20120621: Læreplaner og koder for valgfagene

Fra GrepWiki

Gå til: navigasjon, søk

Publisering av læreplaner og koder for valgfagene.

Vi har nå publisert alle 8 læreplanene for valgfagene, samt tilhørende koder. Fagkodene som ble sendt ut tidligere i vår er nå oppdatert, slik at de gjenspeiler endelig navn og vurderingsordning som fastsatt i læreplanene av Kunnskapsdepartementet 8. juni.

Læreplaner

DOR1-01 Design og redesign

FAH1-01 Fysisk aktivitet og helse

FIP1-01 Forskning i praksis

ISA1-01 Internasjonalt samarbeid

MOI1-01 Medier og informasjon

PVT1-01 Produksjon av varer og tenester

SOS1-01 Sal og scene

TPR1-01 Teknologi i praksis

Opplæringsfag

DOR1Z01 Design og redesign

FAH1Z01 Fysisk aktivitet og helse

FIP1Z01 Forskning i praksis

ISA1Z01 Internasjonalt samarbeid

MOI1Z01 Medier og informasjon

PVT1Z01 Produksjon av varer og tjenester

SOS1Z01 Sal og scene

TPR1Z01 Teknologi i praksis

Fagkoder (vurderingsfag)

VAL0001 Sal og scene

VAL0004 Medier og informasjon

VAL0007 Produksjon av varer og tjenester

VAL0010 Fysisk aktivitet og helse

VAL0013 Design og redesign

VAL0016 Forskning i praksis

VAL0019 Internasjonalt samarbeid

VAL0022 Teknologi i praksis

Personlige verktøy
Navnerom
Varianter
Handlinger
Navigasjon
Verktøy