-ta-eksamen tns:eksamensgyldighet 0..1 Se tns:eksamensgyldighet
tns:omfang-brutto xsd:string 0..1 Årstimer
tns:omfang-kompetansemaalsett xsd:string 0..1 Omfang kompetansemålsettet
tns:omfang-totalt xsd:string 0..1 Omfang så langt (for fag som kan avsluttes etter 1,2 eller 3 år)
tns:omfang-vitnemaal xsd:string 0..1 Omfang som skal føres på vitnemål
tns:oppgave xsd:string 0..1 Om eksamensoppgave utarbeides lokalt eller sentralt
tns:opplaeringsfag tns:ArrayOfopplaeringsfag 0..1 Hvilket opplæringsfag vurderingsfaget har. Kan i noen tilfeller være flere
tns:opplaeringsniva [[#tns:KodeverkverdiOfstring|tns:KodeverkverdiOfstring] 0..1 Grunnskole eller videregående opplæring
tns:sensur xsd:string 0..1 Om eksamen har lokal eller sentral sensur
tns:tilknyttede-programomraader tns:ArrayOfElementReferanse 0..1 Programområder some r tilknyttet dette faget
tns:vurdering-elev-laerling tns:vurdering 0..1 Vurdering for elev og lærling
tns:vurdering-privatist tns:vurdering 0..1 Vurdering for privatister

Complex Type: tns:utdanningsprogram

Beskrivelse

Utdanningsprogram er [TODO]

Derived By

Extending tns:elementreferanse

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kortform tns: ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Kortform
tns:type-utdanningsprogram tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 [TODO]
tns:beskrivelse tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 [TODO]
tns:erstatter-utdanningsprogram tns: ArrayOfElementReferanse 0..1 Utdanningsprogrammet som blir erstattet av denne
tns:foerste-semester tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 [TODO]
tns:siste-semester tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 [TODO]

Complex Type: tns:programomraade

Beskrivelse

Programområde er [TODO]

Derived By

Extending tns:elementreferanse

Content Model

Contains elements as defined in the following table.


Component Type Kardinalitet Beskrivelse
SEQUENCE 1..1
tns:id xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kode xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-data xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:url-psi xsd:string 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:tittel tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Se tns:elementreferanse
tns:kortform tns: ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Kortform
tns:nasjonal-variant xsd:string 0..1 [TODO]
tns:landslinje xsd:boolean 0..1 [TODO]
tns:landsdekkende-linje xsd:boolean 0..1 [TODO]
tns:programomraade-type xsd:string 0..1 [TODO]
tns:aarstimer xsd:string 0..1 [TODO]
tns:aarstimer-samisk xsd:string 0..1 [TODO]
tns:aarstimer-doeve-og-tunghoerte xsd:string 0..1 [TODO]
tns:aarstimer-formgivingsfag xsd:string 0..1 [TODO]
tns:beskrivelse tns:ArrayOfSpraakversjonert 0..1 Beskrivelse av programområdet
tns:relatert-merkelapp tns:ArrayOfelementreferanse 0..1 Relaterte merkelapper
tns:foerste-semester tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 [TODO]
tns:siste-semester tns:KodeverkverdiOfstring 0..1 [TODO]
tns:aarstrinn Tns:kodeverkverdi 0..1 [TODO]
tns:bygger-paa-programomraade tns:ArrayOfelementreferanse 0..1 [TODO]
tns:erstatter-programomraade tns:ArrayOfelementreferanse 0..1 Programområdet denne er en erstatning for
tns:tilknyttede-utdanningsprogram tns:ArrayOfelementreferanse 0..1 Utdanningsprogram dette programområdet .. [TODO]
tns:tilknyttede-laereplaner tns:ArrayOfelementreferanse 0..1 Læreplaner dette programområdet .. [TODO]
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy