20180629: Versjon 1802 i beta

Fra GrepWiki

(Forskjell mellom revisjoner)
Gå til: navigasjon, søk
m
 
Linje 32: Linje 32:
Eks:<br/>
Eks:<br/>
-
http://beta-data.udir.no/kl06/swagger/ui/index#/Rest<br/>
+
http://beta-data.udir.no/kl06/swagger/ui/index#/Rest (husk å velge versjon 1802 i dropdown)<br/>
http://beta-data.udir.no/kl06/soap
http://beta-data.udir.no/kl06/soap

Nåværende revisjon fra 27. aug 2018 kl. 09:23

Fagfornyelsen er enda langt unna, så vi planlegger en liten oppdatering i eksisterende løsning tidlig høsten 2018.

Endringene skyldes endret oppsett for "REST"/http-grensesnittet vårt og noen små innholdsendringer.

Innhold

Status og ETA
Versjon 1802 har nå kjørt på intern testserver uten problemer siden før påske. Vi legger den derfor ut til åpen test og anbefaler våre brukere å teste egne systemer mot versjonen på beta-data.udir.no og gi tilbakemeldinger til teknisk.grep@udir.no om det skulle forekomme problemer med å hente data - både for versjon 1604 og 1802.

Produksjonssetting av ny versjon blir høsten 2018. Endelig tidspunkt avhenger av:

Lenker til beta-server og beta-dokumentasjon
Oversikt over endringer: https://kl06-doc.gitbooks.io/kl06-public/content/v/beta/introduksjon/endringer_beta.html

Endringer i datagrunnlaget: https://kl06-doc.gitbooks.io/kl06-public/content/v/beta/appendix_a.html

Endringer i SOAP-kontrakt: https://kl06-doc.gitbooks.io/kl06-public/content/v/beta/appendix_b.html

Adresse til beta-løsningene er enkelt og greit å føye på "beta-" foran de ordinære serverne:
https://beta-data.udir.no/kl06/<endepunkt>
https://beta-psi.udir.no/kl06/<endepunkt>

Eks:
http://beta-data.udir.no/kl06/swagger/ui/index#/Rest (husk å velge versjon 1802 i dropdown)
http://beta-data.udir.no/kl06/soap

Eksempler på elementer som vil se forskjellig ut i 1802:
http://beta-data.udir.no/kl06/val0043 (kobling mot merkelapp for forsøk, gyldighet (forløpig null/null, reelle verdier kommer))
http://beta-data.udir.no/kl06/fagtype_fellesfag (fagtype med kortform og opplæringsnivå)

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy