20121128: Rettet HTML i publiserte planer

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har nå gått gjennom alle publiserte læreplaner og korrigert markup av fritekstfelter. Alle små kursiv- og fetskrift-feil skal nå være rettet. Det er noe variasjon i bruk av kursiv og fet skrift mellom læreplanene basert på når de ble fastsatt, og av hvem, men alle tags skal nå være avsluttet.

Vi starter opp tanking av spørretjenesten igjen, slik at denne vil være oppdatert fra i kveld.

Vi vil fremover gå gjennom utgåtte læreplaner og rette markup-feil i disse også.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy