20150305: Nytt programområde for portørfaget

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

KD vedtok i brev mottatt 26.1.15 å opprette portørfaget som nytt lærefag. Faget skal følge 2+2-modellen, og rekruttere fra Vg2 helseservicefag, Vg2 helsearbeiderfag og Vg2 ambulansefag.

Læreplanen har tidligere vært på høring, og ble fastsatt 16. oktober 2014.

Vi har i dag publisert innhold og kodeverk i Grep. Dette vil være tilgjengelig i spørretjenestene og på våre nettsider på www.udir.no over helgen.

Programområdekode:
HSPOR3----

Læreplankode:
POR3-01
Tilhørende opplæringsfag:
POR3Z01

Fagkode for fagprøven:
POR3001

Fagkode for skriftlig eksamen ihht Forskrift til opplæringsloven § 3-54, 1. og 2. ledd og §3-55, 2. og 3. ledd:
POR3102

Første eksamen vil være høsten 2015.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy