20130425: Revisjoner av læreplaner for matros, motormann og skipselektriker for høsten 2013

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Læreplanene for matrosfaget, motormannfaget og elektrikerfaget revideres med henvisning til den internasjonale konvensjonen om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk, 1978 (STCW). For elektrikerfaget er det de som skal arbeide som elektrikere på sjøen som berøres av denne endringen.

Vi publiserer i dag revisjonene som gjelder fra høsten 2013. Det er ikke lagt opp til overgangsordninger - revisjonen trer i kraft for alle fra 1. august.

Følgende endringer er publisert i Grep:

1. august settes dagens læreplaner og opplæringsfag utgått, fagkoder kobles på de nye opplæringsfagene, og programområdene oppdateres med kobling mot de nye revisjonene av læreplanene.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy