20120621: Oppdaterte fagkoder yrkesfag

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Vi har oppdatert en del fagkoder som benyttes for felles skriftlig eksamen for de lærlinger og praksiskandidater som dekkes av forskrift til opplæringsloven § 3-53, § 3-54, 1. og 2. ledd og § 3-55 2. og 3. ledd.

VTR/VIK
For vikler- og transformatormontørfaget vil disse fagkodene ha siste eksamen vår 2012:
VTR3030 / VTR3003

De erstattes fra høsten 2012 av tilsvarende fagkode etter den nye læreplanen for viklerfaget:
VIK3102

Den nye koden vil være felles for praksiskandidater og praktisk løp.

Andre 3030/4030-koder
Vi har også oppdatert en del 3030/4030-koder. Vi har lagt til kobling mot læreplanen og programområde. Her vil det komme flere oppdateringer fremover, slik at alle disse kodene blir koblet mot læreplanen de tilhører.

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy