Kodeverket/NUS

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

NUS 2000 er standarden som SSB, DBH, NAV mfl bruker for å klassifisere utdanninger. Tallkodene herfra er derfor en lingua franca for å koble data om utdanninger. Dersom disse kodene legges inn som felt i Grep blir det lettere å koble og sammenligne data fra offentlige aktører.

Her er et uttrekk av NUS-koder benyttet i for videregående opplæring (kilde SSB/STABAS). Har kolonne for hvor mange personer i fast ansatte Arbeidstakerregisteret som har dette som sin høyeste utdanning. (har de gått videre med annen utdanning bytter de kode). Har også en kolonne med andel av personer med denne koden som sin høyste utdanning, slik at en kan se om samme kode har blitt benyttet tilsvarende utdanning i R94 og tidligere reformer. NB kolonnene er sorterbare.

NUS-kode Program Ant.personer Ant.personer <40år andel <40år
301111 Studiespesialisering, Vg1 0 0 0
458326 Komposittbåtbyggerfaget, Vg3 2 0 0.0
416604 Håndveverfaget, Vg3 29 0 0.0
455305 Storurmakerfaget, Vg3 2 0 0.0
458203 Industriell skotøyproduksjon, Vg2 og Vg3, særløp 5 0 0.0
416610 Strikkefaget, Vg3 5 0 0.0
458201 Salmakerfaget, Vg3 7 0 0.0
458305 Kurvmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 1 0 0.0
455304 Optronikerfaget, Vg3 56 1 1.8
458209 Seilmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 116 7 6.0
416609 Modistfaget, Vg3 28 3 10.7
469907 Renholdsoperatørfaget, Vg3 5048 593 11.7
457110 Gipsmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 24 3 12.5
483301 Tekstilrensfaget, Vg2 og Vg3, særløp 78 10 12.8
458320 Tredreierfaget, Vg3 14 2 14.3
458315 Plastmekanikerfaget, Vg3 869 127 14.6
452201 Kjemiprosessfaget, Vg3 2923 435 14.9
455135 Vikler- og transformatormontørfaget, Vg3 129 20 15.5
458207 Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling, Vg3 59 10 16.9
455213 Trykkerfaget, Vg3 3967 678 17.1
455209 Bokbinderfaget, Vg3 393 68 17.3
457102 Asfaltfaget, Vg3 715 143 20.0
455302 Finmekanikerfaget, Vg3 397 81 20.4
455238 Smedfaget, Vg3 244 55 22.5
458202 Industrisømfaget, Vg3 287 65 22.6
457103 Banemontørfaget, Vg3 139 34 24.5
473104 Idrettsanleggsfaget, Vg3 187 46 24.6
458306 Limtreproduksjonsfaget, Vg3 77 19 24.7
416902 Buntmakerfaget, Vg3 12 3 25.0
458301 Bøkkerfaget, Vg3 4 1 25.0
416603 Herreskredderfaget, Vg3 75 19 25.3
455107 Energioperatørfaget, Vg3 8238 2178 26.4
457112 Industrimalerfaget, Vg3 1200 319 26.6
465901 Aktivitørfaget, Vg3 3180 878 27.6
457114 Industritapetsererfaget, Vg3 304 84 27.6
416202 Glasshåndverkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 85 24 28.2
458318 Trelastfaget, Vg3 1230 354 28.8
458307 Modellbyggerfaget, Vg3 65 19 29.2
455109 Flytekniske fag, Vg3 1144 340 29.7
458113 Pølsemakerfaget, Vg3 1106 330 29.8
455237 Serigrafifaget, Vg3 77 23 29.9
457115 Isolatørfaget, Vg2 og Vg3, særløp 471 142 30.1
455132 Telekommunikasjonsmontørfaget, Vg3 3223 978 30.3
483302 Gjenvinningsfaget, Vg2 og Vg3, særløp 287 89 31.0
474102 Skogfaget, Vg3 410 127 31.0
481401 Yrkessjåførfaget, Vg3 10673 3323 31.1
455210 Dimensjonskontrollfaget, Vg3 53 17 32.1
458104 Sjømatproduksjon, Vg3 1389 449 32.3
416601 Bunadtilvirkerfaget, Vg3 39 13 33.3
457123 Stillasbyggerfaget, Vg3 1338 447 33.4
458408 Steinfaget, Vg2 og Vg3, særløp 269 90 33.5
469905 Ortopediteknikkfaget, Vg3 101 34 33.7
458210 Skomakerfaget, Vg3 46 16 34.8
455306 Urmakerfaget, Vg3 216 77 35.6
458208 Industritekstilfaget, fiskeredskap, Vg3 30 11 36.7
416607 Kjole- og draktsyerfaget, Vg3 1100 410 37.3
458114 Slakterfaget, Vg3 479 181 37.8
458105 Industriell matproduksjon, Vg3 2604 997 38.3
457107 Feierfaget, Vg2 og Vg3, særløp 690 271 39.3
455241 Verktøymakerfaget, Vg3 930 366 39.4
458409 Fjell- og bergverksfaget, Vg3 532 211 39.7
458303 Glassfaget, Vg2 og Vg3, særløp 615 245 39.8
455232 NDT-kontrollørfaget, Vg3 166 67 40.4
455105 Elektroreparatørfaget, Vg3 397 162 40.8
455134 Togelektrikerfaget, Vg3 168 70 41.7
455117 Heismontørfaget, Vg3 643 269 41.8
457124 Taktekkerfaget, Vg3 308 130 42.2
471901 Akvakulturfaget, Vg3 1570 668 42.5
457113 Industrirørleggerfaget, Vg3 2974 1273 42.8
458311 Møbeltapetsererfaget, Vg3 141 61 43.3
416203 Gravørfaget, Vg2 og Vg3, særløp 16 7 43.8
416204 Gullsmedfaget, Vg3 558 245 43.9
483105 Maskør- og parykkmakerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 18 8 44.4
458101 Bakerfaget, Vg3 1248 557 44.6
416101 Duodjifaget, Vg3 20 9 45.0
481302 Matrosfaget, Vg3 4144 1874 45.2
457901 Anleggsmaskinførerfaget, Vg3 6704 3037 45.3
443201 Kontor- og administrasjonsfaget, Vg3 5582 2537 45.4
455242 Støperifaget, Vg3 117 54 46.2
455216 Industrimekanikerfaget, Vg3 7977 3802 47.7
444101 Reiselivsfaget, Vg3 6214 2971 47.8
455246 Kran- og løfteoperasjonsfaget, Vg3 266 128 48.1
455208 Bilskadefaget, Vg3 3503 1691 48.3
455129 Signalmontørfaget, Vg3 222 110 49.5
457118 Malerfaget, Vg3 2208 1098 49.7
455309 Børsemakerfaget, Vg3 2 1 50.0
458302 Blyglasshåndverkerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 4 2 50.0
458314 Pianostemming og pianoteknikk, Vg3 18 9 50.0
469901 Ambulansefaget, Vg3 2775 1402 50.5
455245 Grafisk emballasjefaget, Vg3 53 27 50.9
452202 Laboratoriefaget, Vg3 759 386 50.9
457117 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, Vg3 1195 608 50.9
455101 Avionikerfaget, Vg3 271 139 51.3
458107 Kjøttskjærerfaget, Vg3 661 342 51.7
455204 Bilfaget, lette kjøretøy, Vg3 14452 7630 52.8
455217 Chassispåbyggerfaget, Vg3 138 73 52.9
455222 Landbruksmaskinmekanikerfaget, Vg3 2751 1459 53.0
461903 Helsearbeiderfaget, Vg3 1535 816 53.2
455229 Motormekanikerfaget, Vg3 511 273 53.4
458317 Trebåtbyggerfaget, Vg3 129 69 53.5
416903 Taksidermistfaget, Vg2 og Vg3, særløp 26 14 53.8
473101 Anleggsgartnerfaget, Vg3 1169 642 54.9
457121 Rørleggerfaget, Vg3 7150 3931 55.0
455102 Automatiseringsfaget, Vg3 2869 1582 55.1
458319 Treskjærerfaget, Vg3 29 16 55.2
469908 Helsesekretær, Vg3 5068 2815 55.5
462101 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, Vg3 14624 8138 55.6
482901 Sikkerhetsfaget, Vg3 444 250 56.3
455118 Kulde- og varmepumpemontørfaget, Vg3 804 453 56.3
465902 Fotterapi, Vg3 519 293 56.5
455236 Reservedelsfaget, Vg3 1220 697 57.1
458403 Brønnfaget, kveilerøroperasjoner, Vg3 395 229 58.0
455103 Elektrikerfaget, Vg3 19708 11445 58.1
481905 Logistikkfaget, Vg3 363 212 58.4
457129 Tømrerfaget, Vg3 26588 15521 58.4
454101 IKT-servicefaget, Vg3 7983 4680 58.6
458406 Brønnfaget, sementering, Vg3 68 40 58.8
458103 Sjømathandlerfaget, Vg3 78 46 59.0
455230 Motorsykkelfaget, Vg3 214 127 59.3
466301 Apotekteknikk, Vg3 2688 1608 59.8
471101 Fiske og fangst, Vg3 402 241 60.0
458106 Institusjonskokkfaget, Vg3 5080 3063 60.3
457131 Vei- og anleggsfaget, Vg3 525 319 60.8
479901 Landbruk, Vg3 2958 1806 61.1
458312 Orgelbyggerfaget, Vg3 13 8 61.5
455206 Billakkererfaget, Vg3 1106 694 62.7
483201 Servitørfaget, Vg3 2175 1376 63.3
458402 Boreoperatørfaget, Vg3 333 213 64.0
457119 Murerfaget, Vg3 2385 1528 64.1
416301 Fotograffaget, Vg3 312 201 64.4
442102 Salgsfaget, Vg3 343 222 64.7
473102 Gartnernæring, Vg3 669 435 65.0
416402 Mediedesign, Vg3 1632 1060 65.0
458110 Konditorfaget, Vg3 1237 812 65.6
455248 Produksjonsteknikkfaget, Vg3 111 73 65.8
444901 Resepsjonsfaget, Vg3 1242 825 66.4
464201 Tannhelsesekretær, Vg3 1357 903 66.5
455202 Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg3 1027 689 67.1
416901 Blomsterdekoratørfaget, Vg3 1572 1066 67.8
455123 Produksjonselektronikerfaget, Vg3 219 152 69.4
458108 Kokkfaget, Vg3 8898 6177 69.4
455130 Tavlemontørfaget, Vg3 503 359 71.4
455205 Bilfaget, tunge kjøretøy, Vg3 2714 1962 72.3
455223 Låsesmedfaget, Vg2 og Vg3, særløp 150 111 74.0
416501 Utstillingsdesign, Vg3 690 517 74.9
457134 Industriell overflatebehandling, Vg3 8 6 75.0
416104 Keramikerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 4 3 75.0
458102 Butikkslakterfaget, Vg3 752 570 75.8
458405 Brønnfaget, komplettering, Vg3 150 114 76.0
455212 Garverifaget, Vg2 og Vg3, særløp 2093 1596 76.3
455214 Hjulutrustningsfaget, Vg3 141 108 76.6
455239 Sveisefaget, Vg3 1445 1131 78.3
455231 Motormannfaget, Vg3 1230 965 78.5
416608 Kostymesyerfaget, Vg3 30 24 80.0
455201 Aluminiumskonstruksjonsfaget, Vg3 96 78 81.3
416502 Interiør, Vg3 957 790 82.5
455215 Hovslagerfaget, Vg3 18 15 83.3
455249 Industrimontørfaget, Vg3 25 21 84.0
455233 Platearbeiderfaget, Vg3 1958 1672 85.4
455106 Energimontørfaget, Vg3 1302 1115 85.6
458324 Trevare- og bygginnredningsfaget, Vg3 14 12 85.7
416201 Filigranssølvsmedfaget, Vg3 28 24 85.7
455140 Fjernstyrte undervannsoperasjoner, Vg3 38 33 86.8
457133 Betongfaget, Vg3 123 108 87.8
416408 Mediegrafikerfaget, Vg3 284 254 89.4
415104 Musikk, Vg3 2682 2409 89.8
455139 Automatiseringsfaget, Vg4 1458 1311 89.9
479903 Naturbruk (studieforberedende), Vg3 3000 2710 90.3
455127 Romteknologi, Vg3 70 65 92.9
455138 Dataelektronikerfaget, Vg4 1648 1565 95.0
455128 Dataelektronikerfaget, Vg3 1520 1449 95.3
401114 Studiespesialisering, Vg3 171 163 95.3
455114 Flystrukturmekanikerfaget, Vg4 88 84 95.5
455243 Anleggsmaskinmekanikerfaget, Vg4 598 574 96.0
468101 Idrettsfag, Vg3 9840 9494 96.5
483104 Hudpleier, Vg3 1265 1229 97.2
401110 Påbygging til generell studiekompetanse (alle yrkesfaglige utdanningsprogram), Vg3 17824 17332 97.2
479906 Hestefaget, Vg3 257 250 97.3
455247 CNC-maskineringsfaget, Vg3 100 98 98.0
458410 Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner, Vg3 54 53 98.1
455116 Flysystemmekanikerfaget, Vg4 275 270 98.2
415301 Dans, Vg3 684 674 98.5
401104 International Baccalaureate, Vg2 og Vg3 428 423 98.8
455113 Flymotormekanikerfaget, Vg4 110 109 99.1
401112 Språk, samfunnsfag og økonomi, Vg3 10790 10776 99.9
435101 Medier og kommunikasjon (studieforberedende), Vg3 3054 3052 99.9
416205 Sølvsmedfaget, Vg3 2 2 100.0
458412 Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner, Vg3 14 14 100.0
458323 Håndbokbinderfaget, Vg2 og Vg3, særløp 4 4 100.0
458327 Industrisnekkerfaget, Vg3 2 2 100.0
483106 Frisørfaget, Vg3 196 196 100.0
401113 Formgivingsfag, Vg3 721 721 100.0
458901 Gjørtlerfaget, Vg2 og Vg3, særløp 1 1 100.0
458325 Møbelsnekkerfaget, Vg3 8 8 100.0
415201 Drama, Vg3 1163 1163 100.0
479908 Reindriftsfaget, Vg3 17 17 100.0
401111 Realfag, Vg3 5728 5728 100.0
458411 Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner, Vg3 4 4 100.0
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy