20130828: Oppdateringer for høstsemesteret

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

På grunn av endringer i vurderingsordningen for norsk, har vi oppdatert fagkodene ihht vurderingskapitlet i den nye revisjonen av læreplanen som gjelder fra høsten 2013.

Endringene følger samme mønster som endringene i norsk tegnspråk: Det skal fra skoleåret 2013/14 kun gis én standpunktkarakter i norsk for elever på yrkesfag.

Vi har beholdt kodene NOR1204/NOR1215 (Vg1) og NOR1206/NOR1216 (Vg2) for den nye ordningen. Det betyr at de som allerede har registrert elevene på disse kodene (NOR1204, NOR1206, NOR1215, NOR1216) kan la de stå.

Muntlig-koden for Vg1 (NOR1205) settes utgått, siden det fra høsten 2013 bare skal være en standpunktkarakter på yrkesfag.

Muntlig-koden for Vg2 med standpunkt (NOR1207) har fått satt siste eksamen høsten 2013. Koden settes så utgått til nyttår. Ny muntlig-kode for Vg2 (med kun eksamen, og ikke standpunkt) er opprettet: NOR1219. Den har første eksamen våren 2014.

NOR1207 (muntlig med standpunkt) erstattes altså av NOR1219 (muntlig uten standpunkt) til våren. «Skriftlig-kodene» (som har timetallet) er videreført.

Vi har samtidig også oppdatert tittelen på NOR1214-1217 for å tydeliggjøre hvem disse kodene gjelder for.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy