20161114: Fagmerknad for overskredet fraværsgrense

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har publisert fagmerknaden som skal benyttes dersom eleven mister vurdering i fag på grunn av overskredet fraværsgrense:
FAM51 Overskredet fraværsgrense

Fagmerknaden vil omtales i neste versjon av retningslinjene for vitnemålsføring for videregående opplæring.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy