20151111: Varsel om oppgradering av Grep 23. november

Fra GrepWiki

Revisjon per 11. nov 2015 kl. 08:57 av Eivind (Diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Gå til: navigasjon, søk

Innhold

Oppgradering av Grep.

Innsiden av Grep endres 23. november.

Vi har skrevet om «kjernen» i Grep, og vil bytte til den nye versjonen («Grep3») mandag 23. november. Spørretjenestene våre (som henter, sammenstiller og videreformidler data fra Grep) vil i første omgang være relativt uforandret – se endringslogg lengre ned.

Den største endringen med den nye Grep-versjonen er at vi har erstattet selve datalageret vårt med annen teknologi. Vi har tatt ut emnekartet og erstattet det med en standard relasjonsdatabase. Dette har gitt en markant forbedring i ytelse. Vi vil derfor nå kunne oppdatere spørretjenesten hver dag i stedet for to ganger i uken.

Endringer som er synlige fra 23. november.

Når vi først var i gang, har vi også endret litt på den interne datamodellen vår. Vi angir nå verdier færre steder i kildedata. Eksempler er angivelse av årstrinn og koblinger mellom programområder og læreplaner. Dette gir noen små utslag i data ut.

Opplæringsfaget er vårt lim mellom hovedelementene i Grep (læreplaner, tilbudsstruktur og fagkoder), og det er dette vi benytter for å hente ut refererte verdier, som vi så presenterer ferdig tygd i spørretjenesten. For å få endringene til å fungere, har vi måttet opprette en del nye opplæringsfag i fellesfagene. Disse nye opplæringsfagene vil være den mest synlige endringene eksternt i første omgang. Som en følge av dette, har vi nå kunnet legge inn koblinger mellom fellesfag og programområder som flere har etterspurt.

Vi har opprettet en del nye felter, blant annet for metadata fra tilbudsstrukturen. Eksempler er sluttkompetanse for programområder på Vg3, om opplæringen gis i skole eller bedrift, yrkestittel, opplæringstid, verdiskapingstid, m.v. Disse verdiene vil bli punchet inn i tiden fremover mot jul.

Vi har også rettet i feil i datagrunnlaget som er funnet under konverteringen fra Grep2 til Grep3, datakvaliteten skal jevnt over ha fått seg et løft.

Alle endringer er punchet inn i perioden fra 17. september frem til 23. november. For de som bare henter siste endringer, er det derfor viktig at de henter alle endringer fra 17. september når de oppdaterer sine systemer etter overgangen.

Endringer som ikke blir synlige før senere.

Vi har lagt inn gyldighetsperioder i en del koblinger, slik at vi mer presist kan si når fagkoder, læreplaner og programområder henger/hang sammen. Dette lar oss beholde opplæringsfagene ved revisjoner av fag og læreplaner, slik at vi slipper opprette nye hver gang noen av hovedelementene endres. Disse gyldighetsperiodene vil også bli synlige eksternt i neste versjon av spørretjenestene, og lar oss utvide spørringene til etterhvert å svare om både fortid og fremtid i tillegg til gjeldende regelverk.

En annen endring som ikke er synlig enda, er at vi har forsøkt å løse strukturen i læreplaner som egentlig er læreplaner for flere enn ett fag. Målet er at vi skal slippe å benytte «fritekstfelt» for hovedområdekapitlet eller være kreative med kompetansemålsett-titler når læreplanene skal vises som dokumenter. Vi forsøker også løse læreplanene med underhovedområder på en bedre måte.

Vi legger også inn mindre endringer, som merking av løp som er kryssløp.

Alle endringer i spørretjenesten som vil medføre kontraktbrudd og behov for ny kontraktsversjon er holdt igjen, og vil komme først i 2016 (vi håper å kunne komme med en ny versjon før påske).

Emnekartet og RSS fases ut.

RSS-tjenestene er basert på emnekartet, så det lever fortsatt inntil disse kan fases ut (det er bare ikke masterdata-kilde lenger). RSS-filene og emnekart-dumpen har ikke vært anbefalt grensesnitt for Grep-data på en stund, og vi vil fase disse helt ut våren 2016. Disse tjenestene har allerede problemer med å være konsistente med kildedata i Grep og de er kompliserte og kostbare å vedlikeholde. 10 år er en respektabel alder for disse tjenestene, men av sin natur inneholder de nå 10 år med akkumulerte feilregistreringer og bugs, og det er best for alle parter at de nå legges ned.

De «nye» spørretjenesten har nå vært i bruk siden 2012, og alle våre interne og de aller fleste eksterne brukerne har allerede gått over til å hente Grep-data fra våre REST- eller SOAP-endpoint. Mer informasjon om spørretjenesten finnes på http://data.udir.no/kl06 og http://grepwiki.udir.no/index.php?title=Spørretjenesten .

Grep2 via IP-adresse frem til jul.

Dagens Grep-versjon vil stå oppe frem til jul, men vil ikke være oppdatert med data nyere enn 17. september i år. Den vil kunne aksesseres via IP fra 23. november, dersom noen har behov for å kjøre mot gammel løsning, selv om den ikke har oppdaterte datasett. Vi kommer tilbake med adresser til både spørretjenester-server og ontology-server.

Endringslogg 23. november.

Endringer i funksjoner som ikke bryter kontrakten (SOAP):

Nye felter for Opplæringsfag:

byggerpaafag av typen referanse[] i metoden Respons fra metode HentOpplaeringsfagFraKode: opplaeringsfag.byggerpaafag

byggerpaafag av typen referanse[] i metoden Respons fra metode HentOpplaeringsfagFraPsi: opplaeringsfag.byggerpaafag

Dette var et felt i Grep som manglet i spørringene. Sjelden benyttet, veldig få fag krever tidligere fag i KL.

Nye felter for Programområde:

yrkestittel av typen spraakversjonert[] i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraKode: programomraade.yrkestittel

opplaeringssted av typen hjelpedataverdi[] i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraKode: programomraade.opplaeringssted

sluttkompetanse av typen hjelpedataverdi[] i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraKode: programomraade.sluttkompetanse

opplaeringstid av typen String i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraKode: programomraade.opplaeringstid

verdiskapingstid av typen String i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraKode: programomraade.verdiskapingstid

yrkestittel av typen spraakversjonert[] i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraPsi: programomraade.yrkestittel

opplaeringssted av typen hjelpedataverdi[] i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraPsi: programomraade.opplaeringssted

sluttkompetanse av typen hjelpedataverdi[] i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraPsi: programomraade.sluttkompetanse

opplaeringstid av typen String i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraPsi: programomraade.opplaeringstid

verdiskapingstid av typen String i metoden Respons fra metode HentProgramomraadeFraPsi: programomraade.verdiskapingstid

Dette er informasjon fra læreplan og tilbudsstruktur som tidligere ikke har ligget i Grep. Vi vil legge inn verdier i tiden fremover.


Endringer i data, samt kjente feil (alle tjenester):

Utdanningsprogram:


Programområder:


Merknader:


Opplæringsfag:


Kompetansemål:


Læreplan:


Fagkoder:


Årstrinn:

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy