Fag

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

En opplæringsenhet med et gitte timetall på ett eller flere årstrinn/grupper av årstrinn. I grunnskolen er det bare én type fag: grunnskolefag, men merk at det er tre fag der elevene bare kan velge én av disse (fremmedspråk, engelsk og norsk fordypning).

I videregående er det fire fagtyper:


I Grep snakker vi om emnet/topicet (emnekart) fag som kan være vurderingsfag, opplæringsfag, fagområde eller fagkategori.

Fag er et element i Grep.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy