20130822: Oppdateringer for høstsemesteret

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

På grunn av endringer vurderingsordningen for norsk tegnspråk for yrkesfag, har vi oppdatert fagkodene ihht vurderingskapitlet i den nye revisjonen av læreplanen som gjelder fra høsten 2013.

Vi har beholdt kodene NOR1027 (Vg1) og NOR1028 (Vg2) for yrkesfag også for den nye ordningen. Det betyr at de som allerede har registrert elevene på disse kodene (NOR1027,NOR1028) kan la de stå. Tittel på fagkodene er justert, og det er lagt inn merknad om at dette er eneste fagkode med standpunkt fra nå av.

Muntlig-koden for Vg1 (NOR1127) settes utgått, siden det fra høsten 2013 bare skal være en standpunktkarakter på yrkesfag. Muntlig-koden for Vg2 (NOR1128) med standpunkt har fått satt siste eksamen høsten 2013. Så settes den utgått til nyttår. Ny muntlig-kode for Vg2 (med kun eksamen, og ikke standpunkt) er opprettet: NOR1129. Den har første eksamen våren 2014.

NOR1128 (muntlig med standpunkt) erstattes altså av NOR1129 (muntlig uten standpunkt) til våren. «Skriftlig-kodene» (som har timetallet) er videreført.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy