Om Grep

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
Linje 27: Linje 27:
Semantiske teknologier bidrar til at Grep kan levere en nasjonal informasjonsmodell for grunnopplæringen som alle aktører i sektoren etter hvert kan knytte sin informasjon opp mot. Vi tror dette vil gjøre gjenfinning og strukturering av informasjon langt enklere.
Semantiske teknologier bidrar til at Grep kan levere en nasjonal informasjonsmodell for grunnopplæringen som alle aktører i sektoren etter hvert kan knytte sin informasjon opp mot. Vi tror dette vil gjøre gjenfinning og strukturering av informasjon langt enklere.
 +
<span id="anekdote">&nbsp;</span>
==Så en liten anekdote om navnet Grep til slutt==
==Så en liten anekdote om navnet Grep til slutt==
Helt i starten (2005) hadde utviklingsprosjektet til databasen navnet LKT (Læreplaner, kodeverk og tilbudsstruktur). Dette syntes vi ble litt kryptisk, i tillegg til at vi syntes det var nok TBF-er (trebokstavsforkortelser) i skoleverket. Derfor utlyste vi en intern navnekonkurranse for å finne et bedre navn - et navn som i større grad kunne kommunisere prosjektet som en "merkevare". Dette navnet skulle kommuniseres både for sluttbrukere på www.udir.no/grep, og for datakonsumenter og utviklere i prosjektet. Via "Varp", som viste seg å være en merkevare for en kampanje for et forlag, landet vi altså på navnet Grep. Vi insisterte på at navnet skulle uttales med lang ''e'', som i å ''ta grep'' (/gre̞:p/). Eksempel på denne markedsføringen er videoen [http://www.youtube.com/watch?v=T8GnzeJWttE Ta grep for god skoleutvikling!] som i dag også er tilgjengelig på YouTube.
Helt i starten (2005) hadde utviklingsprosjektet til databasen navnet LKT (Læreplaner, kodeverk og tilbudsstruktur). Dette syntes vi ble litt kryptisk, i tillegg til at vi syntes det var nok TBF-er (trebokstavsforkortelser) i skoleverket. Derfor utlyste vi en intern navnekonkurranse for å finne et bedre navn - et navn som i større grad kunne kommunisere prosjektet som en "merkevare". Dette navnet skulle kommuniseres både for sluttbrukere på www.udir.no/grep, og for datakonsumenter og utviklere i prosjektet. Via "Varp", som viste seg å være en merkevare for en kampanje for et forlag, landet vi altså på navnet Grep. Vi insisterte på at navnet skulle uttales med lang ''e'', som i å ''ta grep'' (/gre̞:p/). Eksempel på denne markedsføringen er videoen [http://www.youtube.com/watch?v=T8GnzeJWttE Ta grep for god skoleutvikling!] som i dag også er tilgjengelig på YouTube.

Revisjonen fra 8. mar 2013 kl. 05:35

Utdanningsdirektoratet har utviklet Grep – en nasjonal database for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i grep. I tillegg finnes informasjon om fag i grunnskole og videregående opplæring (vgo).


Ikke eget nettsted, men kilde for flere

Grep-logo.gif

Grep er ikke noe nettsted i seg selv, men vil levere informasjon til en rekke portaler og nettsteder i utdanningssektoren. To eksempler på nettsteder som har tatt i bruk grep, er udir.no og ndla.no. På www.udir.no/kl06 finnes læreplanene og tilbudsstrukturen for grunnopplæringen og disse er navigerbare. På ndla.no er læringsressursene koblet opp mot kompetansemål og grunnleggende ferdigheter fra Grep. De skoleadministrative systemene som brukes på den enkelte skole, vil blant annet kunne hente opplysninger om fag fra Grep.

Målet med prosjektet

Grep-boks.jpg
Målet har vært å utvikle en løsning som:

Eksempler på hvilken informasjon Grep gir:

Grep bruker ISO-standarden Emnekart (Topic maps) for å representere innholdet. Dette gir god støtte å knytte assosiasjoner mellom informasjonselementene. Det sikrer også at informasjonselementene får en unik identitet som alle aktører i skolesektoren kan referere til.

Likevel, ønsker vi nå å "skrive oss bort" fra Emnekart, ihvertfall i de nederste lagene. Emnekart vil ved en slik omlegging være én av flere formater vi leverer på, slik at emnekartdrevne systemer fortsatt kan ta i bruk Grep-data, om enn på en litt annen måte enn tidligere (se XTM-delen av Spørretjenesten. En annen semantisk teknologi vi ser på nå, og som på linje med de andre formatene vil være noe vi vil tilby ut, er RDF og SPARQL. Arbeidet med dette startet i mars 2013.

Semantiske teknologier bidrar til at Grep kan levere en nasjonal informasjonsmodell for grunnopplæringen som alle aktører i sektoren etter hvert kan knytte sin informasjon opp mot. Vi tror dette vil gjøre gjenfinning og strukturering av informasjon langt enklere.

 

Så en liten anekdote om navnet Grep til slutt

Helt i starten (2005) hadde utviklingsprosjektet til databasen navnet LKT (Læreplaner, kodeverk og tilbudsstruktur). Dette syntes vi ble litt kryptisk, i tillegg til at vi syntes det var nok TBF-er (trebokstavsforkortelser) i skoleverket. Derfor utlyste vi en intern navnekonkurranse for å finne et bedre navn - et navn som i større grad kunne kommunisere prosjektet som en "merkevare". Dette navnet skulle kommuniseres både for sluttbrukere på www.udir.no/grep, og for datakonsumenter og utviklere i prosjektet. Via "Varp", som viste seg å være en merkevare for en kampanje for et forlag, landet vi altså på navnet Grep. Vi insisterte på at navnet skulle uttales med lang e, som i å ta grep (/gre̞:p/). Eksempel på denne markedsføringen er videoen Ta grep for god skoleutvikling! som i dag også er tilgjengelig på YouTube.

Vi insisterer fortsatt på å uttale Grep med lang e, og erfaringen vår er at typiske sluttbrukere uttaler det slik. Men, datakonsumenter og utviklere uttaler det typisk med kort e (/gre̞p/). Men det er kanskje ikke så underlig, siden GREP er en velkjent og viktig kommando på nær sagt alle operativsystemer basert på Unix/Linux.

Nå "markedsfører" vi ikke navnet Grep for sluttbrukere lenger, og vi har sluttet å bruke det i URL-sammenheng. Navnet henger kun igjen som egennavn for databasen. Dermed er det stort sett bare utviklere og "data-folk" som snakker om Grep. Og de uttaler det altså med kort e!

Graver du dypt nok i datagrunnlaget, finner du nok spor av både "Grep" og "LKT", selv om det nå er "kl06" som gjelder. Men vi kan i det minste garantere at det er kjemisk fritt for "Varp" - det overlater vi til de som vil gjenbruke/viderebruke dette datamaterialet.

Lykke til med bruk og viderebruk av Grep-data!

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy