20120919: Korrektur eksamensordning særløp

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har funnet og rettet feil i vurderingskapitlet i læreplanene for tekstilrensfaget og vaskerifaget. For alle særløp skal det avlegges en skriftlig teorieksamen før man kan gjennomføre fag- eller svenneprøve. Dette manglet i vurderingskapitlet i læreplanen for disse to særløpene, men er nå lagt inn. Vi har også lagt inn fastsettelsesinformasjon for disse planene.

I forbindelse med rettingen av læreplanene har vi gått gjennom fagkodene for fag- og svenneprøver for særløpene. Vi har oppdatert eksamensordningen der den skriftlige eksamenen var utelatt, samt lagt på merkelapp "særløp" for disse kodene. Vi har også rettet små skrivefeil i noen av de nordsamiske oversettelsene.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy