Hovedside

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk
Snarveier
Varslingstjenester
RSS og Twitter
Disse bruker Grep


Kontakt

Grep er den nasjonale databasen for fag, læreplaner og opplæringstilbud i grunnopplæringen. GrepWiki gir deg informasjon om hvordan du kan bruke data fra Grep for å presentere innhold fra læreplanene på ditt nettsted. Les mer om Grep

Velkommen til GrepWiki!

illustrasjon
Lisens og våre vilkår for bruk

Du er velkommen til å bruke og viderebruke våre data, som nå er lagt ut for bruk under Norsk lisens for offentlig data (NLOD). Sett deg inn i denne, og les mer om våre vilkår for bruk på data.udir.no.


illustrasjon
Hvordan bruke data fra Grep på eget nettsted?

Gjennom spørretjenestene på data.udir.no/kl06 tilbyr vi grensesnitt for uthenting av data fra Grep, både som webservice/soap og REST. Her er det flere formater å velge mellom, og flere er under utvikling (RDF og SPARQL). I dag kan data leveres som xtm ("atomisert" emnekart), xml og json. Læreplaner leveres i tillegg også som odf, pdf, doc og rtf.
Les mer om spørretjenestene

Noen av de gamle eksport-tjenestene fra Greps barndom eksisterer fortsatt og benyttes av en del brukere som ikke har tatt i bruk spørretjenestene enda. Disse inkluderer nattlig XTM-dump og to RSS-strømmer med transaksjonsfiler. Merk at disse tjenesten skal fases ut! Nye brukere bør benytte spørretjenesten i stedet.
Les mer om de gamle tjenestene


Oppgradering av Grep 23. november.

Les mer om den nye versjonen og hvilke endringer som er gjort i høst.


illustrasjon
Eksempler

Her er eksempler på hvordan noen av våre brukere har tatt i bruk Grep-data

Siste: Lars Marius Garhol har brukt Google Code-ressursen Duke til å automatisk koble ressurser til kompetansemål der kompetansemålteksten enten er den samme, eller nesten den samme.


URL-illustrasjon
Tips: Hvordan lenke til Grep-innhold på udir.no?

Hvis du ønsker å lenke til en enkelt læreplan på udir.no, har lenka formatet www.udir.no/kl06/XXXX-XX hvor XXXX-XX er læreplankoden. For eksempel har "læreplan i fordypning i norsk" nettadressen: http://www.udir.no/kl06/NOR6-01

På samme måte kan man lenke til hver enkelt fagkode på udir.no. Formatet er www.udir.no/kl06/XXXXXXX hvor XXXXXXX er fagkoden. For eksempel har "Engelsk 10. årstrinn, skriftlig" nettadressen: http://www.udir.no/kl06/ENG0012

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy