20161115: Oppdatering av API

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Endringer i KL06 (ver. 2016/04) 15. november:
APIene utvides med noen ekstra felter. Ingen av endringene er av en slik art at de bryter kontrakten (SOAP).

Opplæringsfag har fått nytt felt:

Det har ikke fremgått direkte av opplæringsfagene hvilke(t) skoleår de var tiltenkt å gjelde for, man måtte utlede dette via tilknyttede programområder, for grunnskolen via læreplaner/KMS. Vi har nå regnet dette ut på forhånd, og lagt til et felt på opplæringsfaget som knytter det mot årstrinn.

Kompetansemålsett (både direkteoppslag og som del av læreplan) har fått nytt felt:

Kompetansemålsett (KMS) har i dag feltet "etter-aarstrinn" som angir årstrinnet det forventes at kompetansen er oppnått (slik det angis i forskriften). For de som ikke er kjent med formatet på læreplanene i kunnskapsløftet er det da ikke klart hvilke (andre) årstrinn det blir gitt opplæring i kompetansemålene i kompetansemålsettet. Vi har derfor lagt til dette feltet som lister de årstrinn det er forventet at opplæringen kan foregå (det vil alltid være opp til den som utfører opplæringen å organisere dette konkret). Eksempel: for kompetansemålsettet "etter 2. årstrinn" i læreplanen i norsk, vil dette feltet vise til 1. og 2. årstrinn.

Årstrinn har fått nytt felt:

Årstrinnene har nå fått et rekkefølgefelt.

Dokumentasjonen på https://www.gitbook.com/book/kl06-doc/kl06-public oppdateres med disse endringene (se Appendix B: endringer i SOAP-kontrakten).

I forbindelse med utrullingen av endringene vil det kunne være noe nedetid i dag mellom 13:45 og 14:30.

Oppdatert:
Alle endringer er ute på produksjonsservere. Feltene vil bli fylt med riktige verdier ved tanking i kveld (ferdig ca. kl. 21).

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy