Hovedside

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
(Velkommen til GrepWiki!)
m
Linje 25: Linje 25:
* SparQL-endpoint. Brukere kan nå benytte vårt SparQL-endpoint på http://data.udir.no/kl06/sparql
* SparQL-endpoint. Brukere kan nå benytte vårt SparQL-endpoint på http://data.udir.no/kl06/sparql
* Ontologi for Grep (maskinlesbar datamodell), slik den er implementert for SparQL. Se http://psi.udir.no/ontologi/kl06  
* Ontologi for Grep (maskinlesbar datamodell), slik den er implementert for SparQL. Se http://psi.udir.no/ontologi/kl06  
-
 
-
Dokumentasjonen på https://www.gitbook.com/book/kl06-doc/kl06-public oppdateres for å speile disse endringene.
 
-
 
-
I forbindelse med utrullingen av endringene vil det være noe '''nedetid onsdag 14. september fra kl. 09:00'''.
 
<hr>
<hr>
Linje 34: Linje 30:
| valign="top" |
| valign="top" |
|'''Ny versjon av spørretjenestene kommer fredag 19. august (versjon 2016/04)'''<br>
|'''Ny versjon av spørretjenestene kommer fredag 19. august (versjon 2016/04)'''<br>
-
Ny versjon av grensesnittet mot Grep er klart, og vil rulles ut '''fredag 19. august'''. I forbindelse med utrullingen vil det være ustabilitet og brudd i tjenestene '''mellom kl. 9 og kl. 15'''. Vi anbefaler derfor at våre brukere unngår spørringer mot tjenestene i dette tidsrommet.<br/><br/>
 
Denne versjonen av grensesnittet utnytter mange av endringene som ble gjort i selve Grep-databasen da vi byttet ut emnekartet med en standard databaseløsning høsten 2015. Vi har lagt inn gyldighet på koblinger mellom elementer, merking av kryssløp i tilbudsstrukturen, og store endringer i oppbyggingen av selve læreplanene for å bedre håndtere læreplaner som dekker flere fag, læreplaner uten hovedområder, samt læreplaner med hovedområder i hierarki. Det er også gjort endringer i hvordan vurderingsordninger for fagkoder er satt opp, der vi har slått sammen elev- og privatist-verdiene til felles liste, samt døpt om enkelte felter til å være mer i tråd med innholdet.<br/> Brukerdokumentasjonen er pusset opp, og oppdateres kontinuerlig på https://www.gitbook.com/read/book/kl06-doc/kl06-public.<br/><br/>
Denne versjonen av grensesnittet utnytter mange av endringene som ble gjort i selve Grep-databasen da vi byttet ut emnekartet med en standard databaseløsning høsten 2015. Vi har lagt inn gyldighet på koblinger mellom elementer, merking av kryssløp i tilbudsstrukturen, og store endringer i oppbyggingen av selve læreplanene for å bedre håndtere læreplaner som dekker flere fag, læreplaner uten hovedområder, samt læreplaner med hovedområder i hierarki. Det er også gjort endringer i hvordan vurderingsordninger for fagkoder er satt opp, der vi har slått sammen elev- og privatist-verdiene til felles liste, samt døpt om enkelte felter til å være mer i tråd med innholdet.<br/> Brukerdokumentasjonen er pusset opp, og oppdateres kontinuerlig på https://www.gitbook.com/read/book/kl06-doc/kl06-public.<br/><br/>
Vi minner om at vi kjører med flere versjoner parallelt. Dagens versjon (2013/11) vil fortsette å fungere også etter produksjonsetting av 2016/04-versjonen. For Soap-brukere vil dette fungere automatisk, for REST-brukere må man huske å legge på ?versjon=http://psi.udir.no/kl06/2013/11 som parameter, som beskrevet i dokumentasjonen. 2013/11-versjonen vil fortsette å fungere frem til juni 2017 for å gi våre brukere tid til å tilpasse egne importløsninger.<br/><br/>
Vi minner om at vi kjører med flere versjoner parallelt. Dagens versjon (2013/11) vil fortsette å fungere også etter produksjonsetting av 2016/04-versjonen. For Soap-brukere vil dette fungere automatisk, for REST-brukere må man huske å legge på ?versjon=http://psi.udir.no/kl06/2013/11 som parameter, som beskrevet i dokumentasjonen. 2013/11-versjonen vil fortsette å fungere frem til juni 2017 for å gi våre brukere tid til å tilpasse egne importløsninger.<br/><br/>
Linje 44: Linje 39:
| '''Utfasing av gamle eksport-tjenester'''<br/> De eldste eksport-tjenestene fra Greps barndom (lkt.udir.no) ble lagt ned 1. april 2016.
| '''Utfasing av gamle eksport-tjenester'''<br/> De eldste eksport-tjenestene fra Greps barndom (lkt.udir.no) ble lagt ned 1. april 2016.
<hr>
<hr>
-
|-
+
 
-
| valign="top" |
+
-
|'''Oppgradering av Grep 23. november.<br/>
+
-
Vi rullet ut en ny versjon av Grep i november. [[20151123:_Oppgradering_av_Grep |
+
-
Les mer om den nye versjonen og hvilke endringer som ble gjort i høst.]] <br/>
+
-
<hr>
+
|-  
|-  

Revisjonen fra 4. okt 2016 kl. 07:04

Snarveier
Varslingstjenester
RSS og Twitter
Disse bruker Grep


Kontakt

Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. GrepWiki gir deg informasjon om hvordan du kan bruke data fra Grep for å presentere innhold fra læreplanene på ditt nettsted. Les mer om Grep

Velkommen til GrepWiki!

illustrasjon
Lisens og våre vilkår for bruk

Du er velkommen til å bruke og viderebruke våre data, som nå er lagt ut for bruk under Norsk lisens for offentlig data (NLOD). Sett deg inn i denne, og les mer om våre vilkår for bruk på data.udir.no.


illustrasjon
Hvordan bruke data fra Grep på eget nettsted?

Gjennom spørretjenestene på data.udir.no/kl06 tilbyr vi grensesnitt for uthenting av data fra Grep, både soap og REST. Her er det flere formater å velge mellom, og flere er under utvikling (RDF og SPARQL). I dag kan data leveres som xml og json. Læreplaner leveres i tillegg også som odf, pdf, doc og rtf.
Les mer om spørretjenestene


Endringer i KL06 (v. 2016/04) 14. september:

Grep-APIene er utvidet med funksjonalitet vi har forespeilet tidligere, hovedsakelig for å støtte opprettelsen av et nytt endpoint (RDF/SparQL). Ingen av endringene medfører brudd i kontrakt for 2016/04.

  • Direkteoppslag på underelementer av læreplan: kompetansemålsett (KMS), hovedområde(HO) og programfag(PF). Disse elementene har nå url-data-lenker som kan slås opp.
  • PSI-server. Alle uri- og grep-type-felt har psi.udir.no-lenker, som nå kan slås opp for mer informasjon om elementet eller definisjon av typen.
  • SparQL-endpoint. Brukere kan nå benytte vårt SparQL-endpoint på http://data.udir.no/kl06/sparql
  • Ontologi for Grep (maskinlesbar datamodell), slik den er implementert for SparQL. Se http://psi.udir.no/ontologi/kl06

Ny versjon av spørretjenestene kommer fredag 19. august (versjon 2016/04)

Denne versjonen av grensesnittet utnytter mange av endringene som ble gjort i selve Grep-databasen da vi byttet ut emnekartet med en standard databaseløsning høsten 2015. Vi har lagt inn gyldighet på koblinger mellom elementer, merking av kryssløp i tilbudsstrukturen, og store endringer i oppbyggingen av selve læreplanene for å bedre håndtere læreplaner som dekker flere fag, læreplaner uten hovedområder, samt læreplaner med hovedområder i hierarki. Det er også gjort endringer i hvordan vurderingsordninger for fagkoder er satt opp, der vi har slått sammen elev- og privatist-verdiene til felles liste, samt døpt om enkelte felter til å være mer i tråd med innholdet.
Brukerdokumentasjonen er pusset opp, og oppdateres kontinuerlig på https://www.gitbook.com/read/book/kl06-doc/kl06-public.

Vi minner om at vi kjører med flere versjoner parallelt. Dagens versjon (2013/11) vil fortsette å fungere også etter produksjonsetting av 2016/04-versjonen. For Soap-brukere vil dette fungere automatisk, for REST-brukere må man huske å legge på ?versjon=http://psi.udir.no/kl06/2013/11 som parameter, som beskrevet i dokumentasjonen. 2013/11-versjonen vil fortsette å fungere frem til juni 2017 for å gi våre brukere tid til å tilpasse egne importløsninger.

Den eldste kjørende versjonen av tjenestene (2013/04) fases ut og vil ikke fungere fra i morgen.


Utfasing av gamle eksport-tjenester
De eldste eksport-tjenestene fra Greps barndom (lkt.udir.no) ble lagt ned 1. april 2016.


illustrasjon
Eksempler

Her er eksempler på hvordan noen av våre brukere har tatt i bruk Grep-data


URL-illustrasjon
Tips: Hvordan lenke til Grep-innhold på udir.no?

Hvis du ønsker å lenke til en enkelt læreplan på udir.no, har lenka formatet www.udir.no/kl06/XXXX-XX hvor XXXX-XX er læreplankoden. For eksempel har "læreplan i fordypning i norsk" nettadressen: http://www.udir.no/kl06/NOR6-01

På samme måte kan man lenke til hver enkelt fagkode på udir.no. Formatet er www.udir.no/kl06/XXXXXXX hvor XXXXXXX er fagkoden. For eksempel har "Engelsk 10. årstrinn, skriftlig" nettadressen: http://www.udir.no/kl06/ENG0012

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy