Permanente lenker for Grep-innhold

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Den nye visningen av læreplaner på udir.no er nå lansert, og læreplaner og fag kan lenkes til med URL etter formen: [domene]/[læreplanreform]/[kode]
m.a.o: www.udir.no/kl06/[kode] (eller udir.no/kl06/[kode], siden det er ganske vanlig å sidestille URLer med og uten "www")
Eksempel: http://www.udir.no/kl06/DRA1-01

I første omgang er læreplaner og fagkoder tilgjengelige på denne måten.

Denne malen har flere fordeler. For det første at den kan brukes til alt som har kode i Grep. Altså ikke bare læreplaner, men også fag og kompetansemål osv. I tillegg trenger vi ikke å vite annet enn domenet og hvilken reform vi er i (kl06 = Kunnskapsløftet av 2006) i tillegg til koden. Noe mer hierarki trenger vi ikke. På den måten vil det sannsynligvis også være enklere å kommunisere disse URLene.

Tanken er da at de lages slik at vi ikke kommuniserer flere mulige URLer til den samme siden på udir.no, men at én side og ett objekt har én URL.

Men selv om vi nettopp sa vi at "én side har én URL", kan vi likevel si at ett innholdsobjekt kan presenteres på forskjellige måter. Dermed trenger vi flere URLer til samme objekt. Og siden vi nå lager et nytt API for Grep, vil vi med det også kunne tilby flere URLer til API-brukere og de "spesielt interesserte". Disse vil da bli bygd etter samme prinsipp og mal som beskrevet over. Her er noen eksempler:

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy