20141218: Norsk for elever med kort botid

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har publisert læreplan og opplæringsfag for den midlertidig fastsatte læreplanen i norsk for elever med kort botid i Norge. Læreplanen har hittil kun vært tilgjengelig på udir.no.

Det er kun noen bestemte elevegrupper som kan benytte denne planen, se fastsettelsesinformasjonen i læreplanen for mer informasjon.

Vi har koblet opp de allerede publiserte fagkodene mot planen, og angitt vår 2015 som første eksamenssemester for elever på Vg2 yrkesfag.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy