20150703: Revidert læreplan i skogfaget overgangsordning

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har publisert revidert læreplan i skogfaget.

Endringene i innhold er såpass store at det vil være en overgangsordning.

Lærlinger som har tegnet lærekontrakt før 1. august 2015 benytter eksisterende læreplan (SKF3-01) og fagkoder (SKF3001, SKF3102) ut opplæringstiden/kontrakten. Siste eksamen/fagprøve for disse kodene er satt til våren 2017.

Lærlinger som tegner lærekontrakt etter 1. august 2015 benytter den reviderte læreplanen (SKF3-02) og de nye fagkodene (SKF3011, SKF3112). Første eksamen for disse kodene er satt til våren 2017.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy