20150618: Fag- og vitnemålsmerknad for Steinerskolene

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har i dag publisert merknader til bruk i dokumentasjon av opplæring gitt i Steinerskolene. Kodene er:

Kodene benyttes som angitt i skriv om føring av vitnemål for Steinerskolene i Norge: http://www.udir.no/Vurdering/Vitnemal-og-kompetansebevis/Artikler_vitnemal/Foring-av-vitnemal-for-videregaende-opplaring-2015---steinerskolene-i-Norge/

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy