Programområde

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Lagt inn fra Frodes dokument: Definisjoner og begrep)
 
Linje 1: Linje 1:
 +
== Definisjon ==
Programområde er en fastsatt pakke av fag (eller en gitt pakke man kan velge fag fra) i Vg2 eller Vg3. Disse gir et gitt samlet [[årstimetall]].
Programområde er en fastsatt pakke av fag (eller en gitt pakke man kan velge fag fra) i Vg2 eller Vg3. Disse gir et gitt samlet [[årstimetall]].
-
Vg1 studiespesialisering med forgivingsfag blir også klassifisert som et programområde.
+
Alle programområdene, unntatt påbygging til generell studiekompetanse, tilhører et udanningsprogram.<br>
 +
Alle programområder på Vg2 har definert hvilket utdanningsprogram på Vg1 det bygger på (noen kan bygge på flere, jf [[kryssløp]]) og hvilke programområde på Vg3 det kan føre til.
 +
 
 +
Vg1 studiespesialisering med formgivingsfag blir også klassifisert som et programområde. Se for øvrig punkt 2 i [[Utdanningsprogram]].
 +
 
 +
== Koder i Grep ==
 +
Programområde er et eget element i Grep og det er til sammen 284 forskjellige programområder.
 +
 
 +
'''Koden består av fire deler'''<br>
 +
* Første del er to bokstaver tilsvarende koden for ett av utdanningsprogrammene, eks EL (Utdanningsprogram for Elektrofag)
 +
* Andre del består av tre bokstaver knyttet til navnet på programområdet, for eksempel AUT (for programområde for automatisering).
 +
* Tredje del består av tallet 1,2,3 eller 4. Det angir hvilket trinn programområdet ligger på, dvs 1 = Vg1, 2=Vg2, 3=Vg3 og 4= ”Vg4”. Noen fag (flyfag) har fire års opplæring selv om Vg4 ikke er et offisiell betegnelse i Kunnskapsløftet.
 +
* Siste del består av fire tankestreker ----. Her kan fylkeskommunene legge inn ekstra informasjon for deres eget formål (f eks at dette er et tilrettelagt programområde). Vi benytter ikke dette, men statistikkavdelingen innhenter og bruker dette for sine formål, slik at det er delvis avtalt nasjonalt hva som kan brukes. Vi bruker disse feltene for Steinerskolen ved at det i de to første tankestrekene blir erstattet med RS (Rudolf Steiner).
 +
 
 +
Eksempel kode i vanlig skole: ELAUT2---- (Programområde for automatisering Vg2 i utdanningsprogram for elektorfag)<br>
 +
Eksempel kode Rudolf Steiner: STREA2RS-- (Programområde for realfag i 2. år (tror de på RS bruker betegnelsen 2. år istedenfor Vg2) utdanningsprogram for studiespesialisering iht planer for Rudolf Steinerskolen)
 +
 
 +
== Felt i Grep ==
 +
Det offisielle navnet i Grep består bare av selve navnet på programområdet ingen innledning, eks; Realfag (ikke  Programområde for  realfag som egentlig er den fulle offisielle tittelen).
 +
=== Informasjon om programområdet ===
 +
* kode
 +
* navn
 +
* gyldighet (første- og siste semester)
 +
* årstimer ordinært
 +
* årstimer  samisk
 +
* årstimer  døve
 +
* (årstimer formgiving)
 +
=== Språk ===
 +
* de vanlige<br>(vi benytter ikke kortform)
 +
=== Kobling ===
 +
* hvilket utdanningsprogram programområdet tilhører
 +
* årstrinn
 +
* nasjonal variant
 +
* om programområdet eventuelt erstatter et annet
 +
=== Programområdet bygger på ===
 +
* hvilket utdanningsprogram eller progamområde man må ha forut
 +
 
 +
== Unntak ==
 +
Det er angitt en egen kode for elever som har fullførte grunnkurs og VK1 fra Reform 94, som ikke følger denne oppbyggingen (kodene er: R94GK1----, R94VK1----).
 +
 
 +
Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfag er ikke knyttet til et spesielt utdanningsprogram og første del av koden er derfor PB, for øvrig følger prinsippene. (Det samme gjelder et ”konstruert programområde” som benyttes for voksne og heter ”Fag til studiekompetanse” hvor koden er PBPÅB4----).
 +
 
 +
Særløp er et programområde som går over to årstrinn, både Vg2 og Vg3. I dette tilfellet bruker man tallet 3 i koden for å angi det høyeste nivået. 
 +
 
 +
== Utfordringer knyttet til kodene ==
 +
Ofte er det de tre første bokstavene i navnet på programomådet som benyttes, men ikke alltid fordi man da kan få kollisjoner mellom programområder som har de samme tre første bokstavene.
 +
 
 +
En annen utfordring er når man i samme programområde skifter læreplan, og må ha overgangsordninger som gjør at man samtidig har elever i to varianter av samme utdanningsprogram – en som følger gammel variant og en som følger ny variant. Det kan da være nødvendig med to forskjellige navnekoder selv om fagnavnet er det samme! Eks gravørfaget Vg3.
 +
 
== Se også ==
== Se også ==
Linje 7: Linje 56:
{{b}}
{{b}}
 +
{{k}}
 +
{{f}}

Nåværende revisjon fra 31. jan 2011 kl. 11:49

Innhold

Definisjon

Programområde er en fastsatt pakke av fag (eller en gitt pakke man kan velge fag fra) i Vg2 eller Vg3. Disse gir et gitt samlet årstimetall.

Alle programområdene, unntatt påbygging til generell studiekompetanse, tilhører et udanningsprogram.
Alle programområder på Vg2 har definert hvilket utdanningsprogram på Vg1 det bygger på (noen kan bygge på flere, jf kryssløp) og hvilke programområde på Vg3 det kan føre til.

Vg1 studiespesialisering med formgivingsfag blir også klassifisert som et programområde. Se for øvrig punkt 2 i Utdanningsprogram.

Koder i Grep

Programområde er et eget element i Grep og det er til sammen 284 forskjellige programområder.

Koden består av fire deler

Eksempel kode i vanlig skole: ELAUT2---- (Programområde for automatisering Vg2 i utdanningsprogram for elektorfag)
Eksempel kode Rudolf Steiner: STREA2RS-- (Programområde for realfag i 2. år (tror de på RS bruker betegnelsen 2. år istedenfor Vg2) utdanningsprogram for studiespesialisering iht planer for Rudolf Steinerskolen)

Felt i Grep

Det offisielle navnet i Grep består bare av selve navnet på programområdet ingen innledning, eks; Realfag (ikke Programområde for realfag som egentlig er den fulle offisielle tittelen).

Informasjon om programområdet

Språk

Kobling

Programområdet bygger på

Unntak

Det er angitt en egen kode for elever som har fullførte grunnkurs og VK1 fra Reform 94, som ikke følger denne oppbyggingen (kodene er: R94GK1----, R94VK1----).

Påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfag er ikke knyttet til et spesielt utdanningsprogram og første del av koden er derfor PB, for øvrig følger prinsippene. (Det samme gjelder et ”konstruert programområde” som benyttes for voksne og heter ”Fag til studiekompetanse” hvor koden er PBPÅB4----).

Særløp er et programområde som går over to årstrinn, både Vg2 og Vg3. I dette tilfellet bruker man tallet 3 i koden for å angi det høyeste nivået.

Utfordringer knyttet til kodene

Ofte er det de tre første bokstavene i navnet på programomådet som benyttes, men ikke alltid fordi man da kan få kollisjoner mellom programområder som har de samme tre første bokstavene.

En annen utfordring er når man i samme programområde skifter læreplan, og må ha overgangsordninger som gjør at man samtidig har elever i to varianter av samme utdanningsprogram – en som følger gammel variant og en som følger ny variant. Det kan da være nødvendig med to forskjellige navnekoder selv om fagnavnet er det samme! Eks gravørfaget Vg3.


Se også

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy