20130416: Oppdateringer i Grep - spørretjeneste og RSS

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har produksjonsatt en oppdatering av systemene våre, og brukerne vil merke følgende endringer:

Innhold

RSS

Transaksjonene som ender opp som transaksjonsfiler i forskjellige formater ble håndtert i et emnekart - dette er nå røsket ut, og erstattet med en vanlig database. Filene ser like ut, men RSSen/listen er nå både (mye) raskere og mer stabil. Hurra!

XTM-dump

Følgende adresse gir alltid sist XTM-dump-fil: http://lkt.udir.no/XtmFilePicker/OpenXtmFile.aspx

Spørretjenesten

Vi har opprettet spørringer for de noe obskure entitetene "fagkategorier" og "fagområder". Sammen med de andre fagkodene utgjør disse elementene et hierarki som benyttes av statistikkavdelingen hos direktoratet for å se hvor mange som har avlagt eksamen i f. eks. "Realfag".

Nytt innhold

Vi har publisert to fagkoder for "Kristendomskunnskap for katolske skoler" for St. Paul gymnas.
Vi har også gjenåpnet PBPBY3RS-- for bruk denne våren (V13) etter avtale med Røyken vgs.

Rettelser

FGY3002 var feilaktig koblet mot en ugyldig programområdekode. Dette er nå rettet.
Tidligere i måneden flagget vi også at IDR2011 skal ha standpunktkarakter, som beskrevet i læreplanen.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy