20160120: Læreplaner for programfag i KDA

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har i dag publisert læreplanene for programfag i utdanningsprogrammet for kunst, design og arkitektur som starter opp høsten 2016. Læreplanene for felles programfag gjelder fra høsten 2016, mens læreplanene for valgfrie programfag gjelder fra høsten 2017.

Vi har samtidig publisert opplæringsfag for disse fagene/planene. Disse er koblet opp mot publiserte programområder, og vil bli koblet mot de øvrige programområdene (Vg2 og Vg3) etter hvert som disse blir publisert i Grep. Opplæringsfagene vil også bli koblet mot fagkodene når disse er klare.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy