20120925: Korrektur GRF læreplan for instrument kor samspill MUS5-01

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Sent men godt: i læreplanen for instrument, kor, samspill (MUS5-01) fra 2006 var teksten for grunnleggende ferdighet "å kunne uttrykke seg skriftlig" lagt inn også for "å kunne lese". Dette er nå rettet opp, og GRF/lese lyder nå:

Å kunne lese i instrument, kor, samspill innebærer å nyttiggjøre seg noteskrift, tekst, tegn og symboler knyttet til musikkutøvelsen.
Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy