Læreplan

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
m
Linje 22: Linje 22:
Dette er den viktigste delen av læreplanen som forteller den kompetanse elevene skal ha etter endt opplæring på et nivå/trinn.  
Dette er den viktigste delen av læreplanen som forteller den kompetanse elevene skal ha etter endt opplæring på et nivå/trinn.  
-
Kompetansemålene er oppdelt etter ev fag, nivå, trinn og hovedområder. Før opplisting av aktuelle kompetansemål for den gitt oppdeling, er det en innledning som sier: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne…, og når det er lærefag i bedrift: Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne.
+
Kompetansemålene er oppdelt etter ev fag, nivå, trinn og hovedområder. Før opplisting av aktuelle kompetansemål for den gitt oppdeling, er det en innledning som sier: ''Mål for opplæringa er at eleven skal kunne...'', og når det er lærefag i bedrift: ''Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne...''

Revisjonen fra 31. jan 2011 kl. 12:12

Innhold

Betydning

Angir den kompetansen en elev skal ha etter endt opplæring på et gitt nivå/trinn i ett eller flere fag. Skolene må legge opp opplæringen slik at elevene i størst mulig grad kan nå denne kompetansen. Læreplanene angir også vurderingsordning og timetall for fagene den omfatter. Gjelder både grunnskole og videregående skole.

Nærmere om hva læreplanen består av

Formål

Alle læreplaner har først en beskrivelse av formålet for opplæringen i faget. Her prøver man å plasser faget i den større sammenheng og vise betydningen for faget i samfunnet (ut over den ”skolske”). Den prøver også å sammenfatte den kompetansen eleven skal utvikle og i noen tilfeller angir den også hva man bør legge vekt på i opplæringen.

Struktur og/eller hovedområde/beskrivelse av programfagene

I utgangspunktet er det tenkt slik at man under overskriften ”struktur” angir ulike fag som læreplanen omfatter. Dersom læreplanen ikke har flere parallelle fag, har man ikke overskriften struktur.

Hovedområder angir oppdeling av fag under ”fagnivå”. F eks matematikk består av hovedområder som ”geometri”, ”tall og algebra” osv. Ikke alle fag har slik oppdeling (typisk vgo programfag Vg1 og Vg2 på yrkesfag), og da faller overskriften ”hovedområde” bort. Som en forlengelse av den formelle oversikten over struktur og/eller hovedområder er det en beskrivelse av hovedområdene/ev programfagene. Denne beskrivelsen oppsumerer innholdet i kompetansemålene/hovedområdene.

Timetall

Angir antall undervisningstimer i 60 min intervall pr årstrinn (ev grupper av årstrinn i grunnkolen) for faget.

Grunnleggende ferdigheter

I Kunnskapsløftet er det definert 5 grunnleggende ferdigheter:

Disse grunnleggende ferdighetene skal man jobbe med i alle fag på alle nivå. Under overskriften ”grunnleggende ferdigheter” i de enkelte læreplanene er det forklart hvordan man bruker de grunnleggende ferdighetene når man arbeider med faget/fagene læreplanen omfatter.

Kompetansemål

Dette er den viktigste delen av læreplanen som forteller den kompetanse elevene skal ha etter endt opplæring på et nivå/trinn.

Kompetansemålene er oppdelt etter ev fag, nivå, trinn og hovedområder. Før opplisting av aktuelle kompetansemål for den gitt oppdeling, er det en innledning som sier: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne..., og når det er lærefag i bedrift: Mål for opplæringen er at lærlingen skal kunne...

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy