Grep og NS4180

Fra GrepWiki

Revisjon per 27. mai 2020 kl. 11:27 av Amj (Diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk

Denne siden er opprettet for å gi utfyllende informasjon til de som søker "Tilskudd til læremidler" (se: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-til-laremidler og https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-og-prosjektmidler-for-andre/tilskudd-til-utvikling-av-samiske-laremidler/).

I utlysningsteksten står det at:

Nedenfor vil vi prøve å vise hvordan læremiddelprodusentene kan legge inn metadata i sine systemer/læringsressurser – metadata som peker på aktuelle deler av Grep (hvilken læreplan, hvilke(t) årstrinn det passer til, kompetansemål osv. (alle disse Grep-elementene har egne internettadresser (URL-er) som kan legges inn som metadata på læremiddelet. Dette kan også legges inn som metadata på siden som presenterer læremiddelet (enten hele eller på enkelte deler av det). Se også eksempelet nedenfor.

Det å følge standarden NS4180, Metadata for læringsressurser, slik den angir måten læringsressursene kan tagges/merkes med metadata vil på sikt kunne lette søk og gjenfinning av læremidler for sluttbrukere.

Nedenfor følger informasjon om standarden, og eksempel på hvordan den kan brukes mot Grep:

Standarden NS 4180:2020 - Læringsteknologi - Metadata for læringsressurser

Standarden angir en samling egenskaper (eller «attributter») og typer (eller «klasser») for å beskrive og merke læringsressurser i norsk utdanning (ikke bare grunnutdanningen). Standarden dekker beskrivelse av generelle og utdanningsspesifikke karakteristikker og tilgjengelighetskarakteristikker ved en læringsressurs.

Hensikten med standarden er å etablere en felles måte å beskrive og merke læringsressurser i norsk utdanning og bidra til at beskrivelsene foreligger i en strukturert og maskinlesbar form.

Standarden legger til rette for søk og gjenfinning av ressurser, deling og utveksling av metadata om ressurser og tjenesteutvikling.

Standarden er basert på spesifikasjonen Learning Resource Metadata Initiative (LRMI) fra Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). LRMI bygger på og utvikler utdanningsspesifikke utvidelser til det omfattende vokabularet til Schema.org. LRMI er inspirert av tidligere arbeid på området, blant annet IEEE Learning object metadata (LOM) og ISO/IEC Metadata for learning resources (MLR).

Lenke til selve standarden: https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=1122731 (standarden er bak en betalingsmur, så vi har ikke anledning til å gjengi denne i sin helhet her. Nedenfor gjengir vi kun deler av det informative tillegget som gir eksempel på bruk av standarden i grunnutdanningen - metadata der "educationalFramework" peker på Kunnskapsløftet (representert ved hjelp av Grep-databasen).

Bruk av standarden i grunnutdanningen

Hvis læringsressursens målgruppe er grunnskole eller videregående utdanning, skal du bruke data fra Grep når du kommer til Kap. 5.2.2, "Utdanningsspesifikke egenskaper" i standarden.

Nedenfor følger et eksempel med utgangspunkt i en spesifikk oppgave i engelsk, "Match Idioms, Drag the words into the correct boxes" (se https://ndla.no/subjects/subject:39/topic:1:189086/resource:ca793d11-bc09-4a48-a7dd-9400e7c29a0d).

Metadataene er her gjengitt i formatet JSON-LD. Formatet har flere bruksområder og kan blant annet brukes til innlegging av metadata eller strukturerte data i HTML-dokumenter. RDFa og Microdata er eksempler på andre formater innenfor samme bruksområde. De store søkemotorene indekserer slike strukturerte data innlagt i HTML-dokumenter for å kunne tilby utvidet funksjonalitet som rike søkeresultater og filtrering.

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "http://schema.org",
  "@type": "CreativeWork",
  "name": "Match Idioms",
  "about": "Oppgave - drag the words into the correct boxes",
  "dateCreated": "2017-05-19",
  "author": {
    "@type": "Person",
    "givenName": "Knut Inge",
    "familyName": "Skifjeld"
  },
  "publisher": {
    "@type": "Organization",
    "legalName": "Nasjonal digital læringsarena (NDLA)"
  },
  "inLanguage": "no",
  "license": "https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/no/",
  "educationalAlignment": [
    {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "teaches",
      "educationalFramework": "Kunnskapsløftet LK20",
      "targetDescription": "Læreplan i engelsk",
      "targetName": "ENG01-04",
      "targetUrl": "https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/ENG01-04"
    },
    {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "teaches",
      "educationalFramework": "Kunnskapsløftet LK20",
      "targetDescription": "Kommunikasjon",
      "targetName": "KE1",
      "targetUrl": "https://data.udir.no/kl06/v201906/kjerneelementer-lk20/KE1"
    },
    {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "teaches",
      "educationalFramework": "Kunnskapsløftet LK20",
      "targetDescription": "Språklæring",
      "targetName": "KE1",
      "targetUrl": "https://data.udir.no/kl06/v201906/kjerneelementer-lk20/KE2"
    },
    {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "teaches",
      "educationalFramework": "Kunnskapsløftet LK20",
      "targetDescription": "uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon",
      "targetName": "KM8",
      "targetUrl": "https://data.udir.no/kl06/v201906/kompetansemaal-lk20/KM8"
    },
    {
      "@type": "AlignmentObject",
      "alignmentType": "teaches",
      "educationalFramework": "Kunnskapsløftet LK20",
      "targetDescription": "uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon",
      "targetName": "KM39",
      "targetUrl": "https://data.udir.no/kl06/v201906/kompetansemaal-lk20/KM39"
    }
  ],
  "educationalUse": [
    "instruction",
    "assessment"
  ],
  "timeRequired": "PT30M",
  "typicalAgeRange": "17-18",
  "interactivityType": "active",
  "learningResourceType": [
    "learning activity",
    "assessment item"
  ],
  "audience": [
    {
      "@type": "EducationalAudience",
      "educationalRole": "teacher"
    },
    {
      "@type": "EducationalAudience",
      "educationalRole": "student"
    }
  ]
}
</script> 

Granularitet

Granularitet er et sentralt tema når det gjelder metadatamerking av ressurser. Det kan være utfordrende å avgjøre granularitetsnivået til en ressurs. Dette innebærer ofte å bryte opp ressursen i mindre komponenter og finne den mest hensiktsmessige størrelsen på disse, samtidig som informasjon om den større konteksten som komponentene inngår i, ivaretas.

Et eksempel er en lærebok som kan brytes opp i mindre komponenter som kapitler, seksjoner og så videre. Dette kan gjøres rekursivt nedover til «læringsatomer», som kan defineres som «den minste informasjonsenheten i en læringsressurs som gir et selvstendig læringsinnhold». Læringsatomene kan gjenbrukes uten videre bearbeiding, og de vil kunne gjenbrukes på en effektiv og kvalitativ høyverdig måte. Læreboken favner bredt, mens komponentene adresserer mer spesifikke kompetansemål, eller emner og så videre.

Læringsatomer vil gjerne være preget av større grad av entydighet og enkelhet i beskrivelsene gjennom tilhørende metadata. De er så avgrensede at de enkelt kan beskrives (for eksempel «illustrasjon til minste kvadraters metode»), tilordnes entydige nøkkelord og enkelt gjenbrukes i relevante sammenhenger.

En slik tilnærming til merking av ressurser gjør det enklere for lærere og elever å finne ressurser som adresserer mer spesifikke behov og støtter opp om differensiering og personalisering. Data fra Grep kan være til god hjelp i arbeidet med å finne riktig granularitetsnivå.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy