20121026: Rettet kobling mellom læreplan og kompetansemål i DOMXML

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Det viser seg at vi har hatt en feil i administrasjonsgrensesnittet vårt siden april, som har medført at koblingen mellom læreplan og kompetansemålsett kommer "feil vei" i nye læreplaner. Feilen affekterer de som abonnerer på oppdateringer via RSS/DOMXML ("type=domxml", ER-tilnærmingen).

Feilen er nå rettet, og vi har i dag publisert to nye transaksjonsfiler for å snu denne koblingen for de læreplanene det gjelder.

Vi beklager feilen og problemer dette har medført for våre abonnenter.

På grunn av publiseringsmekanismene våre er det samtidig publisert tilsvarende transaksjoner for de som benytter oppdateringer via RSS på emnekartformatene, selv om den eksisterende koblingen ikke var problematisk for emnekartsystemer.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy