20120629: lærepan i fremmedspråk fellesfag oppdatert

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Læreplanen i fellesfaget fremmedspråk er nå oppdatert med engelsk oversettelse.

Vi har samtidig gjort et par andre oppdateringer: navn på kompetansemålsett er endret slik at de harmonerer med navn på kompetansemålsett i lignende planer, som programfag fremmedspråk og samisk som andrespråk. Settene er også koblet mot årstrinn for de som benytter xtm eller spørringene. Vi har i tillegg rettet i kapitlet om hovedområder, der en punktliste hadde forsvunnet som følge av formattering.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy