Om Grep

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
m
Linje 16: Linje 16:
* Hvilke fag som tilhører hvilke programområder og hvilke programområder som bygger på hverandre
* Hvilke fag som tilhører hvilke programområder og hvilke programområder som bygger på hverandre
* Hvordan læreplaner er knyttet til programområder og fag
* Hvordan læreplaner er knyttet til programområder og fag
-
* Koder for fag, programområder, utdanningsprogrammer og fylkesvise varianter
+
* Koder for fag, programområder og utdanningsprogrammer
* Informasjon om eksamen/vurdering for det enkelte fag
* Informasjon om eksamen/vurdering for det enkelte fag
-
* Navn på fag, programområder, utdanningsprogrammer og fylkesvise varianter på en rekke ulike språk
+
* Navn på fag, programområder og utdanningsprogrammer på en rekke ulike språk
   
   
Grep bruker [http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38068 ISO-standarden Emnekart] (Topic maps) for å representere innholdet. Dette gir god støtte å knytte assosiasjoner mellom informasjonselementene. Det sikrer også at informasjonselementene får en unik identitet som alle aktører i skolesektoren kan referere til. Vi kan derfor si at Grep leverer en nasjonal informasjonsmodell for grunnopplæringen som alle aktører i sektoren etter hvert kan knytte sin informasjon opp mot. Dette vil gjøre gjenfinning og strukturering av informasjon langt enklere.
Grep bruker [http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=38068 ISO-standarden Emnekart] (Topic maps) for å representere innholdet. Dette gir god støtte å knytte assosiasjoner mellom informasjonselementene. Det sikrer også at informasjonselementene får en unik identitet som alle aktører i skolesektoren kan referere til. Vi kan derfor si at Grep leverer en nasjonal informasjonsmodell for grunnopplæringen som alle aktører i sektoren etter hvert kan knytte sin informasjon opp mot. Dette vil gjøre gjenfinning og strukturering av informasjon langt enklere.

Revisjonen fra 2. feb 2011 kl. 09:38

Utdanningsdirektoratet har utviklet Grep – en nasjonal database for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i grep. I tillegg finnes informasjon om fag i grunnskole og videregående opplæring (vgo).

Grep-logo.gif

Ikke eget nettsted, men kilde for flere

Grep er ikke noe nettsted i seg selv, men vil levere informasjon til en rekke portaler og nettsteder i utdanningssektoren. To nettsteder som har tatt i bruk grep, er Utdanningsdirektoratet.no (under "Fastsatte læreplaner for Kunnskapsløftet") og Skolenettet.no (se menypunktet "grep på Skolenettet" og "Lenkekatalogen"). På www.utdanningsdirektoratet.no finnes læreplanene og tilbudsstrukturen for grunnopplæringen og disse er navigerbare. På Skolenettets lenkekatalog er læringsressursene koblet opp mot kompetansemål og grunnleggende ferdigheter fra Grep. De skoleadministrative systemene som brukes på den enkelte skole, vil blant annet kunne hente opplysninger om fag fra Grep.

Grep-boks.jpg
Målet med prosjektet har vært å utvikle en løsning som:

Eksempler på hvilken informasjon Grep gir:

Grep bruker ISO-standarden Emnekart (Topic maps) for å representere innholdet. Dette gir god støtte å knytte assosiasjoner mellom informasjonselementene. Det sikrer også at informasjonselementene får en unik identitet som alle aktører i skolesektoren kan referere til. Vi kan derfor si at Grep leverer en nasjonal informasjonsmodell for grunnopplæringen som alle aktører i sektoren etter hvert kan knytte sin informasjon opp mot. Dette vil gjøre gjenfinning og strukturering av informasjon langt enklere.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy