Kompetansemål som RDF

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Denne tjenesten ble for en tid tilbake utviklet for NDLA, men gjort tilgjengelig for alle. Tjenesten har en del begrensninger og vi anbefaler derfor brukere å vurdere den nye Spørretjenesten, som vi senere ønsker å utvide med RDF som ett av de støttede formatene. Vi regner derfor med at når Spørretjenesten er på plass med RDF, vil vi legge ned tjenesten som er beskrevet nedenfor.

Oppdatert: Tjenesten er nå stengt ned. Vi tester for tiden ut en ny løsning, og vil kunne tilby RDF via et nytt sparqle-endpoint i nær fremtid, forhåpentligvis før sommeren 2013.


Tjeneste for opplisting av læreplaner

Alle læreplanene er gjort tilgjengelig via en ATOM-feed[1][2] fra http://lkt.udir.no/eksport/rdf.mvc/laereplan. Ved å hente ned denne feeden får man metadata om og URL-er til alle aktive læreplaner, spesifisert i link-taggen til hvert atom-element. Vår ATOM-feed returnerer MIME-type: application/atom+xml.

Ved endring av læreplan vil feed-elementene bli oppdatert med ny dato i <updated> tag’en. Følgelig vil det være mulig å se om det oppstår endringer på læreplanene.

Uthenting av læreplaner

Ved å hente en læreplan får man xml med MIME-type application/rdf+xml. Dette er et RDF-dokument[3].

RDF beskriver verden som ”tripler”. En RDF-basert eksport vil derfor ta utgangspunkt i et emne, som blir subjektet, og beskrive en rekke andre emner (objekter) som har relasjoner (predikat) til disse.

Vi ønsker å bruke Grep sitt begrepsapparat i denne spesifikasjonen. Grep sitt begrepsapparat, ontologien, definerer alle begreper som er kjent for Grep. Alle RDF-dokumenter har RDF-ontologien som beskriver en læreplan lagt ved i dokumentet. Hvert enkelt dokument skal derfor være selvdokumenterende.

Dette er et utdrag av ontologien i grep som benyttes i RDF-ontologien:

Type Identifikator
Fag http://psi.udir.no/ontologi/fag
Læreplan http://psi.udir.no/ontologi/lkt/læreplan
Hovedområde http://psi.udir.no/ontologi/lkt/hovedomraade
Kompetansemålsett http://psi.udir.no/ontologi/kompetansemaalsett
Kompetansemål http://psi.udir.no/ontologi/lkt/kompetansemaal
Årstrinn http://psi.udir.no/ontologi/lkt/aarstrinn


Relasjon Identifikator
Hovedområder (Læreplan) http://psi.udir.no/ontologi/lkt/hovedomraader
Tilhører hovedområde (kompetansemål) http://psi.udir.no/ontologi/tilhoerer_hovedomraade
Kompetansemålsett etter læreplan http://psi.udir.no/ontologi/kompetansemaalsett_etter_laereplan
Kompetansemålsett har kompetansemål http://psi.udir.no/ontologi/kompetansemaalsett_har_kompetansemaal
Kompetansemålsett etter årstrinn http://psi.udir.no/ontologi/kompetansemaalsett_etter_aarstrinn
Kompetansemålsett etter fag http://psi.udir.no/ontologi/kompetansemaalsett_etter_fag


Attributter Spesifikasjon
Kode http://psi.udir.no/ontologi/kode


Andre representasjoner Spesifikasjon
Navn http://purl.org/dc/elements/1.1/title

 

Ved å ta utgangspunkt i et kompetansemål kan man basert på dette begrepsapparatet nøste seg utover i strukturene. I spesifikasjonene under brukes notasjonen <type> for å angi en instans av en type.


Prefix Namespace
dc http://purl.org/dc/elements/1.1/title
Grep http://psi.udir.no/ontologi

 

Eksempel:


Subjekt Predikat Objekt
<Kompetansemål> A grep:kompetansemaal
<Kompetansemål> grep:kode KM01
<læreplan> A <grep:laereplan>
<læreplan> <dc:title> Læreplan i norsk
<læreplan> <grep:kode> NOR1-02
<læreplan> <dc:title> Læreplan i norsk@nn-no
<læreplan> <grep:sist_gyldig> 2008-07-01T00:00:00
<læreplan> <grep:dokumentreferanse> <http://www.udir.no/grep/læreplan_i_norsk.rtf>
<hovedområde1> a <grep:hoveomraade>
<hovedområde1> <grep:kode> HO01
<hovedområde1> <dc:title> Sammensatte tekster
<hovedområde2> a <grep:hoveomraade>
<hovedområde2> <grep:kode> HO02
<hovedområde2> <dc:title> Skriftlige tekster
<kompetansemål1> a <grep:kompetansemaal>
<kompetansemål1> <grep:kode> KM03
<kompetansemål1> <dc:title> skrive fortellinger, dikt, brev og sakpreget tekst
<kompetansemål2> a <grep:kompetansemaal>
<kompetansemål2> <grep:kode> KM01
<kompetansemål2> <dc:title> lage fortellinger ved å kombinere ord, lyd og bilde
<fag1> a <grep:fag>
<fag1> <dc:title> Norsk 3.-4. årstrinn
<fag1> <dc:title> Norsk 3.-4. årstrinn@nb-no
<fag1> <dc:title> Norsk 3.-4. årssteg@nn-no
<fagtype> a <grep:grunnskolefag>
<fag1> <grep:fagtype> <fagtype>
<aarstrinn4> a <grep:aarstrinn>
<aarstrinn4> <dc:title> Fjerde årstrinn

Referanser

1http://www.w3.org/2005/Atom
2RFC 4287
3http://www.w3.org/RDF/

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy