20151124: Oppdatert koder for Engelsk for hørselshemmede

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har oppdatert opplæringsfag, fagkoder og læreplan ihht ny, intern fagstruktur i Grep. Faget er nå koblet opp mot aktuelle programområder og årstrinn.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy