20170606: Lagt til eksamensordning for YFF

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Læreplanen for yrkesfaglig fordypning (YFF) har fått oppdatert vurderingskapittel: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/finn-lareplan/yrkesfaglig-fordypning/

Ny tekst som er lagt til i vurderingskapitlet (under Eksamen for elever):
Elever som etter §3-33 i forskrift til opplæringsloven har rett til særskilt eksamen i den delen av yrkesfaglig fordypning som følger lokal læreplan, skal opp til en praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Vi har oppdatert fagkodene for YFF i Grep med beskrivelse av denne eksamensordningen for særskilt eksamen. I den forbindelse er det også opprettet en egen type trekkordning for denne type tilfeller: "Bare særskilt eksamen" (trekkordning_saerskilt_eksamen).

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy