20150318: Revisjon av treningslære

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Læreplanen for treningslære kommer i revidert utgave fra høsten 2015.
Innholdet i programfagene er endret, og det vil være en overgangsordning for elevene som i dag har treningslære.


Den reviderte læreplanen (IDR2-02) og fagkodene innføres stegvis fremover:


Den eksisterende læreplanversjonen (IDR2-01) fases ut stegvis:


Høsten 2015 gjelder altså følgende for elever:


For å minske risiko for feilregistrering vil fagkodene for Treningslære 1 (Vg2) og Treningslære 2 etter ny læreplan publiseres senere.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy