20140925: Nye forsøksplaner

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har i dag publisert forsøkslæreplaner med tilhørende opplæringsfag(z-koder) for forsøk med opplæringsmodell 2+2 i landbruk og gartnernæring. Læreplanene er merket med merkelappen "forsøk".

Vi har også koblet disse læreplanene opp mot fagkodene som ble publisert tidligere i måneden.

Du kan lese mer om forsøket på direktoratets hjemmeside: http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Landbruk-og-Gartnernaring/

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy