Hovedside

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
m
 
(129 mellomrevisjoner ikke vist.)
Linje 1: Linje 1:
-
<font size="-5">Grep er en tjeneste, utviklet av Utdanningsdirektoratet</font>
+
  {{Meny}}
 +
<font size="-5">Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. GrepWiki gir deg informasjon om hvordan du kan bruke data fra Grep for å presentere innhold fra læreplanene på ditt nettsted. [[Om Grep|Les mer om Grep]]</font>
 +
== Velkommen til GrepWiki! ==
 +
 
 +
{| class="toccolours_white"
-
<!--                    H O V E D T A B E L L                    -->
 
-
{| BORDER="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"
 
|-  
|-  
-
| style="width:70%; vertical-align:top;" |
+
| valign="top" |[[Bilde:Vilkaar.png‎|link=|81px|left|illustrasjon]]
-
<!--
+
|'''Lisens og våre vilkår for bruk'''<br>
 +
Du er velkommen til å bruke og viderebruke våre data, som nå er lagt ut for bruk under [http://data.norge.no/nlod Norsk lisens for offentlig data] (NLOD). Sett deg inn i denne, og les mer om våre vilkår for bruk på [http://data.udir.no/vilkaar.html data.udir.no].<br>
 +
<hr>
 +
|-  
 +
| valign="top" |[[Bilde:Eple_81_74.png‎|link=|81px|left|illustrasjon]]
 +
|'''[[Spørretjenesten|Hvordan bruke data fra Grep på eget nettsted?]]'''<br>
 +
Gjennom spørretjenestene på data.udir.no/kl06 tilbyr vi grensesnitt for uthenting av data fra Grep, både soap og REST.
 +
Her er det flere formater å velge mellom, og flere er under utvikling (RDF og SPARQL). I dag kan data leveres som xml og json. Læreplaner leveres i tillegg også som odf, pdf, doc og rtf. <br/>[[Spørretjenesten|Les mer om spørretjenestene]]<br/>
 +
<hr>
 +
|-
 +
| valign="top" |[[Bilde:NS4180.png‎|link=|81px|left|illustrasjon]]
 +
|'''[[Grep og NS4180|Bruk av Grep i forbindelse standarden NS4180 Metadata for læreingsressurser:]]'''<br/>
 +
Standarden NS 4180:2017 - Læringsteknologi - Metadata for læringsressurser angir en samling egenskaper (eller «attributter») og typer (eller «klasser») for å beskrive og merke læringsressurser i norsk utdanning med referanser til et gitt utdanningsrammeverk (i vårt tilfelle Kunnskapsløftet). [[Grep og NS4180|Her er litt info om hvordan dette kan gjøres]].
 +
<hr>
 +
|-
 +
| valign="top" |
 +
|'''Versjon 2013/11 er nå stedt til hvile:'''<br/>
 +
Versjon 2013/11 av Grep-APIene ble faset ut ved årsskiftet 2017/2018.
-
                        TABELL I HOVEDTABELL
+
<hr>
 +
|-
 +
| valign="top" |
 +
|'''Endringer i KL06 (v. 2016/04) 14. mars 2017:'''<br/>
 +
Grep er etter ønske fra våre brukere utvidet med karakterer og karakteruttrykk.
-
-->
+
<hr>
-
{| cellspacing="5" cellpadding="10" align="left"  style="width:100%;"
+
|-
|-
-
<!--
+
| valign="top" |
-
                        VENSTRE KOLONNE
+
|'''Endringer i KL06 (v. 2016/04) 14. september 2016:'''<br/>
 +
Grep-APIene er utvidet med funksjonalitet vi har forespeilet tidligere, hovedsakelig for å støtte opprettelsen av et nytt endpoint (RDF/SparQL). Ingen av endringene medfører brudd i kontrakt for 2016/04.
 +
* Direkteoppslag på underelementer av læreplan: kompetansemålsett (KMS), hovedområde(HO) og programfag(PF). Disse elementene har nå url-data-lenker som kan slås opp.
 +
* PSI-server. Alle uri- og grep-type-felt har psi.udir.no-lenker, som nå kan slås opp for mer informasjon om elementet eller definisjon av typen.
 +
* SparQL-endpoint. Brukere kan nå benytte vårt SparQL-endpoint på http://data.udir.no/kl06/sparql
 +
* Ontologi for Grep (maskinlesbar datamodell), slik den er implementert for SparQL. Se http://psi.udir.no/ontologi/kl06
-
-->
+
<hr>
-
<!--                    SAK 1 v
+
-
-->
+
-
| style="border:1px solid #dfdfdf; background-color: #e5f1e5;" | <font size="4">Velkommen til Grep-wiki!</font> <br><br>
+
-
Alle nettjenester har en forside. Dette er Greps ''bakside'' - ikke som i ''baksiden av medaljen'', men mer som i ''Greps kjøkkeninngang''.
+
-
 
+
-
[[Bilde:grep-boks_100.png|left|]]'''Hva er Grep?'''<br>
+
-
Grep er databasen som Kunnskapsløtet bor i, eller mer presis: den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. Alle fastsatte læreplaner i Kunnskapsløftet legges inn i Grep. I tillegg finnes informasjon om fag i grunnskole og videregående opplæring (vgo). Det er Utdanningsdirektoratet som har utviklet Grep, med god hjelp fra mange flinke mennesker i [http://bouvet.no Bovuet].
+
-
 
+
-
'''Hvor finnes innholdet i Grep?'''<br>
+
-
Grep er ikke et eget nettsted, men en database som nettjenester kan hente data fra, og presentere videre for sluttbrukere. Eksempler på dette er
+
-
* http://udir.no/grep
+
-
* [http://skolenettet.no/templates/LinkCatalog.aspx?id=14&epslanguage=NO Skolenettet.no]
+
-
* [http://vilbli.no vilbli.no].
+
-
 
+
-
Med andre ord: Grep har mange forsider, men bare én bakside...
+
-
 
+
-
Målgruppen for denne wikien er de som ønsker å lage tjenester, basert på Grep.
+
-
<!--
+
-
                      SAK 2 v
+
-
-->
+
|-
|-
-
| align="left" style="border:0px solid #dfdfdf; background-color:#ffffff; width:100%;" |
+
| valign="top" |
-
<center>[[Spesial:Categories|Kategorier]]</center>
+
|'''Ny versjon av spørretjenestene kommer fredag 19. august 2016 (versjon 2016/04)'''<br>
-
<!--
+
Denne versjonen av grensesnittet utnytter mange av endringene som ble gjort i selve Grep-databasen da vi byttet ut emnekartet med en standard databaseløsning høsten 2015. Vi har lagt inn gyldighet på koblinger mellom elementer, merking av kryssløp i tilbudsstrukturen, og store endringer i oppbyggingen av selve læreplanene for å bedre håndtere læreplaner som dekker flere fag, læreplaner uten hovedområder, samt læreplaner med hovedområder i hierarki. Det er også gjort endringer i hvordan vurderingsordninger for fagkoder er satt opp, der vi har slått sammen elev- og privatist-verdiene til felles liste, samt døpt om enkelte felter til å være mer i tråd med innholdet.<br/> Brukerdokumentasjonen er pusset opp, og oppdateres kontinuerlig på https://www.gitbook.com/read/book/kl06-doc/kl06-public.<br/><br/>
-
                      SAK 3 v
+
<hr>
-
-->
+
|-
|-
-
| style="background-color:#E2EAF4; border:1px solid #dfdfdf;" | <font size="4">'''Liste over artikler'''</FONT>
+
| valign="top" |
-
* [[Om_Grep|Om Grep]]
+
| '''Utfasing av gamle eksport-tjenester'''<br/> De eldste eksport-tjenestene fra Greps barndom (lkt.udir.no) ble lagt ned 1. april 2016.
-
* [[PSI|Published subject indicators (PSIer)]]
+
<hr>
-
* [[Systemdokumentasjon|Systemdokumentasjon]]
+
 
-
|}
+
-
<!--
+
-
                        HØYRE KOLONNE
+
-
-->
 
-
| style="width:30%; vertical-align:top;" | <!-- Dette er høyre celle i hovedtabellen -->
 
-
<!--
 
-
                        TABELL I HØYRE CELLE I HOVEDTABELL
 
-
-->
 
-
{| cellspacing="5" cellpadding="5" align="center" style="width:100%;"
 
-
|-
 
-
| style="background-color: #FFF4DC; border:1px solid #dfdfdf;" | '''Nyheter'''<br>
 
-
<rss>http://skolenettet.no/moduler/templates/Module_RSSFeed.aspx?id=37959&epslanguage=NO|charset=UTF-8|short|date|max=5</rss>
 
-
<!-- HVORDAN REDIGERE RSS-VISNINGEN?
 
-
Use one section between <rss>-tags for each feed. The rss section may contain parameters separated by a pipe ("|"), just like links and templates. These parameters are supported:
 
-
* charset=...              The charset used by the feed. iconv is used to convert this.
 
-
* short                    Do not show the description text for each news item.
 
-
* date                      Shows date/time stamp for each news item.
 
-
* max=x                    Shows x most recent headlines.
 
-
* highlight= term1 term2    The terms separated by a space are highlighted.
 
-
* filter= term1 term2      Show only RSS items containing at least one of the terms.
 
-
* filterout= term1 term2    Do not show any RSS items containing any terms
 
-
* reverse                  Display the RSS items in reverse order
 
-
Kilde: http://www.mediawiki.org/wiki/Extension:RSS#Source
 
-
-->
 
-
<div align="right">[[Alle nyheter]]</div>
 
|-  
|-  
-
| style="background-color: #EEF7E7; border:1px solid #dfdfdf;" | '''Hovedkategorier'''<br>
+
| valign="top" |[[Bilde:Url_120_103.png‎|link=|81px|left|URL-illustrasjon]]
-
<rss>http://wiki.udir.no/index.php/Rss?go|charset=iso-8859-1|short|date|max=100</rss>
+
|'''Tips: Hvordan lenke til Grep-innhold på udir.no?'''<br>
 +
Hvis du ønsker å lenke til en enkelt læreplan på udir.no, har lenka formatet '''www.udir.no/kl06/XXXX-XX''' hvor XXXX-XX er læreplankoden.
 +
For eksempel har "læreplan i fordypning i norsk" nettadressen: http://www.udir.no/kl06/NOR6-01
 +
På samme måte kan man lenke til hver enkelt fagkode på udir.no. Formatet er '''www.udir.no/kl06/XXXXXXX''' hvor XXXXXXX er fagkoden.
 +
For eksempel har "Engelsk 10. årstrinn, skriftlig" nettadressen: http://www.udir.no/kl06/ENG0012
-
|-
 
-
| style="background-color: #E2EAF4; border: 1px solid #dfdfdf;" | '''Disse bruker Grep'''<br>
 
-
* Udir.no
 
-
* Skolenettet
 
-
* Vigo
 
-
* Vilbli.no
 
-
|}
 
|}
|}

Nåværende revisjon fra 29. jun 2018 kl. 07:45

Snarveier
Varslingstjenester
RSS og Twitter
Disse bruker Grep


Kontakt

Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. GrepWiki gir deg informasjon om hvordan du kan bruke data fra Grep for å presentere innhold fra læreplanene på ditt nettsted. Les mer om Grep

Velkommen til GrepWiki!

illustrasjon
Lisens og våre vilkår for bruk

Du er velkommen til å bruke og viderebruke våre data, som nå er lagt ut for bruk under Norsk lisens for offentlig data (NLOD). Sett deg inn i denne, og les mer om våre vilkår for bruk på data.udir.no.


illustrasjon
Hvordan bruke data fra Grep på eget nettsted?

Gjennom spørretjenestene på data.udir.no/kl06 tilbyr vi grensesnitt for uthenting av data fra Grep, både soap og REST. Her er det flere formater å velge mellom, og flere er under utvikling (RDF og SPARQL). I dag kan data leveres som xml og json. Læreplaner leveres i tillegg også som odf, pdf, doc og rtf.
Les mer om spørretjenestene


illustrasjon
Bruk av Grep i forbindelse standarden NS4180 Metadata for læreingsressurser:

Standarden NS 4180:2017 - Læringsteknologi - Metadata for læringsressurser angir en samling egenskaper (eller «attributter») og typer (eller «klasser») for å beskrive og merke læringsressurser i norsk utdanning med referanser til et gitt utdanningsrammeverk (i vårt tilfelle Kunnskapsløftet). Her er litt info om hvordan dette kan gjøres.


Versjon 2013/11 er nå stedt til hvile:

Versjon 2013/11 av Grep-APIene ble faset ut ved årsskiftet 2017/2018.


Endringer i KL06 (v. 2016/04) 14. mars 2017:

Grep er etter ønske fra våre brukere utvidet med karakterer og karakteruttrykk.


Endringer i KL06 (v. 2016/04) 14. september 2016:

Grep-APIene er utvidet med funksjonalitet vi har forespeilet tidligere, hovedsakelig for å støtte opprettelsen av et nytt endpoint (RDF/SparQL). Ingen av endringene medfører brudd i kontrakt for 2016/04.

  • Direkteoppslag på underelementer av læreplan: kompetansemålsett (KMS), hovedområde(HO) og programfag(PF). Disse elementene har nå url-data-lenker som kan slås opp.
  • PSI-server. Alle uri- og grep-type-felt har psi.udir.no-lenker, som nå kan slås opp for mer informasjon om elementet eller definisjon av typen.
  • SparQL-endpoint. Brukere kan nå benytte vårt SparQL-endpoint på http://data.udir.no/kl06/sparql
  • Ontologi for Grep (maskinlesbar datamodell), slik den er implementert for SparQL. Se http://psi.udir.no/ontologi/kl06

Ny versjon av spørretjenestene kommer fredag 19. august 2016 (versjon 2016/04)

Denne versjonen av grensesnittet utnytter mange av endringene som ble gjort i selve Grep-databasen da vi byttet ut emnekartet med en standard databaseløsning høsten 2015. Vi har lagt inn gyldighet på koblinger mellom elementer, merking av kryssløp i tilbudsstrukturen, og store endringer i oppbyggingen av selve læreplanene for å bedre håndtere læreplaner som dekker flere fag, læreplaner uten hovedområder, samt læreplaner med hovedområder i hierarki. Det er også gjort endringer i hvordan vurderingsordninger for fagkoder er satt opp, der vi har slått sammen elev- og privatist-verdiene til felles liste, samt døpt om enkelte felter til å være mer i tråd med innholdet.
Brukerdokumentasjonen er pusset opp, og oppdateres kontinuerlig på https://www.gitbook.com/read/book/kl06-doc/kl06-public.


Utfasing av gamle eksport-tjenester
De eldste eksport-tjenestene fra Greps barndom (lkt.udir.no) ble lagt ned 1. april 2016.


URL-illustrasjon
Tips: Hvordan lenke til Grep-innhold på udir.no?

Hvis du ønsker å lenke til en enkelt læreplan på udir.no, har lenka formatet www.udir.no/kl06/XXXX-XX hvor XXXX-XX er læreplankoden. For eksempel har "læreplan i fordypning i norsk" nettadressen: http://www.udir.no/kl06/NOR6-01

På samme måte kan man lenke til hver enkelt fagkode på udir.no. Formatet er www.udir.no/kl06/XXXXXXX hvor XXXXXXX er fagkoden. For eksempel har "Engelsk 10. årstrinn, skriftlig" nettadressen: http://www.udir.no/kl06/ENG0012

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy